Uusimmat kuvat

syksyllä kouluun, mutta mihin?

Keskiviikko 13.3.2019 klo 23:46

Otsakkeessa olevan kysymyksen heitti valtuutettu Mikko Lunden Salon Seudun Sanomissa 26.1.2019 tätä mieltä -palstalla.

Niitä kysymyksiä heitellään ilmaan edelleen. Ja aika kuluu. Nyt on jo maaliskuu. Opetuslautakunnassa on yritetty jotain, mutta takkuinen on taival tässäkin: 

Salon opetuslautakunta ei hyväksy Uskelan koulun Kavilankadun yksikön siirtoa väistötiloihin vanhan Hermannin kiinteistöön Torikadulla. Sen sijaan lautakunta esittää, että tilapalvelut käynnistää viipymättä kiireelliset toimenpiteet modulikoulun hankkimiseksi Kavilankadulle.

https://www.sss.fi/2019/03/salon-opetuslautakunta-torjuu-uskelan-koulun-siirron-torikadulle/

En kyllä itsekään olisi Uskelan koulun koululaisia Torikadulle siirtämässä. Just esim. piha-aluetta kunnostettiin. Ja miks muuten kunnostettiin? Eikös meillä jonkun tahon olisi pitänyt ensin tehdä kunnolliset kuntokatselmukset varsinaiseen koulurakennukseen ja sitten vasta puhua pihasta? 

 

Ja mitäkö Torikadulle?

No jos, siis jos Torikatu 5-7 kiinteistö kuntoon saadaan, niin siirtäisin koululaiset Ylhäistentieltä kipin kapin takaisin Torikadulle!

Pitäisihän tästä nyt kunnollista tulla! Vai tuleeko? 

https://www.salo.fi/attachements/2019-03-08T11-54-3670.pdf

§ 5 Marjatta Halkilahden valtuustokysymys Torikatu 5-7- ja Ylhäistentie 2 korjausurakoitsijavalinnoista

Marjatta Halkilahden kysymys kaupunginjohtajalle:

”Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan 22.1.2019/ 14 § valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään viranhaltijapäätökset Torikatu 5-7 ja Ylhäistentie 2 korjausurakoitsijavalinnoista.

Pidin esitystä puutteellisesti valmisteltuna ja jätin päätökseen eriävän mielipiteen.

Lautakuntalaisille kerrottiin vain, että "Torikadulla (vanha Hermannin koulu) poistetaan alapohjasta vanhat eristeet ja korvataan nykyaikaisella materiaalilla sekä tehdään tiivistyskorjauksia. Ylhäistentiellä vaihdetaan ensimmäisen kerroksen lattiamateriaaleja muovimatoista kuivapuristelaattoihin."

Lisäksi esittelyssä oli lyhyt kuittaus, että kaupunginvaltuusto on myöntänyt korjauksille määrärahat, mutta esittelyssä ei kerrottu, mistä hankkeista määrärahat otetaan, eikä myöskään esitetty määrärahojen summia.

Torikadun korjauksesta viranhaltijapäätös kertoo pitkän listan, mitä korjataan x). Talousarviossa 2019 korjaamiseen on varattu 400 000 euroa, mutta nyt korjaus maksaakin 598 900 euroa.

Ylhäistentie 2:ssa sijaitsevan koulurakennuksen ensimmäisen kerroksen n. 2000 m2 alapohjan lattiapinnoitteen vaihtaminen kuivapuristelaattoihin maksaa 175 000 euroa. Talousarviovaraus on 300 000 euroa. Se, että hankkeen kustannukset eivät ylitä sille varattua määrärahaa, ei ole mikään helpotus, sillä onhan talossa vielä korjattavaa.

Kysymyksiä:

Mikä on Ylhäistentie 2 ja Torikatu 5-7 rakennusten tilanne?

Riittävätkö nyt tehtävät korjaukset?

Ovatko po. rakennukset korjausten jälkeen hyvän sisäilmaston laatukriteerit täyttäviä?

Ja kaupunkilaisia tuntuu kiinnostavan myös se, kenen luvalla kaupunkikehitysjohtaja voi talousarviosta poikkeamiset tehdä?

Marjatta Halkilahti Kaupunginvaltuutettu KD sitoutumaton

x) Torikadun korjaustyö sisältää:

- alapohjan alalaattapalkiston onkaloissa olevien vanhojen eristemateriaalien poiston ja korvaamisen vaahtolasilla - ensimmäisen kerroksen pintabetonin poiston ja uudelleen teon liittolevyrakenteisena - kalusteiden ja kevyiden väliseinien purkuja/uudelleen rakentamista - lattian pinnoituksen keraamisin kuvapuristelaatoin - toisessa ja kolmannessa kerroksessa tehtävät seinä-/lattialiitosten tiivistyskorjaukset, jotka kohdistuvat kerrosten onkalollisiin osiin (eristeet eivät ole vaurioituneet) - pystyhormien läpivientien tiivistykset- kolmannessa kerroksessa yhden vaurioituneen onkalon eristeiden poiston ja korvaamisen kuten ensimmäisessä kerroksessa”

Kaupunginjohtajan vastaus:

Mikä on Ylhäistentie 2 ja Torikatu 5-7 rakennusten tilanne?

Rakennusten tilanne ei ole muuttunut valtuustoseminaarissa 12.2.2019 esitellystä.

Ylhäistentie 2

Talousarviossa on 350 000 € vuodelle 2019”välttämättömiin korjauksiin”.

Alustatilan tyhjennys viemärivuodon seurauksena likaantuneesta täyttöhiekasta on edelleen käynnissä ja jatkuu kevääseen 2019. Joululoman aikana Sirate Oy otti rakennuksesta n. 100 materiaalinäytettä ja niiden tulokset tulevat maaliskuussa 2019. Niiden perusteella tehdään tarvittavat toimenpiteistä, jos on aihetta.

Rakennuksen ensimmäisen kerroksessa vaihdetaan joka tapauksessa n. 2000 m² alalta lattiapinnoite matoista kuivapuristelaattoihin. Työn suorittajaksi on valittu Monipalvelu Asklöf & Aaltonen. Työt aloitetaan heti, kun valintapäätös on lainvoimainen.

Torikatu 5-7

Talousarviossa on 400 000 € vuodelle 2019. Päätöksen perustelut: ”Hermannin koulun todetut eristevaurioiden korjaustoimenpiteet saatetaan loppuun laadittujen korjaussuunnitelmien mukaisesti.” Kysymyksessä luetellut työt toteuttavat nämä perustelut. Korjaustöiden urakoitsijaksi on valittu Ojarannan Rakennus Oy. Työt aloitetaan heti, kun valintapäätös on lainvoimainen.

Edellä mainittu koskee Rummunlyöjänkadun ja Torikadun varsilla olevaa L-kirjaimen muotoista tontin suurinta rakennusta, joka on tyhjillään. Tontin muut rakennukset ovat käytössä.

Riittävätkö nyt tehtävät korjaukset?

Nyt tehtävät korjaukset riittävät tähän mennessä käytössä olevissa tutkimustuloksissa todettujen vaurioiden korjaamiseen. Rakennusten tuleva käyttö ja tulevaisuuden oppimisympäristön luominen edellyttävät hyvin todennäköisesti vielä muutostöitä tai lisärakentamista.

Ovatko po. rakennukset korjausten jälkeen hyvän sisäilmaston laatukriteerit täyttäviä?

Nyt tehtävät korjaukset riittävät tähän mennessä käytössä olevissa tutkimustuloksissa todettujen vaurioiden korjaamiseen.

Ja kaupunkilaisia tuntuu kiinnostavan myös se, kenen luvalla kaupunkikehitysjohtaja voi talousarviosta poikkeamiset tehdä?

Jotta korjaustyö saadaan alkamaan mahdollisimman pian, kaupunkikehityslautakunta delegoi kokouksessaan 22.1.2019 § 14 päätösvaltuuden tämän korjaushankkeen osalta kaupunkikehitysjohtajalle. Talousarviossa hanke kuuluu korvausinvestointeihin, jossa sitovuustasona on ”rakennukset yhteensä”. Korvausinvestointien kokonaismääräraha on 6 035 000 euroa. Vaikka tämä hankkeen osalta määräraha ylittyy, kokonaisuutena korvausinvestoinnit tulevat todennäköisesti pysymään budjetissa, koska yksittäisistä hankkeista voidaan jo tässä vaiheessa todeta, että mm. arkistotilahankkeen 1 500 000 euron määrärahasta jää käyttämättä huomattava osa. Kaupunginhallitus 25.2.2019 § 91 ja kaupunkikehityslautakunta 26.2.2019 § 54 käsitellessään tehtyjä viranhaltijapäätöksiä hyväksyivät muiden ohella tämän päätöksen täytäntöön pantavaksi.

Mika Mannervesi kaupunkikehitysjohtaja

--

- Minä vähän punavärillä tehostin noita vastauksia!! Ei hyvältä näytä tämä salolainen koulukaruselli. Kohta tätä pitää nimitellä katastroofiksi!

Kommentoi kirjoitusta.

mitä maksaa?

Tiistai 12.3.2019 klo 18:40

§ 4 Marjatta Halkilahden valtuustokysymys vanhusten ruokailusta ja ikäkeskustoiminnasta

https://www.salo.fi/attachements/2019-03-08T11-54-3670.pdf

Marjatta Halkilahden kysymys kaupunginjohtajalle: ”Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksesssaan 30.01.2019/ 17 § päättänyt palauttaa Terttu Ryypön tekemän kuntalaisaloitteen vanhusten ruokailusta ja Ikäkeskustoiminnasta uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelusta vastasivat apulaiskaupunginjohtaja ja kaupunkikehitysjohtaja.

Suomusjärveläisten vanhusten ruokailusta Kitulan alueella on palloteltu syksystä 2017 alkaen. Tuolloin ravitsemis- ja puhtaanpitopäällikkö teki viranhaltijapäätöksen, jonka mukaan ruokailun järjestäminen loppuisi sosiaali- ja terveystalossa. Ruokailumahdollisuutta ei kuitenkaan kuulemma lopetettu, sillä se vaan siirrettiin läheiseen vanhainkotiin.

Läheinen vanhainkoti on Kitulasta n. 1,5 km, eikä sinne ole pyöräilyeikä kävelytietä. Ikäihmiselle matka on kohtuuttoman pitkä. Harvemmin 80, 90 täyttäneillä on enää edes ajokorttia/omaa autoa

Vuoden 2019 talousarvioehdotuksesta luimme ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut -kohdasta (s.145) tällaista:

"Kaupungin vanhuspalveluilta on saatu ilahduttava tavoite; Kukonkallion hoivakodin ravitsemispalvelut siirtyvät takaisin kaupungin ravitsemispalveluille 1.1.2019 alkaen."

Nyt tuo näkyy kaupunkikehityslautakunnan tilinpäätöstiedoissa 2018 ja asia on muotoiltu näin (s.16):

"Hyvinvointipalveluiden päätös palauttaa Kukonkallion hoivakodin ravitsemispalvelut takaisin kaupungin järjestämäksi ilahdutti ja kohotti mieliä loppuvuodesta."

Kysymyksiä:

Jos hyvinvointipalvelut on todella tehnyt päätöksen, että se halusi Kukonkallion keittiön takaisin ruoanvalmistuskäyttöön, niin miksi hyvinvointipalvelut ei voinut tässä käyttää "samaa kaavaa" eli päättää, että suomusjärveläisten vanhusten ruokailupaikaksi palautetaan heidän pyytämänsä sosiaali- ja terveystalo?

Miten yhden kohteen kohdalla voidaan vitkutella ja pallotella, mutta toisessa tapauksessa kuin sormia näpsäyttäen palautetaan uudelleen käyttöön kokonainen keittiötoiminta?

Mitä Kukonkallion keittiön uudelleen käyttöönotto maksaa?

Mitä jouduttiin uudelleen hankkimaan ja millä hinnalla?

Entä henkilökunta? Montako työntekijää on palkattu ja mitkä ovat palkkauskulut?

Mitä maksaa, jos tämä 30.1.2019 sosiaali- ja terveyslautakunnalle valmistelussa esitetty, nyt siis uudelleen valmisteluun palautettu, toinen "mikäli -vaihtoehto" toteutettaisiin: Mikäli kaupunki päättää avata Suomusjärven terveystalolla ns. avoimen vanhusten ruokailupisteen uudelleen, toteutetaan se kuljettamalla ruoka ja ateriapalvelutyöntekijä Hintan hoivakodin valmistuskeittiöstä terveystalon ruokasaliin ateriapalvelutyöhön?

En todellakaan ole pahoillani siitä, että Kukonkallion keittiö otettiin uudelleen käyttöön, päinvastoin, mutta sitä en ymmärrä, millä periaatteella kaksi lautakuntaa viranhaltijoineen voi pallotella näin kuin nyt tästä toisesta ruokailun järjestämisesta palloteltu on.

Marjatta Halkilahti

kaupunginvaltuutettu

KD sitoutumaton

Kaupunginjohtajan vastaus:

Terttu Ryypön tekemän kuntalaisaloitteen vanhusten ruokailusta ja Ikäkeskustoiminnasta käsittely sosiaali- ja terveyslautakunnassa on kesken lautakunnan päättänyt palautettua 30.1.2019 § 17 asian uudelleen valmisteltavaksi. Suomusjärveläisten vanhusten ruokailua Kitulan alueella koskeviin kysymyksien osalta viitataan tässä vain tulevaan lautakunnan käsittelyyn. Jäljempänä vastataan Kukonkallion ruoanvalmistusta koskeviin kysymyksiin.

Mitä Kukonkallion keittiön uudelleen käyttöönotto maksaa?

1. Kukonkallion valmistuskeittiön uudelleen käyttöönoton perustamiskustannukset ilman arvonlisäveroa: koneet- ja laitteet 40 000 € + tilojen ja pintojen kunnostus 5 000 € + puhtaanapitopalvelujen tekemä perussiivous noin 2 000 € = 47 000 €.

2. Kukonkallion valmistuskeittiön ylläpitokustannukset ovat tammikuussa ja helmikuussa 2019 keskimäärin 19 000 €/kk sisältäen palkat, aineet ja tarvikkeet, palvelujen oston, hallinnon, muut kulut (sisäiset vuokrat) ja poistot.

Ravitsemispalvelut on kaupungin sisäinen palveluntuottaja. Kukonkallion hoivakodissa on kuusi asiakasosastoa, joissa on yhteensä noin 100-110 varmaa asiakasta vuoden jokaisena päivänä. Tarjotaan viisi ateriaa päivässä. Tavallisen ruokapäivän hinta 10,25 € ja erityisruokavalioateriapäivän hinta 13,53 €. Ravitsemispalveluiden Kukonkallion valmistuskeittiön talous kattaa hyvin kulut, poistot ja jopa ns. hallinnon vyöryt.

Mitä jouduttiin uudelleen hankkimaan ja millä hinnalla?

Hankittiin ravitsemispalveluiden investointimäärärahalla kaksi yhdistelmäuunia, jäähdytyskaappi, kahden levyn ravintoliesi, kaappipakastin ja vihannesleikkuri työtasoineen, sillä entiset oli sijoitettu ravitsemispalveluiden muihin tarpeisiin vanhentuneiden ja rikkoutuneiden tilalle. Kuuman ja kylmän ruoan toimitus kolmesti päivässä hoivakodin valmistuskeittiöstä kuudelle asiakasosastolle uusittiin lainsäädännön mukaiseksi hankkimalla kuusi kylmä- ja kuumakammiolla varustettua ruoan pyöräkuljetusvaunua. Aiemmin ruoka oli kuljetettu avonaisessa ns. tasovaunussa. Lisäksi uusittiin ammattikeittiörosterimateriaalia (kaapistoja ja hyllystöjä), jota myös oli sijoitettu niin ravitsemispalveluiden kuin vanhuspalveluidenkin muihin tarpeisiin. Hankintojen arvonlisäveroton arvo oli yhteensä noin 40 000 €.

Salon ravitsemispalvelujen vuonna 2009 hankkima yhden korin koriastianpesukone ja jo ennen kuntaliitosta hankittu kahden sekoittavan padan yhdistelmä otettiin käyttöön samoin kuin rosteriset työpöydät sekä kiinteät kylmiöt ja pakastimet. Hankinnat kilpailutettiin kaupungin hankinta- ja ravitsemispalveluiden yhteistyönä pitäytyen ravitsemispalveluiden investointimäärärahassa 2018.

Entä henkilökunta? Montako työntekijää on palkattu ja mitkä ovat palkkauskulut?

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden vakanssi- eli työntekijämäärä ei saanut nousta eikä noussut Kukonkallion valmistuskeittiön käyttöönotossa. Siis uusia vakansseja ei perustettu. Kukonkallion valmistuskeittiölle siirrettiin ravitsemispalveluista vuoden 2018 aikana vapautuneet neljä vakanssia. Tämä mahdollistui kehitystyöllä ja töiden vähennyksellä esim. Vuorelan tehostetun palveluasumisen dementiayksikön siirryttyä Perniöstä Salon Tupuriin Attendo Oy:ltä vuokrattuihin väistötiloihin ja Attendon ruokapalveluiden piiriin toukokuussa 2018 sekä ravitsemispalveluiden jatkuvalla valmistus- ja palveluprosessien parantamisella. Vapautuneisiin vakansseihin haettiin täyttöluvat päiviteyin tehtäväkuvauksin henkilöstöjaostosta marraskuussa 2018. Valmistusja palveluprosessit uudistettiin neljälle työntekijälle, kun 31.12.2015 asti oli ollut viisi työntekijää ja Kukonkallion valmistuskeittiöön rekrytoitiin neljä työntekijää 1.1.2019 alkaen. Vakanssit: vastaava kokki 541 119, kokki 541 109 ja kaksi ravitsemistyöntekijää 541 076 ja 541 109.

KVTES:n ja työn vaativuuden arvioinnin (TVA) perusteella määritetyt tehtäväkohtaiset palkat ovat 1.1.2019 alkaen vastaava kokki 2235,44 €/kk, kokki 2024,16 €/kk ja ravitsemistyöntekijät 1964 €/kk. Neljän tehtävän palkkakulut lisineen ovat noin 130 000 €/v.

Mika Mannervesi Anu Sorvari-Happonen kaupunkikehitysjohtaja ravitsemis- ja puhtaanpitopäällikkö

--

Mites tämän Kukonkallion osalta edettiinkään?

Vuoden 2015 arviointikertomus kertoo tällaista:

Ravitsemispalveluiden tulevaisuuden toteuttamisvaihtoehtoja on selvitetty useampana vuonna ja vuoden lopussa valtuusto hyväksyi Arkea Oy:n osakkeiden oston. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden tilikauden tuloksen on raportoitu olevan 175.000 euroa voitollinen. Kustannuslaskennan ja sisäisten kulujen kohdentamisen oikeellisuus tulee varmistaa erityisesti, kun ollaan vertaamassa oman tuotannon kustannuksia mahdolliseen toiminnan ulkoistamisen kustannuksiin. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelun tuottamia puhtaanapito- ja ateriapalvelujen suoritehintoja tulisi tarkistaa säännöllisesti

2 kommenttia .

Jätevoimalasta

Tiistai 12.3.2019 klo 17:54

§ 3 Marjatta Halkilahden valtuustokysymys Korvenmäen jätevoimalasta

https://www.salo.fi/attachements/2019-03-08T11-54-3670.pdf

Marjatta Halkilahden kysymys kaupunginjohtajalle: ”Korvenmäen ekovoimalaitos on saanut ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan. Ympäristöluvan käsittelyn yhteydessä oli esiin nostettu kysymyksenä myös kaukolämmön ja sähkoliittymän reitti, mutta näihin liittyvä vastaus luvassa on "sijainnit selviävät hankkeen tarkemman suunnittelun edetessä eikä niiden käsittely sisälly ympäristölupamenettelyyn" Nämä aiheuttavat kuitenkin merkittäviä maankäytöllisiä haittoja/rasitteita ja vaativat luvitusta.

Kysymyksiä:

Mitä kautta voimalasta lähtevä kaukolämpöjohto aiotaan rakentaa, jotta se yhdistyy olemassaolevaan kaukolämpöverkkoon?

Missä voimalaitos liittyy valtakunnan sähköverkkoon? Mitä kautta voimalan vaatima liittymisjohto reititetään ja kuka sen rakentaa? Onko hankkeen vaatimat sijoituslupa-asiat selvitetty?

Mitä em. tarpeista on kerrottu/neuvoteltu/sovittu maanomistajien kanssa? Välimatka Korvenmäeltä Ylhäisten sähköasemalle tai nykyisen kaukolämmön runkoverkon alkupisteelle, on linnuntienä n. 6 km. Edetäänkö edellä olevissa linnuntietä tai Mahtinaisentien vartta pitkin ja miten otetaan huomioon, että tunnin junan ratakin pitää joko ylittää tai alittaa?

Kenen kustannettavaksi sähkölinjan ja kaukolämpöjohdon rakentamiset tulevat?

Marjatta Halkilahti

kaupunginvaltuutettu KD sitoutumaton

Kaupunginjohtajan vastaus:

Mitä kautta voimalasta lähtevä kaukolämpöjohto aiotaan rakentaa, jotta se yhdistyy olemassaolevaan kaukolämpöverkkoon? Kaukolämpöjohdon reitti kulkee pääosin Karjaskyläntien, tien 52 ja Muurlantien kautta Horninkadulle.

Missä voimalaitos liittyy valtakunnan sähköverkkoon? Mitä kautta voimalan vaatima liittymisjohto reititetään ja kuka sen rakentaa? Onko hankkeen vaatimat sijoituslupa-asiat selvitetty? Sähköverkkoon liitytään Ylhäisten kytkinasemalla. Reitti kulkee samassa kaivannossa kaukolämpöputken kanssa n. puoliväliin tien 52 varressa. Sähkökaapelin reititys on alustavasti suunniteltu jatkuvan tien 52 laidassa, josta se poikkeaa Ylhäisten asemalle. Luvat on haettu ja pääasiassa myös sovittu kaukolämpöputken reitin osalta. sähkökaapelin loppuosan sijoitusluvitus tullaan hakemaan ja sopimaan kevään aikana

Mitä em. tarpeista on kerrottu/neuvoteltu/sovittu maanomistajien kanssa? Kaukolämpöputken sijoitusluvat on sovittu lähes kokonaan ja kaikkiin maanomistajiin on oltu yhteydessä. Sähkökaapelin osalta n. puolet reitistä on sovittu.

Välimatka Korvenmäeltä Ylhäisten sähköasemalle tai nykyisen kaukolämmön runkoverkon alkupisteelle, on linnuntienä n. 6 km. Molemmissa tapauksessa reittien pituus on n. 7 km.

Edetäänkö edellä olevissa linnuntietä tai Mahtinaisentien vartta pitkin ja miten otetaan huomioon, että tunnin junan ratakin pitää joko ylittää tai alittaa? Reitti kuvattu yllä. Mahtinaisentien/tien 52 reittiä pyritään hyödyntämään. Sähkökaapeliyhteys rakennetaan nykyiseen maastoon ja jos tulevaisuudessa jokin tie, rata tai muu rakenne vaatii, kaapeli on siirrettävissä ja suojattavissa. Laitoksen käyttö ja kaukolämmöntuotanto varmistetaan varayhteydellä, jolloin muutokset eivät pysäytä tuotantoa muuten kuin sähkön tuotannon osalta.

Kenen kustannettavaksi sähkölinjan ja kaukolämpöjohdon rakentamiset tulevat? Rakentamisen maksaa Lounavoima

Kommentoi kirjoitusta.

Pommi vai pallo?

Perjantai 8.3.2019 klo 17:17

Pommi vai pallo?

Pommi vai pallo? Suomen hallitus kaatui kesken vaalikauden viimeksi vuonna 1982.

Minulle ennemminkin lumipallo, jota melkein neljä vuotta edestakaisin kieritettiin ja pyöritettiin ja johon matkan varrella tarttui kaikennäköistä karvaa ja rikkaruohoa, tarttui paljon, paljon muuta kuin mitä alunperin oli hallitusohjelmassa sovittu.

Jätin yks päivä kommentin Kaija Kelhun puheenvuoroon "Saisi kuolla pois tämä menossa oleva sote -sotkuilu.
Riittäisi, että tarkistetaan eri terveyskeskusten toiminnat, otetaan niistä käyttöön ne parhaat ja hoidetaan tietojärjestelmien viidakko samaan tietokantaan!"

Puoleltapäivin kävin Salossa terveyskeskuslääkärin lähetteellä röntgenissä. Oli mahan tähystys sekä polven ja lonkan kuvaus. Loistavaa palvelua tänäänkin!

Ei tässä mitään isoja muutoksia kaivata. Terkut seuraavalle hallitukselle: tulkaa ottamaan tk -mallia Salosta! 

 http://marjattahalkilahtiblogituusisuomifi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/271100-pommi-vai-pallo

1 kommentti .

viimeinen päivä

Perjantai 8.3.2019 klo 15:40


asuntopoliittinen ohjelma

Profiilikuvan paikka

Marjatta Halkilahti
8. maaliskuuta 2019 kello 15.34.40

 0

Melkoinen asiantuntijajoukko koolla ollut on, mutta vähän tulee ohjelmasta olo (kun sen äkkisiltään lukee), että sihteerinä toiminut on vain kirjannut ylös työryhmäläisten ajatuksia ja sellainen koko kokonaisuuden hahmottaminen on jäänyt ohueksi. Plussapisteitä sentäs sivuille 34-35!

Kommentoi kirjoitusta.

viedään ja vikistään

Tiistai 5.3.2019 klo 14:59

Virkamies vie ja päättäjä vikisee vai meneekö toisin päin?

 

Kahdella lauseella: ”Valta on sitä, että saat jonkun tekemään jotain mitä ei halua. Johtaminen on sitä, että autat jotakuta onnistumaan siinä, mitä hän on tekemässä ja tekemään sen vähän paremmin.” Lauseet ovat Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitusen, joka on puhunut johtamisvajeesta Suomessa (Talousaelämä 5.3.2019 ).

Minun mielestäni nuo Kuitusen ajatukset voisi kopioida ja naulata kehystettynä kuntien kunnanvirastojen tuloauloihin? Ne olisivat hyvänä yleisohjeena sekä luottamushenkilöille että asioita valmisteleville virkamiehille ja -naisille.

Niin meillä kuin muuallakin kunnissa luottamushenkilöillä on oikeus aloitteiden tekoon. Meillä Salossa on vielä sellaisenkin mahdollisuus, että luottamushenkilö saa jättää kysymyksiä kaupungin hallintoa ja taloutta koskevista asioista.

Vaan miten käy esimerkiksi aloitteiden? Vastaus on, että ei kovin hyvin.

Yhtäällä voidaan hehkuttaa hyväksyttyjä suunnitelmia, annetaan ymmärtää, että kyllä tässä kaikennäköistä kehitellään ja kuntalaisia kuullaan ja kuunnellaan, mutta sitten toisaalla samat asioitten valmistelijat voivat todeta, kun kuntalainen jotain esittää, että ei käy, ei sovi. Välillä tuntuu siltä, että melkein kaivamalla kaivetaan perusteita ja konsteja, ettei vaan tarvitsisi ruveta mitään asian eteen ihan oikeasti tekemään.

Minusta päättäjien pitäisi voida luottaa siihen, että heille esiteltävät asiat ovat ok, eikä niiden eteen tarvitse enää muuta päätöksenteossa tehdä kuin joko hyväksyä tai hyljätä. Mutta päätä siinä sitten, jos sinun pitää itse ensin penkoa esiin taustoja, itse selvittää sellaisia juttuja, jotka kuuluvat virkamiehille. Virkamiestä ei siis ole huvittanut paneutua tai ehkä hän ei ole edes osannut valmistella hänen valmisteltavakseen annettua asiaa.

 

Kuulostaako tutulta?

No meillä päin ainakin silloin tällöin tällaiseen törmää. Siis silloin tällöin. Ei onneksi aina. 

Kommentoi kirjoitusta.

mites tämä juttu meillä menikään?

Maanantai 4.3.2019 klo 23:53

Kirkkonummi päätti välittömästi ryhtyä kaavoitustöihin Espoo-Salo -oikorataa varten − kuntaa ehdittiin jo hoputtaa

https://www.lansivayla.fi/artikkeli/751055-kirkkonummi-paatti-valittomasti-ryhtya-kaavoitustoihin-espoo-salo-oikorataa-varten

Kirkkonummen valtuusto pyörsi puoli vuotta sitten tehdyn päätöksen ja päätti aloittaa Espoo-Salo -oikoradan vaatiman kaavoitustyön Pohjois-Kirkkonummella.

Kirkkonummi ryhtyy välittömästi tekemään osayleiskaavaa suunnitellun ratalinjan liikennekäytävälle. Valtuusto päätti asiasta yksimielisesti maanantai-iltana.

Lohjalaisetkin ymmärtävät asemaseudun kehittämisen päälle, mutta meillä ollaan päkkipäisesti ihan jotain muuta mieltä!

http://www.salo.fi/attachements/2018-06-18T12-21-5070.pdf

http://salo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20183947-10

https://www.marjattahalkilahti.fi/blogi/2019/02/27/28981

Kommentoi kirjoitusta.

valtuustosta

Maanantai 4.3.2019 klo 23:13

Näillä mennään!

Salo myönsi lisärahoituksen ja lainaa IoT Parkille

https://www.sss.fi/2019/03/salo-myonsi-lisarahoituksen-ja-lainaa-iot-parkille/

Salon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 1,26 miljoonan euron lisärahoituksen ja kahden miljoonan euron lainan Salo IoT Park Oy:lle.

Asiasta käytiin yli tunnin keskustelu. Jaana Haapasalo (sit.) esitti, ettei lisärahoitusta eikä lainaa myönnetä, mutta hänen esityksensä raukesi kannatuksen puutteessa.

IoT Park tarvitsee rahoitusta muutostöihin, jotka liittyvät Valmet Automotiven suunnitelmiin aloittaa akkujen suursarjatuotanto Merikaaressa. Muutostyöt tehdään nopealla aikataululla, koska akkutehtaan tuotanto on tarkoitus käynnistää jo tänä vuonna.

--

Oli pitkä valtuuston kokous. Melkein tunti meni em. asioihin. Kaupunginhallituksen ehdotuksesta nämä asiat otettiin valtuustossa ylimääräisenä käsittelyyn:

Lisämääräraha osakassopimuksen mukaisen lisärahoituksen sijoittamiseksi Salo IoT Park Oy:öön

Lainan myöntäminen Salo IoT Park Oy:lle

Omalta osaltani totesin mm.

Tässä nyt esitetylle lisärahoitukselle, jos siitä äänestys tulee, sille vilkutan tyhjää. En ole asiaa jarruttamassa, mutta en puolustamassakaan, kun en alunperinkään IoTparkin, entisen Microsoftin tilojen hankintaa kannattanut. Yritystoiminta ei ole minun mielestäni kunnan tehtävä. Ensisijaisesti kaupungin tulee satsata lakisääteisiin peruspalveluihin.

Tämä asia on omanlaisensa pakkorako ja asian koko kokonaisuudesta voimme olla montaa mieltä. Ei tätä kaikkien ole pakko hyväksyä, vaikka tämän tarpeen ymmärtääkin.

Joku tähän nyt sitten sanoo, että kyllä, kyllä parempaa saadaan, kun saadaan kaupunkiin uusia työpaikkoja ja asukkaita, verojen maksajia.

Tässä kaupungissa on vetovoimaa, mutta pitovoimamme on heikoissa kantimissa.

Jos ja kun tänne nyt tulee uusia työpaikkoja, niin tuskin jo pois muuttaneita lapsiperheitä takaisin tulee, sillä ei lasten kanssa noin vaan matkalaukkua paikasta toiseen siirrellä. Ne, jotka ovat muuttaneet lähellä oleviin naapurikuntiin voivat siellä olla jatkossakin, luottavat siihen, että kouluja ei siirrellä tai poisteta sillä tyylillä kuin nyt täällä toimitaan. Ja jos akkuja lähtevät kokoomaan, niin kulkevat tänne omalla autolla. Kaikilla ei ole omaa autoa, joten pitää muistaa sekin, että on jonkunnäköiset bussivuorot, eikä niitä pyörällä kulkeviakaan saa unohtaa.

Kiitos täytyy antaa kaupunginjohtajalle tästä omien töittensä kylkiäisenä tehdystä maratoonista saada isohko tehdas tänne kaupunkiin, mutta nyt on tarpeen valmistautua seuraavaan maratooniin ja se tarkoittaa sitä, että nyt sen pitovoiman kimppuun. Nyt pitää löytyä kunnon houkutukset ja koukutukset, jotta jos tänne muutetaan, niin täällä myös pysytään.

--

Lisärahan antamisessa en ollut puolesta enkä vastaan, mutta tälle lainan antamiselle annoin hyväksyntäni. Vai olisko ollut vaihtoehtoja? 

Huomenna varmaan aukeaa kokouksesta taltioitu video. Avaa se tämän sivun oikeasta alakulmasta!

Kommentoi kirjoitusta.

lopetetaan, ei lopeteta, lopetetaan

Maanantai 4.3.2019 klo 22:49

On tämäkin nyt vääntämistä!

Sote -kakkonenko tästä tulee?

No melkein yhtä kauan tuntuu kestävän!

 

Kellojen siirtelyn lopettaminen sai selkeän tuen Euroopan parlamentin liikennevaliokunnalta maanantaina.

https://yle.fi/uutiset/tuoreimmat?fbclid=IwAR2ppyXJDUA-U5xipkS7D2m9z2X7XqaZoTuUnctyIrXlLImQZo8W4HB9Zm8

Valiokunta toivoo, että siirtely lopetetaan vuodesta 2021. Mepit äänestivät asiasta äänin 23 puolesta ja 11 vastaan.

Valiokunnan kanta näyttää suuntaa, kun koko parlamentti päättää suhtautumisestaan myöhemmin tässä kuussa.

Asia ei kuitenkaan etene ennen kuin jäsenmaat päättävät ryhtyä toimeen. Monissa maissa sulatellaan vielä ajatusta.

Parlamentin liikennevaliokunta ehdottaa, että kesäaikaan jäävät maat vääntäisivät viisareita viimeisen kerran maaliskuussa 2021 ja talviaikaan jäävät lokakuussa 2021.

– Jäsenmaiden tulee koordinoida aikajärjestelynsä, jotta EU:n sisälle ei synny epäloogisia aikavyöhykkeitä. Sisämarkkinoiden toiminnan turvaaminen on keskeistä, sanoi Liisa Jaakonsaari(sd.).

Suomessa hallitus on ollut pysyvän talviajan kannalla. Hallitus on kuitenkin valmis neuvottelemaan vyöhykeajasta.

Suomessa järjestetyssä kyselyssä noin 52 prosenttia vastanneista kannatti pysyvää talviaikaa.

Kun Euroopan komissio kysyi viime vuonna kansalaisten kantaa kellojen siirtelyyn, selvä enemmistö vastaajista halusi luopua kellojen siirtelystä.

--

Jonkun sortin valinnanvapautta ilmassa??

"Suomessa hallitus on ollut pysyvän talviajan kannalla. Hallitus on kuitenkin valmis neuvottelemaan vyöhykeajasta."

Kommentoi kirjoitusta.

tämmösiä juttuja

Sunnuntai 3.3.2019 klo 19:30

Kaupat kiinni sunnuntaisin, eikä postia perjantaisin

Joku on tuupannut facebook -sivustolle julkaisun, jossa palautetaan mieleen mennyttä aikaa.

Kyllä sitä peruutuspeiliin kannattaa silloin tällöin katsoakin. Ja muistella. 

Kuka muistaa, että kouluun polkaistiin polkuyörällä ja ihan ilman kypärää? Telkkarin kanavan vaihtamiseen jouduit nousemaan sohvan syvyyksistä, kun ei ollut kaukosäädintä. Nooh, ei perheissä tuohon maailman aikaan ollut välttämättä edes sohvaa, ei ainakaan sellaista löhömukavaa kuin nykyään.

Jos Sinulla oli kasettisoitin, niin oliko muita konsteja kuin lyijykynän käyttö, kun sitä takkulle vetänyttä kasetin nauhaa elvytit? Nykynuori ei taida edes tietää, millaisessa soittimessa kasetit pyörivät. Kännykkää ei ollut, joten jos oli asiaa naapurille, niin ylös, ulos ja naapuriin. 

Kaupat olivat kiinni sunnuntaisin. Aina. Ja kotiruokaa syötiin, kun ei ollut näitä kaikanmaailman pikaruokaloita ja joka kadun kulmassa nakki-/grillikioskeja.

-- 

Olen sitä mieltä, että kaupat saisivat olla edelleenkin kiinni sunnuntaisin. Olkoot ne sen edestä auki vaikka koko edellisen illan, olkoot vaikka puoleen yöhön.

Äkkiäkös meillä kaupat sunnuntaisin kiinni  saadaan, kun otetaan mallia vaikkapa Postista, sen viimeisimmästä kokeilusta. Uutiset kertovat, että postilaiset voivat viikolla tehdä pidempää työpäivää ja saavat/voivat saada perjantain kokonaan vapaaksi.

Jotain lajittelua varmaan sentään suorittavat, jos toteavat, että ”Tämä koskee sellaista postia, jota ei tarvitse jakaa perjantaina.”

Vähän minä nyt kyllä putoan rattailta, jos tuollaista todetaan, kun Posti samanaikaisesti ilmoittaa tuovansa huhtikuussa uuden postimerkkipalvelun. Tarkoittavat Plus- merkkiä. Sellaisella merkillä varustettu kortti tai kirje luvataan olevan perillä toisena arkipäivänä postittamisesta!

Ihan vaan hölmö kysymys: Jos laitan kortin vaikka ”tois pual Suomee” Ystävälle keskiviikkona, niin miten se hänen postilaatikkoonsa etenee? Kuka sen perjantaina perille vie, jos ja kun postinkantaja saattaa olla antaitsemallaan vapaalla?

http://marjattahalkilahtiblogituusisuomifi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/270700-kaupat-kiinni-sunnuntaisin-eika-postia-perjantaisin

Tässä edellinen Uuden Suomen juttuni:

12 minuttia ja se on sitten siinä! Vai onko?

Eläkkeellä oleva entinen maaherra Rauno Saari kirjoitti 27.2.2019 Salon Seudun Sanomiin hyvän yhteenvedon sote- uudistuksen vaikeuksista. Suosittelen lukemaan.

Luulisi esim. tämän lauseen "Viimeiset kaksi ja puoli vuotta on aikaa käytetty sellaisen hallinnon selvittelyyn, josta ei ole sanallakaan sovittu hallitusohjelmassa" herättävän jotain hallituksessa istuvien päässä.

Kannattaisi tarkentaa, mitä hallitusohjelmaan alunperin sovittiin ja hetken aikaa miettiä, että miten tämä tällaiseksi sähläämiseksi on mennyt kuin nyt uutisista luemme

Jos ja kun tavallinen kansalainen on edes muutaman kerran tv -uutisten yhteydessä nähnyt sote -valiokunnassa istuvien työpöytää ja niitä valtavia paperipinoja heidän edessään, niin eipä juur ihmetytä, miksi ollaan ulkona alkuperäisestä hallitusohjelmasta. Se on vaan vissiin vähän päässyt rönsyilemään matkan varrella tämä sote -uudistaminen. Ilmeisesti kukaan ei ole kunnolla vaivautunut lukemaan, mitä alunperin uudistuksen tarpeesta ajateltiin. Ja sovittiin!

http://marjattahalkilahtiblogituusisuomifi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/270503-12-minuttia-ja-se-on-sitten-siina-vai-onko

3 kommenttia .

vähän syömisestä

Torstai 28.2.2019 klo 12:51

Enemmän rahkaa

http://marjattahalkilahtiblogituusisuomifi.vapaavuoro.uusisuomi.fi/ruoka/270497-enemman-rahkaa


Taasko jotain uutta? "Ravitsemukseen panostamalla voitaisiin tukea ikäihmisten kotona asumista"


Onhan ravitsemuksella nyt merkityksensä, olet sitten vanhus tai työikäinen, lapsi tai koululainen. 
Ja jos nyt jossain päin maata on kiinnitetty huomiota esim. vanhusten kotiateriapalvelujen sisältöön, niin hyvä. 

Porissa on tuota oikein testattu. Testiryhmiä on ollut kolme. Yksi ryhmä on saanut olla ja elää kuten ennenkin omien "perunat ja soosi" -ruokalistojensa mukaan. Toinen ryhmä on saanut kotiin päivittäin tavanomaisen (mitä tuo nyt ravitsemukseltaan tarkoittaakin) kotipalveluaterian ja kolmas ryhmä söi kokeilu -kotipalveluaterioita, joissa annoksissa oli normaalia enemmän proteiinia.

Ja mitäkö tapahtui? 
No ainakin sitä, että se ryhmä, joka sai proteiinipitoista ruokaa, se erottui muista. Proteiinit vaikuttavat mm. unen määrään. Rahka -porukka sai lähes puoli tuntia unta lisää per yö. Vatsakin toimii kuulemma paremmin ja tuolilta nousu helpottuu.

Mitä tuohon sanoisi? Ei ainakaan vastaan voi ruveta väittelemään..

3 kommenttia .

miten olis pienet rajoitukset?

Keskiviikko 27.2.2019 klo 13:09

Ikärajat ruutuaikaan?

Ei hyväksyttäviä kommentteja.

Kanadalaiset ovat tutkineet ja nyt he tietävät kertoa meille muillekin: Jos 2-3 vuotiaat viettävät paljon aikaa television tai tietokoneen äärellä tai hiplailevat älylaitteita, niin he saattavat jäädä jälkeen kehityksestä. Se jälkeen jääminen näkyy, kun he ovat viisivuotiaita. Silloin ilmenee häiriön poikasta sosiaalisissa kyvyissä ja  kommunikaatiossa sekä ongelmanratkaisutaidoissa.

Jo kaksi tuntia päivässä ruudun ääressä on huono juttu.

Nooh, en mene kinaamaan, mutta ihmettelen vaan, että mitä järkeä ylipäätään on edes antaa kaksvuotiaalle esim. älylaitetta käteen. Tv -ohjelmistakin ilmoitetaan minkäikäisille katsomista suositellaan, joten miksei ikärajoja voisi asettaa näille älyvempaimillekin?

 

http://marjattahalkilahtiblogituusisuomifi.vapaavuoro.uusisuomi.fi/vapaa-aika/270385-ikarajat-ruutuaikaan

2 kommenttia .

ei meil vaa tai jos sittenki..

Keskiviikko 27.2.2019 klo 12:12

Näin Lohjalla meinataan:
"Myöhemmin asemakaavoitettavana tutkittavan alueen rajaus perustuu asemanseudulle laadittuun kahteen Lohjansolmun (Lempolan asemanseudun) ideasuunnitelmaan.Alueen kaavoitus tulee pohjautumaan toiseen ideasuunnitelmaan tai niiden yhdistelmään.Vaiheittain toteutettavaksi suunniteltavan uuden kaupunginosan asukastavoite on 11000 - 15 000 asukasta, mutta osayleiskaavan aluevarauksissa varaudutaan 15 000 - 20 000 asukkaaseen myös vaihtoehtoisten toteutumisratkaisujen mahdollistamiseksi. Ideasuunnitelmat ovat osa osayleiskaavan valmisteluaineistoa, josta voi jättää palautetta." 
Eilen oli asia kaupunkikehityslautakunnan esityslistalla! Kovin harkiten asiaa valmistellut kaavoitusinsinööri sanojansa asetteli, kun lohjalaisten asiaa esitteli. 
Ja onhan siinä virkamiestemme nyt tarkkana oltava, sillä jos vastaavaa kuin mitä Lohjalla, on kaipaillut näille alueille, niin seliselit ovat olleet ei-eitä. 
"Näiden taajamien (tarkoitetaan Muurlaa ja Suomusjärveä) väestöpohja ei kuitenkaan nykysuunnitelmilla tule mahdollistamaan kaukojunien asemapaikkoja tai paikallisjunien liikennettä." 
Samantapaista postia tuli Väylävirastolta, kun sinne marraskuussa 2018 kirjoitin:
Salolaisten puolesta ratalinjasta päätti aikoinaan vain kaupunginhallitus. Olisi kyllä saanut olla valtuustotason asia. Moni on edelleen sitä mieltä, että YJ1 ratalinjaus olisi ollut parempi. 
Mikä on ollut Liikenneviraston ajatus? 
Oletteko edes miettineet tuota em. vaihtoehtoa ja/tai jos olette, niin vetoatteko nyt siihen, ettei enää tarvitse miettiä, eikä ajatella, kun kerta Salossa kaupunginhallitus on aikoinaan, vuosia sitten päättänyt, mistä rata kulkee. 
Maakuntaliiton kyllä tietää. Siellä vedetään niin Turkuun päin, että niitä ei - anteeks nyt vaan - niitä ei kiinnosta muu kuin päästä junalla äkkiä ohi Salon. Samaa mieltä näyttävät olevan tunnin junan puolesta puhujat. Tuskin edes muistavat, että täällä on kaupunki nimeltä Salo.
Minä yritän ymmärtää ja erottaa, mikä on tunnin  juna ja mikä tavallinen, siis Turun ja Helsingin väleillekin pysähtyvä juna. Siksi vierastan tällaista vastausta, joka esim. kaupunginjohtajamme minulle 14.5.2018 antamassa vastauksessa vilahtaa: "Näiden taajamien (tarkoitetaan Muurlaa ja Suomusjärveä) väestöpohja ei kuitenkaan nykysuunnitelmilla tule mahdollistamaan kaukojunien asemapaikkoja tai paikallisjunien liikennettä." x)
Minun mielestäni jos, siis jos Muurlassa ja Suomusjärvellä olisi asemat Salon lisäksi, niin kyllä näihin asukkaita saataisiin ja tänne uusia koteja rakennettaisiin. Niitä tulisi nopeasti. Odottamalla tarvittavan väkimäärän kasvua, po. asemia ei tule koskaan. Jos tuleva pyörii vain tunnin junassa, niin onhan tämän hankkeen eteneminen täkäläisittäin todella surullista seurattavaa!
 
Väyläviraston vastaus oli tällainen:

Vuonna 2010 on laadittu Espoo-Salo oikoradan YVA ja alustava yleissuunnitelma, joissa on käsitelty useita vaihtoehtoisia ratalinjauksia. Näiden pohjalta Varsinais-Suomen liitto on laatinut maakuntakaavan ja valinnut siihen tarkastelujen ja lausuntojen perusteella parhaimman ja mahdollisimman vähän ympäristöä ja suojelukohteita rasittavan ratalinjauksen.

 Nyt Väylävirasto suunnitteluttaa maakuntakaavan mukaiseen linjaukseen Espoo-Salo oikoradan yleissuunnitelmaa. Yleissuunnittelu on edennyt niin, että suunnitelmissa voidaan nyt esittää mahdollisia tulevaisuuden asemapaikkoja myös Muurlaan, Suomusjärvelle ja Lahnajärvelle, jos niiden maankäyttö kehittyy riittävästi. Tässä vaiheessa ei voida vielä sanoa, onko tulevaisuudessa Muurlan, Suomusjärven tai Lahnajärven asemalla pysähtyvä juna pikajuna vai tulevaisuuden taajamajuna.

 Helsinki-Turku nopean junayhteyden junaliikenne on suunniteltu niin, että yhden tunnin aikana kulkee

- yksi Express-juna molempiin suuntiin (pysähtyy Helsinki, Pasila, Kupittaa, Turku)

- yksi IC-juna molempiin suuntiin (pysähtyy Helsinki, Pasila, Leppävaara, Lohjan Lempola, Salo, Kupittaa ja Turku). Tämä juna on noin 13 minuuttia hitaampi kuin nopein juna, johtuen useammasta pysähdyksestä. Matka-aika Salosta Helsinkiin on noin 57 minuuttia ja Salosta Turkuun noin 29 minuuttia.

- Lisäksi Helsinki-Lohja välillä on 2 lähijunaa molempiin suuntiin, joka pysähtyy kaikilla väliasemilla.

 Suunnittelu jatkuu edelleen ja huhti- ja lokakuussa tulemme esittelemään yleisötilaisuuksissa uusia ratkaisuja.

Miksei meilläkin tehtäisi "lohjalaiset"? Joku minua paremmin juna -asioita osaava saisi nyt tehdä aloitteen! Sellaiseen kyl sit nimeni tuuppaisin!
"Ei meil" -otteen saisi keikauttaa toisinpäin ja kysyä "mitäs jos kuitenki?" 
Siis jos Muurlassa ja Suomusjärvellä olisi asemat Salon lisäksi, niin kyllä näihin asukkaita saataisiin ja tänne uusia koteja rakennettaisiin. Niitä tulisi nopeasti. 
Salossa tarttis ajatella sitäkin, miten muuttovirta saataisiin seis. Jos on cityllä ollut jonkun sorttista vetovoimaa, niin nyt viimeistään pitäisi etsiä sitä pitovoimaakin.
Miten olisi kunnolliset koulut (ja varmuus siitä, missä ne ovat), parit kolmet juna-asemat, plus vanhustenhoitoon kunnallisempi ote? Luit oikein. Kunnallinen ote, ei kiitos, ei enää yksityisten lisäämistä!
Muualta muuttaneet eläkeläiset kaupunkia kyllä kehuvat. Esim. terveyskeskuspalvelut ovat monen mielestä paljon, paljon paremmat kuin muualla. Kaupunkiin muuttaneet eläkeläiset ovat pääsääntöisesti vielä virkeitä, harrastavat vaikka mitä ja matkustavat. Tulevat siis toimeen omillaan, eivätkä vielä tarvitse esim. hoivapalveluja.
Mutta lapsiperheet! Heidän tänne saamiseen ja täällä pysymiseen tarvitaan nyt toimenpiteitä, muutakin kuin "joka päivä parempi Salo" hokemaa!

Kommentoi kirjoitusta.

tulossa 4.3.2019

Tiistai 26.2.2019 klo 13:33

"Ku olis joskus jotta jossa mutku ei ol koska mittä missä mutku ainvaa!!!"

Tuo se ensimmäisenä mieleen nousi, kun vilkaisin tätä kaupunginvaltuuston kokouksen 4.3.2019 esityslistaa!

"Onk kauhiast paljo jotta muut ku alottei???"

Kyselyntunnin kysymyksiä kerrotaan olevan neljä.

Nooh, minä esitän peräti kolme!

Kaksi niistä on sellaisia, että jos oikein, oikein tarkkoja ollaan, niin ne vastaukset pitäisi voida saada suoraan ao. lautakunnalta, mutta, mutta! Kokemus on jo kertonut, että niin ei kannata tehdä. Jonkun näköisen vastauksen voi saada, mutta mitään näkyvää siitä ei pöytäkirjaan jää. Ja minun esittämäni kysymykset ovat sellaisia, että kyllä niihin vastauksia odottaa muutkin kuin minä, joten kyselytunnin pöytäkirjasta nämä sit saa näkyviksi ja "päivän valoon"!

http://salo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20194110

Kaupunginvaltuusto
Esityslista 04.03.2019 klo 18:00 - 
Salon kaupungintalo, valtuustosali Tammi, Tehdaskatu 2, Salo

Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
22   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
23   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenille
24   Asioiden käsittelyjärjestys
25   Kyselytunti
26 Kaavoituskatsaus 2019
27   Määrärahaylitykset vuoden 2018 talousarvioon
28 Kiskon Vanhustentuki ry:n hakemus lainaerän maksamiseksi ja jatkotoimenpiteet
29   Luettelo käsittelemättä olevista valtuustoaloitteista
30   Jaana Haapasalon ym. valtuustoaloite uimahallin aukioloaikojen laajentamisesta kesäaikana
31   Tuukka Kahilan ym. valtuustoaloite Inkere-Kaivola taajamien kävely- ja pyörätieyhteydestä
32   Marjatta Halkilahden valtuustoaloite pyörätien tekemisestä Muurlan kaupunginosaan
33   Osmo Fribergin valtuustoaloite maksuttoman kouluruuan tarjoamiseksi kesäkuussa perusopetuksen oppilaille Salossa
34   Osmo Fribergin valtuustoaloite energiajuomien nauttimisen rajoittamiseksi koulupäivän aikana
35   Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite koodauksen ja ohjelmisto-osaamisen erikoisluokan perustamisesta Salon perusopetukseen
36   Osmo Fribergin valtuustoaloite uusien tilojen hankkimiseksi Elmeri-Isohärjänmäen tilapäishoitoyksikölle
37   Osmo Fribergin valtuustoaloite työmatkaliikenteen tukemiseksi
38   Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite valtuuston päätösten toteuttamisen ja vaikutusten seurannasta
39   Vihreän valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite huumeiden vastaisen materiaalin valmistelemisesta koulujen käyttöön

Kommentoi kirjoitusta.

iltatorialueen laajentamisen kokeilu

Lauantai 23.2.2019 klo 1:23

Laitanpa tämän asian 

Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite iltatorialueen laajentamisesta tälläkin tavalla esille, eli kommentit "plätteläs", plus linkki tuohon Salon katuympäristölliseen yleissuunnitelmaan.

kummallinen valmistelu

https://www.marjattahalkilahti.fi/blogi/2019/02/21/28872

Kommentit

22.2.2019 15:22  Ritva Sinervo

No niin on. Se kuuluu päivittää aina kun muutoksia on tapahtunut tai ollaan muuttamassa suunnitelmia. Muutosten laatiminen turvallisuussuunnitelmaan on normaalia työtä.

22.2.2019 22:13  Marjatta

Kannattaa googlettaa esiin kaupunginvaltuusto 5.11.2018/Salon katuympäristöllinen yleissuunnitelma

22.2.2019 22:18  Marjatta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että se hyväksyy Salon katuympäristöllisen yleissuunnitelman pohjaksi
keskustan kehittämiselle. Valtuusto toteaa, että suunnitelmaan sisältyvät
investoinnit ja toimenpiteet tulevat päätettäväksi erillisinä. Lisäksi
kaupunginvaltuusto toteaa, että suunnitelman toteuttamisen järjestystä
voidaan muuttaa siinä esitetystä.

22.2.2019 22:29  Marjatta

On yks ja sama valmistelija, siis katuympäristölliseen yleissuunnitelmaan ja tuohon esitettyyn aloitteeseen, mutta nyt on käynyt niin, että valmistelijalla ja ehdotuksen tehneellä on ilmeisestikin ollut vaikeuksia luetun ymmärtämisessä.

Aloitteessa puhutaan kokeilusta ja se koskisi kesän 2019 torstaitori -päiviä. Virallista iltatorin laajennusta ei esitetä.

22.2.2019 22:50  Marjatta

Ja ihan niinkuin tuossa Ritva Sinervo toteaa, niin esim. muutosten laatiminen turvallisuussuunnitelmaan on normaalia työtä.

Aloitteeseen on vastattu kaikkea muuta, mutta ei ajatuksella "joka päivä parempi Salo"

Ensin tohkataan katuympäristöllisestä yleissuunnitelmasta, jossa taustoituksessa nousee esille mm. kävelypainotteinen keskusta, mutta sitten, kun olisi mahdollisuus pieneen kokeiluun toripaikkojen laajentamisen myötä, niin annetaan tällaista vastausta kuin nyt annettu on!

Ei tule plussapisteitä, ei valmistelijalle eikä ehdotuksen tekijälle.

Torialueen laajentamisesta on keskusteltu Suvisalo ry:n kanssa. Salon iltatoritorstain myyntialueen laajentaminen Vilhonkadulle vaatisi alueen valvonnan järjestämistä sekä turvallisuussuunnitelman päivittämistä. Virallinen iltatorin laajennus ei ole mahdollista, koska Salon kaupungilla tai Suvisalolla ei ole resursseja valvonnan järjestämiseen aloitteessa esitetyllä Vilhonkadun alueella. Alueen kiinteistöjen ja kadunvarren yritysten myyntialueiden laajentumiseen Vilhonkadulle suhtaudutaan positiivisesti.--

Minä olen ymmärtänyt, että alunperin tuo iltatorin laajennus on ollut itsensä Suvisalo ry:n toiveissa ja Pertti Vallittu teki esityksen sen pohjalta.

Iltatorin tapahtumat ovat Salon vetonauloja. Mutta, mutta: näköjään on niin, että kun esittää jotain lisuketta, kokeilua, niin se ei käykään.

Huhhuh! Kyl on noloo!

Kommentoi kirjoitusta.

viikonloppulukemista

Perjantai 22.2.2019 klo 21:50

Tämä kummallinen esittely täällä sivuillani jo viuhahtaakin.

Tässä alla nämä muut tulevan tiistain "kummallisuudet". Saa kommentoida kiitos tai sähköpostitella! 

http://salo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20194105

Kaupunkikehityslautakunta
Esityslista 26.02.2019 klo 17:00 - 00:00
Halikon virastotalon kahvio, Hornintie 2-4, 24800 Halikko

Asianro   Otsikko  
31   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
32   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
33   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
34   Selvitys kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2018 talousarvion investointien määrärahaylityksestä
35 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018, kaupunkikehityslautakunta
36 Kaupunkikehityslautakunnan menojen hyväksyjät 2019
37   EI-JULKINEN: Ostoliikenteen hankinta
38   Koululaiskuljetusten hankinta 2017-2019 Optioiden käyttö
39   Alueellisen junaliikenteen järjestämisen pilottihanke sekä osto- ja velvoiteliikenteen kehittäminen 2020 - 2022
40   Joukkoliikenteen järjestäminen Kemiönsaari - Perniö - Särkisalo - Salo 8/2019 alkaen
41   Päällystystöiden hankinta, option käyttäminen
42   Leikkivälineiden ja puistokalusteiden hankinta, option käyttö vuodelle 2019
43   Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite iltatorialueen laajentamisesta
44 Sari Pesosen ym. valtuustoaloite Salonjoen alueen turvallisuuden parantamiseksi
45   Pasi Lehden lautakunta-aloite bussipysäkkien saamiseksi liittymään nro 12, Valtatie 1
46 Vetoomus vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi Kiskon kirkonkylän ja Toijan väliselle alueelle
47 Kadunpitopäätös, Halikontie välillä Ruuhikoskenkatu - Vanha Salon ja Halikon kunnan raja
48 Käynnistämättä jätettävät kaava-aloitteet 2019
49 Lausunto Lohjan kaupungin Y5 Lohjansolmun ja Lehmijärvi-Pullin osayleiskaavasta
50   Poikkeaminen, Angela 734-443-1-11
51   Poikkeaminen, Yltäkylä 734-721-5-10
52   Suunnittelutarveratkaisu, Kuusjoki 734-696-7-1
53 Etuosto-oikeuden alaiset kiinteistöjen kaupat 1.1. - 31.1.2019
54   Viranhaltijapäätökset
55   Tiedoksi tulleet asiat

Kommentoi kirjoitusta.

muistellaanko?

Torstai 21.2.2019 klo 15:03

Tätä juttua https://yle.fi/uutiset/3-5082556 en hakenut, mutta kun se kerta esiin netissä tuli, niin anti mennä. Kannattaa lukaista ja miettiä, miten meillä nämä vanhusasiat ovat tänään, tässä ja nyt v. 2019!

Salo kehittäisi vanhusten kotihoitoa

Salo pyrkii tekemään kotihoidosta vanhustenpalvelujensa päätuotteen. Tavoite sisältyy sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyyn tulevaan vuoteen 2020 ulottuvaan kehittämisohjelmaan.

Teksti-TV Turku

Vanhuspalveluiden johtaja Hannele Lyytinen perustelee valintaa asiakkaiden mielipiteillä.

- Haastattelujen perusteella vanhusten suurimpana toiveena on asua kotona niin pitkään kuin mahdollista. Keskimääräisesti voidaan todeta myös, että kunnan kannalta kotihoito on taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto. Monet asiat tukevat kotona asumista.

Lyytisen mukaan säännöllinen kotihoito eli ne asiakkaat, jotka vaativat enemmän hoitoa, pitää jatkossakin olla kaupungin omissa käsissä. Kevyemmissä hoidoissa tullaan yhä enenevässä määrin hyödyntämään yksityistä sektoria palvelusetelien avulla.

Salon 75 vuotta täyttäneestä vanhusväestöstä noin 10 prosenttia eli reilut 750 henkilöä kuuluu kotihoidon piiriin. Kymmenen vuoden päästä luvun tulisi olla 12 prosenttia. Tavoite vaatii noin 40 uuden työntekijän palkkaamista. Nykyisin kotihoidon palveluksessa on noin 200 työntekijää. Tavoite ei sovi yhteen kaupungin laajemman strategian kanssa, jossa henkilökuntamäärää on tarkoitus supistaa.

- Vanhusten määrä on kasvussa ja meidän kuuluu järjestää palvelut. Kyllä se silloin vaatii resurssejakin, painottaa Hannele Lyytinen.

1 kommentti .

häiriöherkän radan häiriöherkkyys

Torstai 21.2.2019 klo 11:48

39 Alueellisen junaliikenteen järjestämisen pilottihanke sekä osto- ja velvoiteliikenteen kehittäminen 2020 - 2022

Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt osallistujista alueelliseen junaliikenteen pilottihankkeeseen.

Varsinais-Suomen liiton piloteiksi esittämät kolme ratasuuntaa,Turusta Saloon, Loimaalle sekä Uuteenkaupunkiin, eivät tulleet valituiksi pilotin jatkosuunnitteluun. Hakemuksia tuli yhteensä 11 kappaletta.

Hakemukset on arvioitu seuraavilla kriteereillä:

1. Näkemys alueellisesta junaliikenteestä osana matkaketjuja ja liikennejärjestelmää

2. Paikallinen/alueellinen valmius sitoutua liikenteen kehittämiseen sekä rahallisesti että henkilöstöresurssien kautta lyhyellä aikavälillä

3. Kysyntäpotentiaali

4. Tekninen toteutettavuus

Että näin:

,, "Salon suunnalla radan kuormitusaste on varsinkin ruuhka-aikoina korkea. Lisävuorot lisäisivät jo valmiiksi häiriöherkän radan häiriöherkkyyttä entisestään ja edellyttäisivät väliasemille uusia laitureita."

Kommentoi kirjoitusta.

kummallinen valmistelu

Torstai 21.2.2019 klo 11:26

Kyl se nii vaikkia o tän joka päiv paremma Salon kans!!!!!
Virallista laajentamista ei pyydetty, vaan kokeilua kesään 2019.
 
Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Tarja Pennanen, tarja.pennanen@salo.fi, p. 02 778 5101
Torialueen laajentamisesta on keskusteltu Suvisalo ry:n kanssa. Salon iltatoritorstain myyntialueen laajentaminen Vilhonkadulle vaatisi alueen valvonnan järjestämistä sekä turvallisuussuunnitelman päivittämistä.
Virallinen iltatorin laajennus ei ole mahdollista, koska Salon kaupungilla tai Suvisalolla ei ole resursseja valvonnan järjestämiseen aloitteessa esitetyllä Vilhonkadun alueella. Alueen kiinteistöjen ja kadunvarren yritysten myyntialueiden laajentumiseen Vilhonkadulle suhtaudutaan positiivisesti
Tämä on nolosti kuitattu: .. "vaatisi alueen valvonnan järjestämistä sekä turvallisuussuunnitelman päivittämistä."
Eikös tuollainen turvallisuussuunnitelma tarttis olla suht koht ajan tasalla, mitä se nyt sit sisällään esim. tuolla alueella pitääkään? Aika kummallinen valmistelu!
 

5 kommenttia .

toimittajan yhteenveto

Maanantai 18.2.2019 klo 22:36

No hyvä, minun ei tartte selittää, mitä illalla päätettiin.

Tässä Salon Seudun Sanomien toimittajan yhteenveto kuapunginvaltuuston ylimääräisestä kokouksesta 18.2.2019 ja huomenna toivon mukaan näkee kokouksen nauhoituksen kaupunginvaltuuston sivustolta löytyvästä linkistä.

Tilapäinen valiokunta alkaa selvittää Salon hallintosotkua

https://www.sss.fi/2019/02/tilapainen-valiokunta-alkaa-selvittaa-salon-hallinsotkua/

Salon kaupunginvaltuusto päätti maanantaina nimetä tilapäisen valiokunnan miettimään apulaisoikeusasiamiehen huomautuksista aiheutuvia seurauksia.

Tilapäinen valiokunta alkaa selvittää sotkua, jonka eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen huomautukset ovat aiheuttaneet Salon kaupungin hallinnossa.
Kaupunginvaltuusto valitsi maanantaina valiokuntaan valtuuston puheenjohtajan Juhani Nummentalon (kok.), valtuuston varapuheenjohtajat Leena Ahonen-Ojalan (sd.), Ilkka Uusitalon (kesk.) ja Heikki Tammisen (ps.) sekä valtuutettu Sari Pesosen (vihr.).
Valiokunnan puheenjohtaja on Nummentalo ja varapuheenjohtaja Ahonen-Ojala.

Valiokunnan työlle ei asetettu aikataulua.
– Kokoonpano on kompakti, joten se saadaan helposti kokoon. Tarkoitus on edetä mahdollisimman ripeästi, sanoo Nummentalo.
Hän kertoo aloittavansa valmistelut valiokunnan sihteeriksi nimetyn henkilöstöjohtaja Christina Söderlundin kanssa tiistaina .
– Asiassa auttavat myös Kuntaliiton ja Kuntatyönantajien asiantuntijat.

Salon kaupunginvaltuuston maanantaista päätöstä oli valmisteltu Kuntaliiton ja Kuntatyönantajien lakimiesten avulla. Kuntaliiton lakimies Annaliisa Lehtinen pitää Salon tilannetta hyvin poikkeuksellisena.
– Myös apulaisoikeusasiamiehen moitteet olivat poikkeuksellisen raskaat kunnan kannalta, hän sanoo.

Eduskunnan apulaisoikeusmies antoi tammikuussa Salon apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelälle ja kaupunginhallitukselle huomautuksen lainvastaisista menettelyistä.
Huomautusten taustalla on kaksi eri tapausta. Toisessa on kyse siitä, että kaupunki ei ole vastannut asianmukaisesti kantelijan tiedusteluihin ja tietopyyntöihin. Toisessa tapauksessa kesti melkein kolme vuotta ennen kuin apulaiskaupunginjohtaja teki päätöksen vahingonkorvauksen maksamisesta. Kaupunki vastasi apulaisoikeusasiamiehen selvityspyyntöihin vasta muistutusten jälkeen.

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »