Uusimmat kuvat

syksyllä kouluun, mutta mihin?

Keskiviikko 13.3.2019 klo 23:46


Otsakkeessa olevan kysymyksen heitti valtuutettu Mikko Lunden Salon Seudun Sanomissa 26.1.2019 tätä mieltä -palstalla.

Niitä kysymyksiä heitellään ilmaan edelleen. Ja aika kuluu. Nyt on jo maaliskuu. Opetuslautakunnassa on yritetty jotain, mutta takkuinen on taival tässäkin: 

Salon opetuslautakunta ei hyväksy Uskelan koulun Kavilankadun yksikön siirtoa väistötiloihin vanhan Hermannin kiinteistöön Torikadulla. Sen sijaan lautakunta esittää, että tilapalvelut käynnistää viipymättä kiireelliset toimenpiteet modulikoulun hankkimiseksi Kavilankadulle.

https://www.sss.fi/2019/03/salon-opetuslautakunta-torjuu-uskelan-koulun-siirron-torikadulle/

En kyllä itsekään olisi Uskelan koulun koululaisia Torikadulle siirtämässä. Just esim. piha-aluetta kunnostettiin. Ja miks muuten kunnostettiin? Eikös meillä jonkun tahon olisi pitänyt ensin tehdä kunnolliset kuntokatselmukset varsinaiseen koulurakennukseen ja sitten vasta puhua pihasta? 

 

Ja mitäkö Torikadulle?

No jos, siis jos Torikatu 5-7 kiinteistö kuntoon saadaan, niin siirtäisin koululaiset Ylhäistentieltä kipin kapin takaisin Torikadulle!

Pitäisihän tästä nyt kunnollista tulla! Vai tuleeko? 

https://www.salo.fi/attachements/2019-03-08T11-54-3670.pdf

§ 5 Marjatta Halkilahden valtuustokysymys Torikatu 5-7- ja Ylhäistentie 2 korjausurakoitsijavalinnoista

Marjatta Halkilahden kysymys kaupunginjohtajalle:

”Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan 22.1.2019/ 14 § valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään viranhaltijapäätökset Torikatu 5-7 ja Ylhäistentie 2 korjausurakoitsijavalinnoista.

Pidin esitystä puutteellisesti valmisteltuna ja jätin päätökseen eriävän mielipiteen.

Lautakuntalaisille kerrottiin vain, että "Torikadulla (vanha Hermannin koulu) poistetaan alapohjasta vanhat eristeet ja korvataan nykyaikaisella materiaalilla sekä tehdään tiivistyskorjauksia. Ylhäistentiellä vaihdetaan ensimmäisen kerroksen lattiamateriaaleja muovimatoista kuivapuristelaattoihin."

Lisäksi esittelyssä oli lyhyt kuittaus, että kaupunginvaltuusto on myöntänyt korjauksille määrärahat, mutta esittelyssä ei kerrottu, mistä hankkeista määrärahat otetaan, eikä myöskään esitetty määrärahojen summia.

Torikadun korjauksesta viranhaltijapäätös kertoo pitkän listan, mitä korjataan x). Talousarviossa 2019 korjaamiseen on varattu 400 000 euroa, mutta nyt korjaus maksaakin 598 900 euroa.

Ylhäistentie 2:ssa sijaitsevan koulurakennuksen ensimmäisen kerroksen n. 2000 m2 alapohjan lattiapinnoitteen vaihtaminen kuivapuristelaattoihin maksaa 175 000 euroa. Talousarviovaraus on 300 000 euroa. Se, että hankkeen kustannukset eivät ylitä sille varattua määrärahaa, ei ole mikään helpotus, sillä onhan talossa vielä korjattavaa.

Kysymyksiä:

Mikä on Ylhäistentie 2 ja Torikatu 5-7 rakennusten tilanne?

Riittävätkö nyt tehtävät korjaukset?

Ovatko po. rakennukset korjausten jälkeen hyvän sisäilmaston laatukriteerit täyttäviä?

Ja kaupunkilaisia tuntuu kiinnostavan myös se, kenen luvalla kaupunkikehitysjohtaja voi talousarviosta poikkeamiset tehdä?

Marjatta Halkilahti Kaupunginvaltuutettu KD sitoutumaton

x) Torikadun korjaustyö sisältää:

- alapohjan alalaattapalkiston onkaloissa olevien vanhojen eristemateriaalien poiston ja korvaamisen vaahtolasilla - ensimmäisen kerroksen pintabetonin poiston ja uudelleen teon liittolevyrakenteisena - kalusteiden ja kevyiden väliseinien purkuja/uudelleen rakentamista - lattian pinnoituksen keraamisin kuvapuristelaatoin - toisessa ja kolmannessa kerroksessa tehtävät seinä-/lattialiitosten tiivistyskorjaukset, jotka kohdistuvat kerrosten onkalollisiin osiin (eristeet eivät ole vaurioituneet) - pystyhormien läpivientien tiivistykset- kolmannessa kerroksessa yhden vaurioituneen onkalon eristeiden poiston ja korvaamisen kuten ensimmäisessä kerroksessa”

Kaupunginjohtajan vastaus:

Mikä on Ylhäistentie 2 ja Torikatu 5-7 rakennusten tilanne?

Rakennusten tilanne ei ole muuttunut valtuustoseminaarissa 12.2.2019 esitellystä.

Ylhäistentie 2

Talousarviossa on 350 000 € vuodelle 2019”välttämättömiin korjauksiin”.

Alustatilan tyhjennys viemärivuodon seurauksena likaantuneesta täyttöhiekasta on edelleen käynnissä ja jatkuu kevääseen 2019. Joululoman aikana Sirate Oy otti rakennuksesta n. 100 materiaalinäytettä ja niiden tulokset tulevat maaliskuussa 2019. Niiden perusteella tehdään tarvittavat toimenpiteistä, jos on aihetta.

Rakennuksen ensimmäisen kerroksessa vaihdetaan joka tapauksessa n. 2000 m² alalta lattiapinnoite matoista kuivapuristelaattoihin. Työn suorittajaksi on valittu Monipalvelu Asklöf & Aaltonen. Työt aloitetaan heti, kun valintapäätös on lainvoimainen.

Torikatu 5-7

Talousarviossa on 400 000 € vuodelle 2019. Päätöksen perustelut: ”Hermannin koulun todetut eristevaurioiden korjaustoimenpiteet saatetaan loppuun laadittujen korjaussuunnitelmien mukaisesti.” Kysymyksessä luetellut työt toteuttavat nämä perustelut. Korjaustöiden urakoitsijaksi on valittu Ojarannan Rakennus Oy. Työt aloitetaan heti, kun valintapäätös on lainvoimainen.

Edellä mainittu koskee Rummunlyöjänkadun ja Torikadun varsilla olevaa L-kirjaimen muotoista tontin suurinta rakennusta, joka on tyhjillään. Tontin muut rakennukset ovat käytössä.

Riittävätkö nyt tehtävät korjaukset?

Nyt tehtävät korjaukset riittävät tähän mennessä käytössä olevissa tutkimustuloksissa todettujen vaurioiden korjaamiseen. Rakennusten tuleva käyttö ja tulevaisuuden oppimisympäristön luominen edellyttävät hyvin todennäköisesti vielä muutostöitä tai lisärakentamista.

Ovatko po. rakennukset korjausten jälkeen hyvän sisäilmaston laatukriteerit täyttäviä?

Nyt tehtävät korjaukset riittävät tähän mennessä käytössä olevissa tutkimustuloksissa todettujen vaurioiden korjaamiseen.

Ja kaupunkilaisia tuntuu kiinnostavan myös se, kenen luvalla kaupunkikehitysjohtaja voi talousarviosta poikkeamiset tehdä?

Jotta korjaustyö saadaan alkamaan mahdollisimman pian, kaupunkikehityslautakunta delegoi kokouksessaan 22.1.2019 § 14 päätösvaltuuden tämän korjaushankkeen osalta kaupunkikehitysjohtajalle. Talousarviossa hanke kuuluu korvausinvestointeihin, jossa sitovuustasona on ”rakennukset yhteensä”. Korvausinvestointien kokonaismääräraha on 6 035 000 euroa. Vaikka tämä hankkeen osalta määräraha ylittyy, kokonaisuutena korvausinvestoinnit tulevat todennäköisesti pysymään budjetissa, koska yksittäisistä hankkeista voidaan jo tässä vaiheessa todeta, että mm. arkistotilahankkeen 1 500 000 euron määrärahasta jää käyttämättä huomattava osa. Kaupunginhallitus 25.2.2019 § 91 ja kaupunkikehityslautakunta 26.2.2019 § 54 käsitellessään tehtyjä viranhaltijapäätöksiä hyväksyivät muiden ohella tämän päätöksen täytäntöön pantavaksi.

Mika Mannervesi kaupunkikehitysjohtaja

--

- Minä vähän punavärillä tehostin noita vastauksia!! Ei hyvältä näytä tämä salolainen koulukaruselli. Kohta tätä pitää nimitellä katastroofiksi!


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini