Uusimmat kuvat

esityslistalta poimittua

Perjantai 7.6.2019 klo 13:19


Tämä on on ollut näin:

Kaupunginvaltuuston kyselytunti

Valtuutetulla on oikeus esittää kaupunginhallitukselle tai kaupunginjohtajalle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä kysymyksiä kunnan hallintoa ja taloutta koskevista asioista. Valtuuston puheenjohtajan kutsuma puheenjohtajaneuvosto sopii kutakin valtuustokautta varten kyselytunnin järjestämistavasta ja käytännön menettelytavoista. 

Kyselytunti on julkinen. 

Valtuuston puheenjohtaja toimii puheenjohtajana kyselytunnilla. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja tai heidän määräämänsä vastaa kysymyksiin. Kysymyksiin vastataan saapumisjärjestyksessä, ellei puheenjohtaja toisin päätä. 

Kysymys on toimitettava kirjallisena viimeistään siinä ajassa kuin valtuuston puheenjohtajan kutsuma puheenjohtajaneuvosto on kysymysten toimittamisesta sopinut.

!0.6.2019 valtuuston esityslistalla on edellä olevaan muutosesitys kohdassa Kaupunginvaltuusto 82 10.06.2019 Puheenjohtajaneuvoston linjaus kyselytunneista:

Puheenjohtajaneuvosto päätti 3.6.2019 kyselytunnin seuraavasta toteuttamisesta valtuuston kokouksesta 10.6.2019 alkaen:

”Kaupunginvaltuuston kyselytunti järjestetään välittömästi kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen. Kyselytunti on julkinen ja se videoidaan. Kysymykset on jätettävä kirjallisesti viikkoa ennen kokousta ja kohdistettava joko kaupunginjohtajalle tai hallituksen puheenjohtajalle, jotka voivat harkintansa mukaan ohjata vastauksen antamisen jollekin virkamiehelle. Kysymykset toimitetaan osoitteella kirjaamo@salo.fi. Valtuutettu saa esittää enintään kaksi kysymystä samalla kyselytunnilla. Kysymys saa olla enintään minuutin pituinen ja siihen annettava vastaus enintään kahden minuutin pituinen. Mikäli kysymys ja vastaus eivät täytä annettua ehtoa, ne palautetaan. Valtuutetut voivat esittää lisäkysymyksiä puheenjohtajan harkinnan mukaan. Lisäkysymys ja siihen annettava vastaus saavat kumpikin olla enintään minuutin mittaisia. Kysymykset ja niihin laaditut vastaukset viedään kaupunginvaltuuston kokousintraan. Niistä ei laadita muistiota eikä niitä arkistoida.”

Esitys on ihan ok. Hyvä vaan, että siirtyy varsinaisen kokouksen loppuun. Jos joku ei mahdollisia kyselyitä ja vastauksia enää halua kuulla ja kuunnella, niin voi lähteä kotiin. 

Mutta-mutta!

Ei tätä kyselytuntimuutosta saman tien eli 10.6.2019 toteuttaa voi.Tyylikästä olisi ollut, tai käytänkö taas sanoja hyvä hallintotapa, että asialle olisi ollut ehdotus. Nyt sitä ei ole. Vaikka valtuustoryhmien puheenjohtajaneuvosto mm. kyselytuntia koskevista käytännön toimista saakin sopia, niin olisi tässä asiakohdassa nyt voinut olla vähintään, että merkitään tietoon saatetuksi. Ohjetta löytyy, jos ei muualta niin Kuntaliitolta:

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/kokousmenettely/toimielimen-kokoontuminen

"Yksittäisen asian kohdalla esityslistaan merkitään asiaotsikko, selostus asiasta sekä päätösehdotus. Päätösehdotuksen on oltava sellainen, että toimielin voi hyväksyä sen päätökseksi."

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/kunnan-paatoksenteko/asian-valmistelu

Ja miksvarten esitys ei ole toteuttamiskelpoinen 10.6.2019?

Siks, että asia on täytäntöönpanokelpoinen vasta, kun asiasta on päätetty, pöytäkirja kirjoitettu ja tarkastettu.  Tammikuussa 2019 on mm. Aluehallintovirasto antanut ohjetta: " Aluehallintovirasto kiinnittää Salon kaupungin huomiota hyvän hallinnon vaatimusten noudattamiseen valtuuston pöytäkirjojen tarkastamisessa ja päätösten täytäntöönpanossa."

Tarkastuksen kohdallakin meillä tuntuu olevan lipsumista. Täältä löytyvästä virheestä 

http://salo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20194112-9

olisi selvitty sillä, jos pöytäkirjantarkastajat olisivat todella lukeneet ja tarkastaneet pöytäkirjan. Nyt virhettä pitää korjata ja paikata ja keksiä tapahtuneelle hieno otsake:

90 Kaupunginvaltuuston 6.5.2019 pöytäkirjassa olevien kirjoitusvirheisiin rinnastettavien virheiden korjaaminen

--

Palaan takaisin asiakohtaan 82 Puheenjohtajaneuvoston linjaus kyselytunneista.

Se nyt on siinä, missä onkin, mutta kyllä kohdassa 81 Asioiden käsittelyjärjestys pitäisi maanantaina selkeästi kertoa, missä esityslistan tai po. kokouksen kulun kohdassa 10.6.2019 kyselytunti on. Onko se esityslistan alkupäässä, kuten aikaisemmin vaiko lopussa? Tai onko sitä lainkaan! 

Mahdolliset kysymykset on lähetetty viikkoa ennen kokousta. Tällöin kukaan mahdollisista kyselijöistä ei ole voinut tulevaa muutosta tietää. 

Pelkästään esityslistan asia no 82 mukaan ei voida toimia. Se ei ole täytäntöönpanokelpoinen, jos se on tarkoitus heti 10.6.2019 käyttöön ottaa!

Jos esitys tarkoittaa, että vasta 10.6.2019 kokouksen jälkeen, niin asia on ok. Mutta varsinaista ehdotusta olisin asialle silti kaivannut! Ja selkeyttä, miten 10.6.2019 toimitaan!

Jos meni sanoila saivarteluun, niin menkööt! Hyvää viikonloppua Ystävät! 

taustat:

https://www.salo.fi/attachements/2017-08-29T15-34-1670.pdf

97 § Valtuustoryhmien puheenjohtajaneuvoston kutsuminen ja tehtävät

Valtuuston puheenjohtaja kutsuu valtuuston puheenjohtajistosta ja vaaleissa mukana olleiden puolueiden muodostamien ryhmien puheenjohtajista koostuvan puheenjohtajaneuvoston, joka sopii muista kuin hallintosäännössä määrätyistä valtuuston kokoustoimintaa ja kyselytuntia koskevista käytännön toimista. Neuvostossa voi olla muitakin jäseniä valtuuston puheenjohtajan harkinnan mukaan.

132 § Kyselytunti

Valtuutetulla on oikeus esittää kaupunginhallitukselle tai kaupunginjohtajalle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä kysymyksiä kunnan hallintoa ja taloutta koskevista asioista. Valtuuston puheenjohtajan kutsuma puheenjohtajaneuvosto sopii kutakin valtuustokautta varten kyselytunnin järjestämistavasta ja käytännön menettelytavoista. Kyselytunti on julkinen.

Valtuuston puheenjohtaja toimii puheenjohtajana kyselytunnilla. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja tai heidän määräämänsä vastaa kysymyksiin. Kysymyksiin vastataan saapumisjärjestyksessä, ellei puheenjohtaja toisin päätä.

Kysymys on toimitettava kirjallisena viimeistään siinä ajassa kuin valtuuston puheenjohtajan kutsuma puheenjohtajaneuvosto on kysymysten toimittamisesta sopinut.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini