hyvin voidaan tai sitten ei

Tiistai 13.6.2023 klo 19:03


Kyllä meil on kaikkee!!

Siltä tuntuu, kun käy läpi kaupungin hyvinvointiraporttia vuodelta 2022.

SALON HYVINVOINTIRAPORTTI 2022

1.3 Strategiset linjaukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta

Salon kaupungin vuosien 2023-2030 strategian päämäärät ovat Elinvoimainen Salo, Hyvinvoiva Salo ja Kestävän talouden Salo. Hyvinvoiva Salo on strategiassa kuvattu seuraavasti:

Salo tarjoaa mahdollisuudet hyvään elämään, jatkuvaan oppimiseen, mielekkääseen vapaa-aikaan sekä sujuvaan ja turvalliseen arkeen. Hyvinvoiva Salo pitää huolta henkilöstöstään ja edistää asukkaidensa hyvinvointia yhdessä aktiivisten asukkaiden, yhdistysten ja muiden yhteisöjen kanssa.”

Salon kaupungin arvot ovat oikeudenmukaisuus, rohkeus, vastuullisuus ja ystävällisyys.

Ja tätä aina esille nostetaan: Salon työttömien määrä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna. Nostetaan paikallislehdessä ja nyt myös tässä hyvinvointiraportissa. Ihmettelen vaan, jotta miks. Kai se työttömien määrä nyt muuttuu, pieneneekin, jos ja kun asukkaat jättävät Salo -cityn ja muuttavat muualle.

Tässä kohtaa meikäläisen piti hieraista silmiä:

Kaupungin sisäinen ohjeistus lähtee siitä, että ennakkovaikutusten arviointeja tehdään lähtökohtaisesti vain merkittävistä toiminnallisista ja strategisista asioista, vaikka vaikutusten arviointi on, tai ainakin sen pitäisi olla, monissa tilanteissa osa joka päiväistä päätöksentekoa.

Johtuen yllämainituista syistä myös ennakkovaikutusten absoluuttisen määrän arviointi eri lautakunnissa on vaikeaa. Osassa lautakunnissa arvioinnit liittyvät keskeisesti perusprosesseihin, kun taas toisissa vaikutuksia saatetaan sanallisesti arvioida osana valmistelutekstejä. Laajoja, useita aloja koskevia vaikutusten arviointeja tehdään vähän.

Mikäli arvioidaan ainoastaan tarkalleen olemassa olevan ohjeistuksen ja kuntaliiton työkalulla tehtyjä arviointeja, vaadittuun tavoitteeseen pääsee opetuslautakunta. Mikäli taas asiaa katsotaan väljemmin ja myös suppeat arvioinnit sekä osana kaavoitus- ja luvitusprosessia tapahtuva arviointi otetaan huomioon, päästään jokaisessa lautakunnassa yli yhden tehdyn arvioinnin.

Lautakunnissa tehdyt vaikutusten arvioinnit

Kaupunkikehityslautakunnan osalta tavoite yhden vuotuisen ennakkovaikutusten arviointien osalta täyttyy osana kaavoitusta, sillä prosessiin liittyy vahvasti vaikutusten arviointien tekeminen. Vastaavaa arviointia tehdään rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisissa toiminnoissa luvitusprosessien yhteydessä.

Opetuslautakunta täyttää osaltaan vaatimuksen yhden ennakkovaikutusten arvioinnin minimitavoitteen.Perusteellinen ja kaupungin voimassa olevaa ohjeistusta noudattava arviointi on tehty mm. pykälään §77 Perussuomalaisen valtuustoryhmän aloite kotihoidon tuen kuntalisästä.

Vapaa-ajan lautakunnassa ei ole toteutettu ennakkovaikutusten arviointia laajasti niin, että siitä olisi erillistä liite tms. arviointimateriaalia. Esimerkiksi avustusohjeiden osalta on todettava, että niissä on pyritty sanallisesti kuvaamaan myös vaikuttavuuksia ja huomioimaan sekä sosiaalista että taloudellista näkökulmaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnasta ei löydy päätöstä, jossa ennakkovaikutusten arviointia olisi laajamittaisesti päätöksenteon yhteydessä tehty. Yksittäisissä päätöksissä on sanallisesti arvioitu päätöksen vaikutuksia osana valmistelutekstiä, mutta varsinaista laajaa liitemateriaalia ei löydy.

Hyvinvointisuunnitelmassa asetettu tavoite yhden ennakkovaikutuksen arvioinnin tekemiseen kussakin toimielimessä ei ole arvioinnin kannalta tarkoituksenmukainen tapa arvioida ennakkovaikutusten arviointien todellista määrää, eikä se kannusta järjestelmän systemaattiseen kehittämiseen.

Toimenpide-ehdotuksena todetaan, että kaupungin tulisi päivittää ja tarkentaa ennakkovaikutustenarviointia koskeva ohjeistuksensa sekä linjattava, millaiseksi ennakkovaikutusten arviointia kaupungissa halutaan kehittää ja miten arvioinneista raportoidaan. Ohjeistuksen päivityksen jälkeen voidaan jatkossa myös hyvinvointisuunnitelman tavoitteet asettaa paremmin asian kehittämistä palveleviksi.

Oliko tuossa tarkastuslautakunnan arviointikertomusta vai hyvinvointiraporttia?

Nooh, hyvinvointiraporttia oli !!

Pitääkö tähän kaupunginhallituksen päätökseen 24.4.2023 todeta, jotta parempi myöhään kuin milloinkaan? KuntaliitosSalo on ollut olemassa, toiminnassa 1.1.2009 alkaen.

Nytkö vasta ennakkovaikutusten arviointi on sitä jotain?


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini