Uusimmat kuvat

meil suunnitella ja meil kehitettä?

Torstai 17.12.2020 klo 13:00


Vanhustenhuolto puhutti taas Salon valtuustoa, kokoomus esitti uutta selvitystä

Kahden päivän takainen juttu, mutta nostanpa nyt esille:

https://www.sss.fi/2020/12/vanhustenhuolto-puhutti-taas-salon-valtuustoa-kokoomus-esitti-uutta-selvitysta/

Vanhusten hoivapaikat herättivät jälleen keskustelua Salon talousarviovaltuustossa. Aiheesta on tehty useita ehdotuksia viime vuosina.

Lehtijuttu kertoo, että kokoomuksen valtuutettu Anna-Leena Yli-Jama esitti talousarviokokouksessa, että kaupunki valmistelisi vanhuspalvelujen tilaratkaisusuunnitelman vuosiksi 2022–2030 ja että suunnitelma tehtäisiin virkamiestyönä. Avuksi tuohon olisi pitänyt asettaa ohjausryhmä poliittisista päättäjistä.

Esitys ei mennyt läpi (40-11). 

Jaa-a, sanon minä.

Mites tämä menikään? 

Meni näin. Täältä löytyy taustaa:

https://salo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20204348-15

Vanhuspalvelulain mukaan: ”Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpi-teistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua.”

Vanhuspalveluiden kehittämisohjelmaa, Ikäystävällinen Salo, on päivitetty kesän ja syksyn aikana. Työ on tehty virkamiestyönä. Päivitystyölle nimettiin ohjausryhmä, joka on kokoontunut neljä kertaa päivitystyön aikana. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi keskuudestaan neljä jäsentä ohjausryhmään. Tämän lisäksi vanhusneuvosto valitsi keskuudestaan jäsenen ohjausryhmään sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.Vanhusneuvoston edustajan roolina oli erityisesti tuoda esiin ikääntyneiden kuntalaisten näkökulmaa palveluiden suunnitteluun. Lisäksi ohjausryhmään nimettiin virkamiesjäseneksi vanhuspalveluiden johtajan ja asiantuntijan lisäksi terveyspalveluista ylilääkäri.

Kehittämisohjelmaa laadittaessa on käyty vuoropuhelua useiden eri palvelualueiden, vanhusneuvoston ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kehittämisohjelma oli myös kaupungin kotisivuilla kommentoitavana ajalla 19.-30.11.2019.

Oheismateriaalina on koonti asiakasmäärän ja kustannusten arvioidusta kasvusta sekä Salon vanhuspalveluiden hoivakiinteistöjen tarveselvitys.

--

Valtuusto käsitteli asiaa kesäkuussa. Jotain päättikin. Asiasta on luettu ja kuultu ihan kyllästymiseen saakka, mukaanlukien sote -johtajan virkasuhteen purku, mutta: nostanpa esille vielä yhden kohdan.

Otan silmätikukseni ensimmäisen kappaleen, sieltä viimeisen lauseen: Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua.

Mahtavatko tämän päivän valtuutetut edes tietää tai muistaa, milloin edellinen kehittämissuunnitelma tehtiin tai milloin sellainen hyväksyttiin? 

Ettei vaan olisi isokin yllätys, kun kerron, että se on vuodelta 2012!

Tämän toimistopalveluilta saamani vastauksen olen tänne sivuilleni jo johonkin kohtaa tuonut. Tuon uudelleen. 

Hei Marjatta,

ohessa pyytämäsi asiakirjat.

Tuo 5.3.2012 päätös vanhuspalveluiden kehittämisohjelmasta näyttäisi tosiaan olevan viimeisin valtuuston hyväksymä päätös asiasta.

Tuo posti on saatu 17.1.2020, pari tuntia sen jälkeen kun olin kysynyt:

Tervehdys viestin vastaanottajalle!


Voinko saada sellaisen päätöksen/pöytäkirjaotteen, joka kertoo milloin ja mitä kaupunginvaltuusto päätti viimeisimmästä vanhuspalveluiden kehittämisohjelmasta? Viimeisin päätös voi olla tehty 5.3.2012, mutta kun en ole varma, niin siksi pyydän. Siis viimeisintä valtuuston hyväksymää päätöstä kaipaan.

--

Nii! Että noin aktiivisesti luottamushenkilömme vanhustenhoidon kehittämisen tarpeita ovat vuosien varrella tässä cityssä valtuustotasolla käsitelleet ja selvitelleet.

Voin minä tänne joku päivä kopioida tähän päätökseen

Kaupunginvaltuusto § 161 12.12.2013

 Vuoden 2014 talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 sekä investointiohjelma 2014-2018 

jätettyä ponsiesitystäkin

”Sosiaali- ja terveystoimi velvoitetaan mahdollisimman pikaisesti tekemään ehdotus siitä, miten vanhustenhuollossa edistetään kotona asumisen ja muun laitoshoitoa edeltävän asumisen mahdollisuuksia.”

Vastaus saatiin maaliskuussa 2014. Liirumlaarumia se oli, mutta kaikki olivat tyytyväisiä. Paitsi minä:

Kaupunginvaltuusto 10.03.2014 § 32 Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi. Päätös: Marjatta Halkilahti ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Ehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen

Mutta niinkus totesin, tuosta jutusta joku toinen päivä!

Kartetaan koronaa ja pysytään terveinä!

  


Kommentit

17.12.2020 13:21  YksVaaKylält

Tule mieleheni tän Suamen hallitus täll hetkell ja koko syksynki ajalt. Tuon tuostakin olla esill senverra ett käydä sanomass; keskustelemme asiasta huame - tai ylihuame - tai ensviikoll-.? Ja ny niill alkka pitkä joululomaki viäl. Saloss taitta kanss kulu aika keskusteluihi ja ehkä päätetänki jotta, ja sitt paperit pinoho ja kaikk unhottava, pitik jonku jotta toteuttaki. Meniks överiks ?????

17.12.2020 14:25  Muuttolintu Espoosta

Minä en näitä ohjausryhmiä ymmärrä. Niitä on ollut toinen toisensa perään, eikä mitään silti ole tapahtunut. Turhaa ajanhukkaa.
Ja potuttaako jotakin valtuutettua, joka osaa äänestää tyhjää, se että kaupungin jossakin kolkassa, muualla kuin keskellä Cityä tai Kuusjoella, on toimiva ja vanhusten ja omaisten kiittelemä hoivakoti.
Uusia palvelutaloja ei kaupungilla käsittääkseni ole varaa rakentaa, joten pidetään huolta näistä vanhoista, koska vanhuksia tulee aina kaupungissa riittämään. Ei näitä hoivapaikkoja liikaa ole. Nuoremmat voivat muuttaa poiskin, mutta vanhukset jäävät ja uusiakin muuttaa pääkaupunkiseudulta.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini