Uusimmat kuvat

tilan tarvet?

Perjantai 30.1.2015 klo 12:27


Onko tosikaan?

Sosiaali- ja terveyslautakunta 9 28.01.2015

9 Toimitilojen vuokraaminen apuvälinelainaamon ja hoitotarvikejakelun toimintaan 130/10.03.02.03.01/2015

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Valmistelijat: johtava hoitaja Pirjo Parviainen, pirjo.parviainen@salo.fi, osastohoitaja Tarja Hernesniemi, tarja.hernesniemi@salo.fi, talousasiantuntija Janne Katajamäki, janne.katajamäki@salo.fi ja terveyspalvelujen päällikkö Sara Sarjakoski-Peltola

Terveydenhuoltolain (1326/30.12.2010) mukaan kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden sairaanhoitopalvelut. Näihin palveluihin sisältyy kuntalaisen oikeus saada kunnan terveyspalveluista hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet ja lääkinnällinen kuntoutus, johon myös apuvälineet kuuluvat (TH-laki 1326/2010, 29§).

Salon terveyspalveluissa hoitotarvikejakelu on keskitetty pääosin Läntiselle terveysasemalle. Hoitotarvikejakelua toteutetaan myös Halikon ja Perniön terveysasemilla ja tarvikkeita kuljetetaan asiakkaan lähiterveysasemalle. Siirryttäessä keskitettyyn hoitotarvikejakeluun vuonna 2012 tavoitteena oli kustannussäästö, koska keskittämällä saatiin suurempien varastotilausten tuoma etu. Käytäntö on osoittautunut toimivaksi sekä asiakkaiden että kustannusten säästymisen osalta, mutta Läntisen terveysaseman käytettävissä olevat tilat eivät vastaa kasvaneen volyymin ja asiakkaiden intimiteetin vaatimuksia. Turvallisuusriskejä on toteutunut ja tarkastuskäynneillä edellytetty tilanteen korjaamista. Vuoden 2014 aikana hoitotarvikejakelussa kontakteja oli yhteensä lähes 3600 kappaletta. Väestön ikääntyessä, diabeteksen lisääntyessä ja hoitojen kehittyessä hoitotarvikkeiden tarve kasvaa jatkuvasti. Asiakas saa tarvitsemansa hoitotarvikkeet kolmen kuukauden välein yhtenäisten toimintakäytäntöjen mukaisesti. Vaipat ja kertakäyttöiset virtsakatetrit asiakas saa kotiinkuljetuksena valmistajalta. Hoitotarvikejakelua sisältyy sekä terveys-, vanhus- että vammaispalveluiden toimintaan ja sen tulee jatkossakin olla paikallista lähipalvelua.

Apuvälinelainaamon tilat pääterveysasemalla ovat vuoden 1985 tasolla ja auttamattomasti ahtaat. Tavaroita joudutaan säilyttämään ja kunnostamaan ja asiakkaita palvelemaan käytävillä. Tiloissa on esiintynyt kosteusongelmia. Aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksessa asiantilaan kiinnitettiin huomiota vuonna 2013, edellyttäen tilanteen korjaamista. Apuvälinehuollon tilaongelmien ratkaisu ei voi jäädä odottamaan sairaalakompleksin saneeraushankkeen etenemistä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella apuvälinehuollon alueellinen toimintakäytäntö on sovittu ja kirjattu Valpas-oppaaseen. Apuvälinehuollon paikallinen toiminta Salossa ja työnjako sairaanhoitopiirin kanssa on näiden sovittujen periaatteiden mukaista. Yleisimpien apuvälineiden välinepalvelun tulee jatkossakin olla lähipalvelua asiakkaille.

Hoitotarvikejakelun ja apuvälinehuollon yhteiskäyttöön sopivia tiloja on etsitty jo pitkään ja vaihtoehtoja selvitetty, kun osoittautui, että sairaalakiinteistöjen saneeraus- ja uudisrakennushankkeet eivät tähän tilatarpeeseen tuo ratkaisua. Kaikki kaupungin hallussa olevat tilat on kartoitettu, erityisesti kiinteistö Karjankatu 1. Sopivia vuokratiloja etsittäessä on tutustuttu yksityisten vuokranantajien eri kiinteistöihin. Parhaiten suunniteltua käyttötarkoitusta vastaavat nyt vuokrattavaksi ehdotettavat, Soini Yhtiöiden Örninkatu 15 tilat. Kiinteistö, jossa vuokrattava tila sijaitsee, on asiakaspalvelun ja kuljetusliikenteen kannalta toimiva ja läheisyys Läntiseen terveysasemaan lisää toiminnallisuutta. Kiinteistössä on valmiina tietojärjestelmäyhteydet. Riittävät vastaanottotilat mahdollistavat kunnollisen asiakaspalvelun ja intimiteettisuojan säilymisen asiointitilanteessa. Riittävän tilavat ja varastointiin tarkoitetut tilat mahdollistavat suuremmat tilauserät ja tavaraliikenteen asiallisen kulun. Apuvälineiden huoltotoiminta saadaan vaatimusten mukaiselle tasolle. Apuvälinelainaamon ja hoitotarvikejakelun sijoittumisella samoihin tiloihin voidaan lisätä henkilökunnan työturvallisuutta, vähentämällä yksin työskentelyä, niin, että vartiointia ei tarvita. Vapaana olevaan tilaan on tehtävä muutostöitä, jotka vuokranantaja on valmis kustantamaan, kun päästään riittävän pitkään vuokrasopimukseen.

Sosiaali- ja terveystoimen hyväksyttyyn 2015 talousarvioon on sisällytetty vuokrattavaksi esitettyjen n. 580 neliömerin toimitilojen vuokrakustannukset, vuositasolla n.55000€. Tilojen varustaminen tapahtuu pääosin hyödyntäen ja siirtäen aiemmin hankittua irtaimistoa ja laitteita. Kiinteä kalustus asennetaan vuokranantajan toimesta. Kalustamiskustannuksiin on varattu n. 35000€, josta noin 20000€ tarvitaan siivouskoneiden ja Deko-sterilointilaitteen hankintaan. ATK-laitteistot hankitaan leasing-sopimuksilla, kuten muussakin toiminnassa.

Apulaiskaupunginjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa valtuudet neuvotella ja sopia vuokrasopimuksesta (580 neliötä) ja tarvittavista muutostöistä H. Soini Oy:n kanssa.

Päätös:

Päätöstä ei tuossa vielä näy, mutta 30.1.2015 Salon Seudun Sanomat kertoo, että juu, vuokrattu on.

Missäs käytössä ne kaik cityn tyhjäksi jätetyt tilat ovat? 

Ai niin, niitä myydään!

http://www.salo.fi/palvelualueet/teknisetpalvelut/

salonkaupunginomistamatmyynnissaolevatasuntoosakkeetjakiinteistot/

..

Oletkos muuten huomannut, että jos Salo -cityssä jostain tilasta halutaan eroon tai siitä informoidaan, että sitä ei oikein voisis jatkossa käyttää, niin syyksi tuupataan kosteus- tai "hoono-ilma-ongelmat"?

Ja vielä: Jos city jotain on myymässä, niin kyllä ne pikkusen paremmin tarttis olla esillä kuin mitä nyt.

Kaupungin sivustoille etusivulle ne tarttis nostaa ja pitää siinä jatkuvana mainoksena!

Nyt noita saa hakemalla hakea! Minä löysin edelläolevan linkin googlettamalla!

Mitä se tommonen myyntimainostaminen on?


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini