Uusimmat kuvat

Ostolaskujen laadunvarmistuspalvelujen hankinta

Keskiviikko 11.9.2019 klo 11:30


Kaupungin viranhaltijapäätöksistä poimittua:

http://salo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=official_frames#

Salon kaupunki 
Viranhaltijapäätös 
Talousjohtaja 5.9.2019 § 2 
Hankinta Ostolaskujen laadunvarmistuspalvelujen hankinta 2771/02.08.00.01.08/2019 Valmistelija: talousjohtaja Anna-Kristiina Korhonen, puh. (02) 778 2201, anna-kristiina.korhonen@salo.fi.
Salon kaupungin talousjohtaja on keskustellut Qvalia Oy:n kanssa toimeksiannosta, jonka tarkoituksena on tarkastaa kaupungin arvonlisäverokirjausten ja ostolaskujen oikeellisuutta sekä muita toimenpiteitä, jotka koskevat toimeksiantajan kirjanpitoa ja jotka palauttavat varoja toimeksiantajalle. Tarjottu palvelu pitää sisällään seuraavat asiat:
Väärinkäsitellyn tai -veloitetun suomalaisen/ulkomaisen arvonlisäveron oikaisun ja virheellisesti kirjatun, raportoidun tai väärin jaksotetun arvonlisäveron, virheellisen toimittajahinnoittelun, kaksi kertaa maksetun, ylisuoritetun maksun tai saamattoman hyvityksen tai muun virheellisyyden korjaamisen koskien toimeksiantajan kirjanpitoa valituilta tilikausilta. 
Tarkastuksen on tarkoitus tuottaa kaupungille lisätuloa ja taloudellista hyötyä. Qvalia suorittaa toimeksiantajan kirjanpitomateriaalin läpikäynnin ja tekee sen perusteella yhteenvedon löydöksistä. Qvalia avustaa toimeksiantajaa mahdollisimman pikaisen varojen takaisinhaun suorittamiseksi.
Qvalia Oy:lle maksetaan palvelusta 50 %:n palkkio, joka perustuu kaupungin saamaan tuloon. Tulo todennetaan toimeksiannon perusteella kaupungin verotilille tuloutettujen varojen perusteella sekä mahdollisten muiden kaupungin tilille suoritettujen palautusten perusteella. Toimeksianto koskee vain Salon kaupunkia ja vuosia 2017-2019.
Hankinnan arvon arvioidaan jäävän alle kansallisen kynnysarvon. Hankinta toteutetaan suorahankintana, sillä tehdyn kartoituksen perusteella ei ole tiedossa vastaavin ehdoin palvelua tuottavaa toimijaa. Lisäksi toimeksiannon arvioidaan tuovan kaupungille enemmän tuloja kuin menoja
Päätöksen peruste Hallintosääntö 44 §, Salon kaupungin hankintaohjeet, Kaupunginhallituksen päätös hankintavaltuuksista 31.3.2014 § 170
Päätös Päätän hankkia ostolaskujen laadunvarmistuspalvelut suorahankintana Qvalia Oy:ltä edellä mainituin perustein. 
Korhonen Anna-Kristiina Talousjohtaja 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Toimeksianto koskee vain Salon kaupunkia ja vuosia 2017-2019.

..

Kopioin kaiken yllä olevan eri kappaleina ihan niinkuin päätöksessä on, vaan eipä tullut kappalejakoa tähän! Sorry!


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini