Uusimmat kuvat

Muurlan ohituskaista

Torstai 24.5.2018 klo 15:09


Taustaa tälle asialle: 

http://salo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20184017-6

Lautakunnalle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

Marjatta Halkilahti on tiedustellut ELY-keskukselta syitä ohituskaistojen poistoon 110-tiellä Muurlassa.

--

No juu.

Kyllä minä tiedustellut olen, mutta ihan alunperin jätin kyl selvityspyynnön. Se on tässä:

Salon Kaupunkikehityslautakunta 15.5.2018

Selvityspyyntö ohituskaistasta

Ohituskaistan purkaminen Muurlassa 110- tieltä on herättänyt ihmetystä.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen aluevastaava Markus Salminen on todennut, että ohituskaista on tarpeeton: "–Tien nykyinen liikennemäärä ei enää tue ohituskaistaa." (SSS 12.4.2018)

Olen sitä mieltä, että Liikenneviraston sivuilta saatava "tapamme  toimia" info ja aluevastaava Salmisen näkemykset po. ohituskaistan tarpeellisuudesta/tarpeettomuudesta eivät nyt kohtaa. 

Minun  mielestäni ohituskaistan poisto tältä liikennettä hidastavalta nousulta (alueelta Suolopintie-Järvintie-Valtatie ylöspäin) tekee tiestä turvattoman. Rekkojen lisäksi tietä käyttävät Turku-Salo-Helsinki pikavuorot. Henkilöautoliikennettä on varsinkin aamupäivisin ja iltapäivisin, lisäksi mopoilla ja mopoautolla liikkuvia. Ja pyöräilijöitä. Syksyisin ja keväisin tiella liikkuvat myös maanviljelijät maatalous- ym. koneineen. Tietä käyttävät yksityisautoilijat kertovat myös, että tien notkoalueella on keväisin ja syksyisin sumuhaittaa.

Uskoisin, että esim. moottoritietä käyttävät rekat, jotka ajavat Metsäjaanun yritysalueelle ja Korvenmäen jätekeskukselle poistuvat Helsingistä päin Saloon tultaessa moottoritieltä jo Muurlan portin kohdalla ja siirtyvät juuri tälle 110 -tielle päästäkseen sujuvasti em. alueille. Tiedossa ja tulossa on vielä suurempi rekkaralli, jos Korvenmäen ekovoimalaitoshanke toteutetaan. Mahdollinen ohikulkutien jatkokaan ei tilannetta muuta vielä pitkään, pitkään aikaan. En usko, että ihmeemmin edes silloin, kun tien jatko on valmis.

Jos ohituskaistan tarpeettomuus on selvitetty ja tutkittu, niin kysyn millä tavalla? 

Onko ohituskaistan tarpeellisuudesta tai tarpeettomuudesta pyydetty lausuntoa Salon kaupungilta? Jos on, niin kuka/mikä taho on tähän vastannut ja mitä on vastattu?

Minun mielestänii ohituskaistaa ei saa poistaa, koska po. tien tästä kohdasta tulee vaarallinen. Koko mäkiosuuden pituinen molemminpuolinen ohituskieltosulkuviiva ei vaaratilanteita poista.

Odotan, että joku vastaa edellä esittämiini kysymyksiin. 

Marjatta Halkilahti

kaup.keh.ltk:n jäsen

- Ajoin Saloon 110 -tietä 4.5.2018 n. klo 15.30. En ollut ainut autolla liikkuva. Yksi mopoilijakin oli ja kuski ajoi niin, niin reunassa kuin vaan mahdollista. Santa vaan pöllysi. Koko nousualue on nyt kunnossa, jota ei hyvänä voi pitää. Välillä ei edes tiennyt, miten sitä tietä pitkin olisi pitänyt ajaa. 

http://www.sss.fi/2018/04/ohituskaista-puretaan-110-tielta-muurlassa-purkaminen-poiki-valituksia-autoilijoilta/

Minun mielestäni tuo olisi ollut kokousasia 15.5.2018.

Ei ollut.

Ei ollut kokousasia, vaikka kyllä siitä keskusteltiin. Kaupunkikehitysjohtaja oli pyytänyt ELY -keskukselta vastausta omissa nimissään. Se vastaus on tässä:

Lähettäjä: Salminen Markus (ELY) 

Lähetetty: 8. toukokuuta 2018 9:15
Vastaanottaja: Mannervesi Mika
Aihe: VS: ohituskaista

Hei

Pääperusteet purkamiselle ovat saavutettava kustannussäästö ja vähentyneet liikennemäärät. Kustannussäästöt syntyvät päällystämisestä, ajoratamaalauksista ja talvihoidosta.  Mt 110 vieressä kulkeva nykyinen vt 1 mahdollistaa häiriöttömän ja sujuvan liikenteen. Tienpitäjä, tässä tapauksessa valtio, voi itse päättää toimenpiteistä jotka kohdistuu tiealueella olevaan tiestöön. Toimenpiteen kohdistuttua olemassa olevaan tiestöön tiealueella ei ole tarvetta tehdä tiesuunnitelmaa ja pyytää siitä lausuntoa.

Mt110 ei ole enää valtatie vaan seudullinen tie. Seudullisella tiellä ei pyritäkään häiriöttömään liikenteeseen van se palvelee kuten nimikin sanoo seudullista liikennetarvetta eikä pitkänmatkan liikennettä.

Moottoritien valmistumisen yhteydessä esim. Paimiossa ns. motellinmäen nousukaista purettiin koska tien luokitus ja liikennemäärä putosi. Tämän puretun nousukaistan alueella on paljon teollisuutta ja hyvin on liikenne sujunut vaikka risteyksissä ei ole väistötilaa kuten nyt purettuun osaan on jätetty. Tätä Paimion kohtaa mt 110 käyttää myös valtaosa Turku – Helsinki linja-auto liikenteestä.

Salosta ns. Salon itäisen ohitustien eli Mahti naisen tien rakentamisen yhteydessä purettiin nousukaista. Tällä puretulla osalla on vähintään yhtä suuret liikennemäärät kuin nyt puretulla osuudella. Purettu osa on nykyään osittain kantatietä joka on luokitukseltaan korkeammalla kuin seudullinen tie. Tämän purkamiseen kaupungilla on ollut mahdollisuus antaa lausuntonsa tiesuunnitelman yhteydessä. Tätä tietä pitkin suuntautuu Turun suunnasta tuleva liikenne Metsä-Jaanun teollisuusalueelle.

Salo – Muurla mt 110 välille on kesän aikana tulossa uusi päällyste ja uudet ajoratamaalaukset jotka selkeyttävät ajoa nyt puretun nousukaistan kohdalla. Jos ajaminen on hankalaa nykyisten ajoratamaalausten kanssa niin voimmehan aina laskea nopeuksia siksi aikaa kunnes uusi päällyste ja maalaukset ovat valmiit. Puretulla osalla olemme uusineet myös kaiteet jotka ovat nyt säädöstenmukaiset ja turvallisemmat kuin vanhat.

Markus Salminen

Varsinais-Suomen ELY-keskus

 

Kun em. Salmisen vastauksesta 15.5.2018 lautakunnan kokouksessa keskusteltiin totesin, ettei se minua tyydytä. "Päätökseksi" tuli, ei kuitenkaan mihinkään kirjattuna, että jatkokyselyn ELY -keskukselle lähettäisin minä henkilökohtaisesti ja siitä kyselystä menisi saman tien kopiot myös lautakunnan jäsenille. 

Jatkokyselyni on tässä:

Markus Salmiselle

ELY -keskus

Jatkoa 7.5.2018 lähettämääni selvityspyyntöön ohituskaistasta Muurlassa

Helatorstaina ajoin (alkaen klo 16.30) Muurlasta Helsinkiin (Lasin kohdalta oikealle) tätä nk. seututietä. Todella paljon autoja oli niin menossa kuin tulossa. Ohituskaistoja tiellä vielä jäljellä oli ja jos sujuvaa ja turvallista liikennöintiä odotetaan, niin kyllä ne tällä tiellä edelleen, ainakin minun mielestäni, todella tarpeen ovat. 

Edelleen olen vastausta vailla tästä: "Jos ohituskaistan tarpeettomuus on selvitetty ja tutkittu, niin kysyn millä tavalla?", ts. milloin ohituskaistan poistoon perustuva liikennelaskenta Muurlan osalta on tehty? Kait sellaisesta nyt jotain ”mustaa valkoisella”, pöytäkirjaa, tm. raporttia löytyy. Tai pitääkö tuo pyytää itse liikenneministeriltä? On jäänyt mm. tällainen uutinen mieleen: 

"–Kun käy paikan päällä ja näkee kaikki haasteelliset tienpätkät, muistaa, miten tärkeä väyläverkosto on ihmisille"

Pari muutakin kohtaa jäi vastauksestanne kaivelemaan.

1.

”Tienpitäjä, tässä tapauksessa valtio, voi itse päättää toimenpiteistä jotka kohdistuu tiealueella olevaan tiestöön.”

Jos valtio on noin päättänyt, niin saako tästä Muurlan tilanteesta (että kaista poistetaan) pöytäkirjanotteen tai muun kirjallisen selvityksen?

2.

”Salosta ns. Salon itäisen ohitustien eli Mahtinaisen tien rakentamisen yhteydessä purettiin nousukaista. Tällä puretulla osalla on vähintään yhtä suuret liikennemäärät kuin nyt puretulla osuudella. Purettu osa on nykyään osittain kantatietä joka on luokitukseltaan korkeammalla kuin seudullinen tie. Tämän purkamiseen kaupungilla on ollut mahdollisuus antaa lausuntonsa tiesuunnitelman yhteydessä. Tätä tietä pitkin suuntautuu Turun suunnasta tuleva liikenne Metsä-Jaanun teollisuusalueelle.”

Ei tässä pelkästään Turun suunnasta kuljeta!

Olen nimenomaan nostanut esille Muurlan Lasin ohi kulkevan liikenteen, mm. sellaiset rekat, jotka ajavat tätä kautta Korvenmäkeen ja Metsäjaanuun. En usko, että ne ohittavat Muurlan, ts. että ajaisivat Somerontien ABC -risteykseen saakka ja sieltä sitten Somerontietä pitkin kaupunkiin päin päästäkseen 110 -tielle.

Ei tässä liikenne suinkaan vähenny. Päinvastoin. Juuri on uutisoitu (SSS 8.5.2018), että tuleva jätevoimalaitos tuo tien päälle noin 40 kuorma-autoa vuorokaudessa, plus siihen tulee myös muuta kuljetusta (tuodaan biopolttoainetta ja viedään pois kuonaa ja kattilatuhkaa). 

Tupurin liittymästä uutisoitiin (SSS 10.5.2018). 

http://www.sss.fi/2018/05/ajojarjestelyt-muuttuvat-tupurissa-kiertoliittyman-rakennustoiden-ajaksi/

Sieltä tuleva liikenne suunnistaa joko Helsingin tai Turun suuntaan, mutta tuskin Helsinkiin päin esim. töihin menevät (meno ja paluu) muuta tietä käyttävät kuin juuri tätä 110 -tietä päästäkseen Muurlan Lasin jälkeen moottoritielle. Näin sitä aikoinaan perusteltiinkin:

http://www.sss.fi/2016/02/salo-suunnittelee-uutta-katua-tupurista-110-tielle/ 

- Uusi katuyhteys helpottaisi Tupurin asukkaiden työmatkoja Helsingin suuntaan.

Olen kuullut, että moni töihin Helsinkiin päin ajava on ruvennut uudelleen käyttämään 110 -tietä, koska se on esim. ajallisesti nopeampi kuin moottoritien kautta ajo.

Pidän 8.5.2018 Teiltä saatua vastausta puutteellisena, joten odotan lisäselvitystä kiitos. 

t. Marjatta Halkilahti

kaup.keh.ltk:n jäsen

jk. 

Mennessäni kaupunkikehityslautakunnan kokoukseen 15.5.2018 Halikkoon, ajoin taas 110 -tien kautta.

Vastaan tuli viiden minuutin aikana klo 16.35-16.40 yhteensä 42 ajoneuvoa. 

Uskoisin, että iso osa on varmaan ajanut aamulla toiseen suuntaan eli tätä 110 -tietä Saloon päin. Tuskin kaikki 42 olivat kertaluonteisella reissulla eli menossa Helsinkiin päin. 

Liikkeellä oli henkilöautojen lisäksi 1 mopo, 1 linja-auto, 4 rekkaa, 1 mopoauto, plus yksi puukuormainen rekka oli Muurlan Lasin jälkeen levähdyspaikalla parkissa. Laskin nuo kulkijat välillä Muurlan Lasi ja Mahtinaisentien risteys. Risteyksessä yksi auto oli juuri kääntymässä 110 -tielle.

Samaan suuntaan kuin minä meni 11 autoa, pari pyyhälsi ohikin, mutta ennen entistä ohituskaistakohtaa.


Ja tässä sitten vastaukset. Olen ne tummentanut:


Lähettäjä: Salminen Markus 
Lähetetty: torstai 17. toukokuuta 2018 15.06
Vastaanottaja: Halkilahti Marjatta
Kopio: Kaupunkikehityslautakunta 2017-2021; Mannervesi Mika
Aihe: VS: ohituskaistan poisto Muurlassa
 
Hei

Kiitoksia palautteesta.
Ette ole kommentoineet millään tavalla meidän tarkeintä argumenttia asiassa eli taloudellista syytä kaistan purkamisesta.
Tiedätte varmaankin kunnallisena päätöksentekijänä, että talous määrittelee usein muiden seikkojen ohella toimintalinjoja.
Olen kirjoittanut vastineet kunkin kysymyksen kohdalle.

Markus Salminen
Varsinais-Suomen ELY-keskus


-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: Halkilahti Marjatta 
Lähetetty: 16. toukokuuta 2018 16:35
Vastaanottaja: Salminen Markus


Markus Salmiselle

ELY -keskus

Jatkoa 7.5.2018 lähettämääni selvityspyyntöön ohituskaistasta Muurlassa

Helatorstaina ajoin (alkaen klo 16.30) Muurlasta Helsinkiin (Lasin kohdalta oikealle) tätä nk. seututietä. Todella paljon autoja oli niin menossa kuin tulossa. Ohituskaistoja tiellä vielä jäljellä oli ja jos sujuvaa ja turvallista liikennöintiä odotetaan, niin kyllä ne tällä tiellä edelleen, ainakin minun mielestäni, todella tarpeen ovat.

Vast: Liikenneviraston linjauksen mukaan seudullisilla teillä ei ole tarkoituksen mukaista ylläpitää ohituskaistoja.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ohituskaistatie

Edelleen olen vastausta vailla tästä: "Jos ohituskaistan tarpeettomuus on selvitetty ja tutkittu, niin kysyn millä tavalla?", ts. milloin ohituskaistan poistoon perustuva liikennelaskenta Muurlan osalta on tehty? Kait sellaisesta nyt jotain ”mustaa valkoisella”, pöytäkirjaa, tm. raporttia löytyy. Tai pitääkö tuo pyytää itse liikenneministeriltä? On jäänyt mm. tällainen uutinen mieleen:

Vast: Liikenne laskenta on tehty vuonna 2015 jolloin KVL (keskivuorokausiliikenne) on ollut 3492 ajoneuvoa joista raskaita 222 kpl.
Linkkinä oleva artikkeli on VT10:ä eli artikkelissa puhutaan valtatiestä ei seudullisestatiestä.

"– Kun käy paikan päällä ja näkee kaikki haasteelliset tienpätkät, muistaa, miten tärkeä väyläverkosto on ihmisille"

http://www.sss.fi/2017/10/liikenneministeri-anne-berner-tutustui-kosken-ja-marttilan-maanteihin/

Pari muutakin kohtaa jäi vastauksestanne kaivelemaan.

1.

”Tienpitäjä, tässä tapauksessa valtio, voi itse päättää toimenpiteistä jotka kohdistuu tiealueella olevaan tiestöön.”

Jos valtio on noin päättänyt, niin saako tästä Muurlan tilanteesta (että kaista poistetaan) pöytäkirjanotteen tai muun kirjallisen selvityksen?

Vast: Päätöksen ohituskaistan purkamisesta on tehnyt var ely-keskuksessa Toiminnanohjauspäällikkö Pekka Puurunen, Kunnossapidonasiantuntija Jukka Heikkilä ja Aluevastaava Markus Salminen.
Päätös perustuu mm. kustannuslaskelmiin, tieluokkaan ja liikennemäärään. Päätös on tehty sisäisessä neuvottelussa mistä ei ole tehty pöytäkirjaa. Vastaavanlaisia asioita joudumme päättämään täällä lähes päivittäin. Päätös tehdään kuitenkin aina vasta selvitysten jälkeen.

2.

”Salosta ns. Salon itäisen ohitustien eli Mahtinaisen tien rakentamisen yhteydessä purettiin nousukaista. Tällä puretulla osalla on vähintään yhtä suuret liikennemäärät kuin nyt puretulla osuudella. Purettu osa on nykyään osittain kantatietä joka on luokitukseltaan korkeammalla kuin seudullinen tie. Tämän purkamiseen kaupungilla on ollut mahdollisuus antaa lausuntonsa tiesuunnitelman yhteydessä. Tätä tietä pitkin suuntautuu Turun suunnasta tuleva liikenne Metsä-Jaanun teollisuusalueelle.”

Ei tässä pelkästään Turun suunnasta kuljeta!

Vast: Ei näin ole oletettukaan mutta vastauksessa on esitetty, että liikenne Turun suunnasta on laskelmien mukaan jopa vilkkaampaa KVL 3523 ja siitä huolimatta ohituskaistat voitiin purkaa.

Olen nimenomaan nostanut esille Muurlan Lasin ohi kulkevan liikenteen, mm. sellaiset rekat, jotka ajavat tätä kautta Korvenmäkeen ja Metsäjaanuun. En usko, että ne ohittavat Muurlan, ts. että  ajaisivat Somerontien ABC -risteykseen saakka ja sieltä sitten Somerontietä pitkin kaupunkiin päin päästäkseen 110 -tielle.

Ei tässä liikenne suinkaan vähenny. Päinvastoin. Juuri on uutisoitu (SSS 8.5.2018), että tuleva jätevoimalaitos tuo tien päälle noin 40 kuorma-autoa vuorokaudessa, plus siihen tulee myös muuta kuljetusta (tuodaan biopolttoainetta ja viedään pois kuonaa ja kattilatuhkaa).

Vast: Sitten kun laitos on rakennettu niin näemme miten liikennevirrat suuntautuvat.

Tupurin liittymästä uutisoitiin (SSS 10.5.2018).

http://www.sss.fi/2018/05/ajojarjestelyt-muuttuvat-tupurissa-kiertoliittyman-rakennustoiden-ajaksi/
Sieltä tuleva liikenne suunnistaa joko Helsingin tai Turun suuntaan, mutta tuskin Helsinkiin päin esim. töihin menevät (meno ja paluu) muuta tietä käyttävät kuin juuri tätä 110 -tietä päästäkseen Muurlan Lasin jälkeen moottoritielle. Näin sitä aikoinaan perusteltiinkin:

http://www.sss.fi/2016/02/salo-suunnittelee-uutta-katua-tupurista-110-tielle/

- Uusi katuyhteys helpottaisi Tupurin asukkaiden työmatkoja Helsingin suuntaan.

Olen kuullut, että moni töihin Helsinkiin päin ajava on ruvennut uudelleen käyttämään 110 -tietä, koska se on esim. ajallisesti nopeampi kuin moottoritien kautta ajo.

Vast: Asia on varmaankin todennettavissa seuraavassa liikennelaskennassa.
Usein ihmisten liikkumiseen vaikuttaa moniasia kuten lasten hoitoon vienti, kaupassa käynti, työpaikan vaihtuminen ym. nämä aiheuttavat vuorokausi ja vuositason vaihtelua. 

Pidän 8.5.2018 Teiltä saatua vastausta puutteellisena, joten odotan lisäselvitystä kiitos.

t. Marjatta Halkilahti

kaup.keh.ltk:n jäsen

jk.

Mennessäni kaupunkikehityslautakunnan kokoukseen 15.5.2018 Halikkoon, ajoin taas 110 -tien kautta.


Vastaan tuli viiden minuutin aikana klo 16.35-16.40 yhteensä 42 ajoneuvoa.

Uskoisin, että iso osa on varmaan ajanut aamulla toiseen suuntaan eli tätä 110 -tietä Saloon päin. Tuskin kaikki 42 olivat kertaluonteisella reissulla eli menossa Helsinkiin päin.

Liikkeellä oli henkilöautojen lisäksi 1 mopo, 1 linja-auto, 4 rekkaa, 1 mopoauto, plus yksi puukuormainen rekka oli Muurlan Lasin jälkeen levähdyspaikalla parkissa. Laskin nuo kulkijat välillä Muurlan Lasi ja Mahtinaisentien risteys. Risteyksessä yksi auto oli juuri kääntymässä 110 -tielle.

Samaan suuntaan kuin minä meni 11 autoa, pari pyyhälsi ohikin, mutta ennen entistä ohituskaistakohtaa.

Vast: Tiellä liikkuu juuri sellaista liikennettä mitä seudullisella tiellä odotetaankin liikkuvan.
Kaikilla teillä on ruuhkahuippuja jotka hidastavat liikennettä, jopa moottoriteillä.

--
Kun tuli tiedoksi, että kaup.keh.ltk pitää ylimääräisen kokouksen 30.5.2018, ei tästä mun selvityspyynnöstäni, vaan ihan toisesta asiasta, niin laitoin postia, jonka sai lautakuntalaiset ja kaupunkikehitysjohtaja:  

Voisko siihen samaan kokoukseen nyt sitten tavalla tai toisella - Mika miettikööt - nostaa omaksi pykäläkseen sen Muurlan ohituskaistan? Ne, jotka mun kimpussani siitä ovat olleet, ovat kyselleet, kun tietävät, että 15.5. kokous pidetty on, että eikö sitä esillä ollutkaan. Moni kaipaa ELY:n vastauksia. Tuskin ne salaisuuksia on.

Kaupunkikehitysjohtaja vastasi mm.:
Ohituskaistasta kyseleville Marjatta voi mielestäni kertoa tai välittää ELY:n vastaukset. Kaupunki ei ole asiassa osallinen, joten siinä mielessä ei ole erityistä tarvetta ottaa lautakunnan esityslistalle, mutta voidaan tarvittaessa merkitä Marjatan ja ELY:n kirjeenvaihto tiedoksi.
--
--
Että näin!!
Ja pari huutomerkkiä!!
Minä nyt sitten julkistin tapahtuneet.
Edelleenkään en ole vastauksiin tyytyväinen!!
Kerron kyllä miks, mutta en nyt.
Nyt menen pihalle tonkimaan.

 


Kommentit

24.5.2018 15:51  Marjatta

Semmosen kommentin kyl voin tähän laittaa heti, että liikennelaskenta 2015 ei kerro, ei voi kertoa sitä, mikä on tämän hetken tilanne.

Perniön ja Kemiön suuntaan kulkevat rekat ajoivat vuonna 2015 Muurlan Kirkonkylän kautta. Kun tuli Mahtinaisentie, niin rekat jättivät pääsääntöisesti kirkonkylämme rauhaan, mutta eivät ne silti Muurlaa hyljänneet. Rekat tulevat nyt moottoritieltä Muurlan Lasin kohdalla ulos ja käyttävät 110 -tietä, siis tätä, josta tuo ohituskaista nyt muka tarpeettomana poistettiin.

Ennen ennenkuin tuo tehtiin, niin kaupungin olisi minun mielestäni pitänyt olla valppaana ja pyytää esim. uutta liikennelaskentaa, ts. tarkistuttaa tilanne. Kaupunkilaisten ja tien käyttäjien liikenneturvallisuudesta tässä on kysymys, ei mistään muusta.

Kyllä ELY -keskus määräillä voi, mutta ei se sitä voi tarkoittaa, että kaupungin on otettava vastaan kaikki sen päätökset purematta niellen.

Tupurin liikennekin tuo po. tielle vielä uusia haasteita! Ei sekään nyt ihan vähäpätöistä voi olla! Eivätkä Metsäjaanuun tai Korvenmmäkeen ajavat rekat, jos HKI -suunnasta kulkevat, aja Somerontien ABC:n kautta päästäkseen cityyn ja takkuisten liikennevalojen jälkeen Mathinaisentien kautta määränpäähänsä. En usko en.

Ja nyt menen pihalle!
Moikka ja ilost päivän jatkoa lukijoille!

24.5.2018 17:04  MääkiJottaSanoTaas

Perusteellisest oles asiaan perehtynytkin. Monen muunkin kaupungintaloll päättäväss asemass olevan olis hyvä käydä ajelemass reitti Salost Muurlan Lasiin ja takasin iltapäivän aikaan kuten Marjattakin todetakseen tilanteen/-eet. Ja ne autot, rekat ym, jotka ennen ajoi Muurlan läpi, ajavat nyt 110-tietä Muurlan Lasilta Mahtinaisen risteykseen ja siitä Perniöön ja Kemiöön. Ja epäilempä, ettäTupurintien käyttöön oton jälkeen nousuosuus Mahtinaisentieltä 110-tielle saa uusia vivahteita tien käytössä. Pyöräilijät ovat jo viime kesästä asti olleet tyytymättömiä olemattomien piennarten takia ja lähellä olevien turvakaiteiden takia, kun ei voi väistää takaa tulevaa isoa autoa. autokaan ei voi ohittaa, jos on vastaan tulija. Onneksi ollaan säästytty vahingoilta. Sitte yks pointti viäll "uudest" 110-tiäst: tulet autollas Salon suunnast ja haluat kääntyä vasemmalle puoless väliss mäkke olevall tiälle, jossa ei oll takaatulevall väistämis levennyst. Kyll hiukan pelottais. Ja sitte se, ett koko mäki alhalt ylös saakka ohituksien kieltävät sulkuviivat ynnä huono näkyvyys tiessä olevien mutkien takia. Paimiossa Motellin mäki on pitkä ja suora eli näkyvyyttä on enempi. Perniön tien uudet suunnitelmat tuntuvat myös vähintäänkin omituisilta. Eikö kaupungill ole niihinkään mittä sanottava vai olik se peräte ite suunniteltu?

28.5.2018 15:30  Marjatta

Viikonloppuna kuulin (kylillä kun juoksin) kuvailuja siitä, millaista on tällä poistetulla ohituskaista-alueella ajaa letkassa, jossa ykkösenä mennä köröttää Saloon päin mopo-auto, mopoauton perässä linja-auto, joka ei ohi pääse, koska keltainen viiva estää sen ja sitten tämän linja-auton perässä ajaa matelee tavallinen pikkubiili.

Passais varmaan ELY -keskuslaisenkin kokea tuo sama ajamisen nautinto, myös niiden, joilla on ollut kaupungin taholta mahdollisuus puuttua, antaa lausunto, näkemys (millä nimellä nyt kulkeekin) siitä, että älkää nyt tätä viittä vaille kaupunkiin tuloa olevaa loivasti nousullista ajotietä ihan takkuilevaksi tehkö.

Nyt on kyllä tehty todella suuri virhe ja jos tästä ELY:lle jotain säästöä syntyy, niin olis mielenkiintoista tietää, onko se säästö 1000 vai 10 000 euroa/vuosi. Aurauksessako? Sitä kysyy nyt moni.

30.5.2018 13:51  110-tietä käyttävä salolainen

Eilen kun Muurlan risteytyksestä taas Saloon päin aamulla ajelin, entisen ohituskaistan kohdalla ajoi 4 mopoilijaa, yksi mönkijä ja yksi mopoauto (poikia ja tyttöjä) ja pari henkilöautoa. Minä en ainakaan uskaltanut heitä ohittaa, niinn kapealta tie tuntui, enkä tiedä missä olisin päässyt ohittamaan, koska ajoivat ajoradalla. Sitten Salosta päin takaisin tullessa yksi henkilöauto ajoi samassa tienkohdassa kääntyvien kaistaa, vaikka ei yksityustielle kääntynytkään, ja toinen auto ohitti hänet.
Neuvokaa nyt hyvät kansalaiset, miten tässä kohtaa 110-tietä oikein kuuluu ajaa, jotta liikenne olisi turvallista!

30.5.2018 20:48  Marjatta

Kaupunkikehitysjohtaja on antanut ymmärtää, että kaupunki ei tässä asiassa ole osallinen. Minun mielestäni on.

Ohituskaistan poisto on perustunut tietoon, joka on tähän päivään ja vuoteen nähden vanhentunut. Vuonna 2015 ELY:n suorittaman liikennelaskennan aikaan ei vielä ollut Mahtinaisentietä.

ELY -keskuksen liikennelaskenta ei ole ollut minun mielestäni ohituskaistan poistossa ajan tasalla, ei myöskään kaupungin valppaus asukkaidensa ja 110 -tietä käyttävien turvallisuudesta huolehtimisessa.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini