Uusimmat kuvat

tulee kiinnittää huomiota

Maanantai 13.1.2020 klo 12:15


Tulee kiinnittää huomioita!

Niinpä niin!

Kun Salon apulaiskaupunginjohtajalle annettiin 18.2.2019 pauhuja eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen taholta, niin lisäselvittämiseen valittiin tilapäinen valiokunta. Tilapäisen valiokunnan selvityksen valtuutetut saivat 20.5.2019. Kaupunginjohtajaa, joka apulaiskaupunginjohtajan tekemisistä tai tekemättä jättämisistä ei pahemmin tiennyt sai tilapäiseltä valiokunnalta seuraavanlaista arviointia: 

"Kaupunginjohtaja kantaa kokonaisvastuun kaupungin työnjaon selkeydestä ja vastuista sekä vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta. Kaupunginjohtaja päättää, mitä asioita kaupunginhallituksen käsittelyyn viedään ja miten kaupunginhallituksen asioista tiedotetaan. Tilapäisen valiokunnan käsityksen mukaan kaupunginjohtaja Lauri Innaa ei ole riittävästi informoitu kummankaan kantelun todellisesta sisällöstä. Tilapäisen valiokunnan mukaan kaupunginjohtaja Lauri Innan tulee kiinnittää huomiota alaistensa toiminnan valvontaan ja asioiden oikea-aikaiseen tiedottamiseen."

Apulaiskaupunginjohtajajaa arvioitiin mm. näin: "..  apulaiskaupunginjohtaja on laiminlyönyt kuntalaisen palveluperiaatteen sekä jättänyt noudattamatta hyvän hallinnon periaatteita ja esteellisyyssäännöksiä. " ja hänelle annettiin varoitus.

Kaupungin pyykinpesukoneessa taitaa olla vain lyhyt linkous, sillä aika monelta virkamieheltä, monelta päättäjältäkin, on unohtunut, että kaupungilla on hallintosääntö. Kannattais kurkata, mitä luvussa kolme kerrotaan! Tämmöstä löytyy: "Organisointia ja johtamista koskeva päätösvalta rajataan siten, että valtuusto päättää koulujen, terveysasemien, ja vanhusten ympärivuorokautista hoitoa antavien palveluyksiköiden perustamisesta ja lakkauttamisesta."

Nyt kuitenkin apulaiskaupunginjohtaja on sosiaali- ja terveyslautakunnassa päätättänyt, että Vanhuspalveluiden kehittämisohjelmaa ei viedä valtuustolle. Lautakunta päätti 18.12.2019 omapäisesti näin:  "Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Vanhuspalveluiden kehittämisohjelman, Ikäystävällinen Salo ja edellyttää että ohjelman johtopäätösosioissa todettuja toimenpiteitä aletaan valmistella alkuvuoden 2020 aikana." 

Muutoinkin on aika lailla kiikun kaakun, mitä ohjelmasta pitäisi ajatella. Hyvän hallinnon periaatteita siitä ei löydy! Ei sitäkään, mitä Salo - Älykäs kaupunki -sivustoilla luvataan. Paikallislehti ehti jo julkistamaan mm. lakkautettavia vanhainkoteja. Itse ohjelmassa sellaisia ei näy.

Kerrotaan, että ohjelmaa laadittaessa on käyty vuoropuhelua useiden eri palvelualueiden, vanhusneuvoston ja muiden yhteistyötahojen kanssa, mutta millaisia ajatuksia ne ovat esittäneet, niitä ei julki tuoda. Ohjelma on ollut kaupungin kotisivuilla kommentoitavana, mutta ei se ole samaa kuin oli esim. asuntopoliittisen ohjelman käsittelyssä. Po. ohjelma ei kovin kaksinen ole, mutta oli sentään Ota kantaa -sivustoilla. Annettuja kommenetteja voi lukea vieläkin, mutta se, mitä mieltä eri tahot ovat olleet vanhusten kehittämisohjelmasta, niitä ei näy missään!

Miettikääs, miten esim. Lohjalla on vanhusten asioissa toimittu? Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi Hyvää ikää Lohjalla – suunnitelman ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemiseksi 17.4.2019

Minä mietin tänään, tässä ja nyt, että tässä on (jos tämä näin annetaan edetä) kantelun paikka. Mitähän apulaisoikeusasiamies sanoo, kun apulaiskaupunginjohtaja ei ole vieläkään oppinut, mitä tuo hyvä hallinto ihan oikeasti sisällään pitää! 

Nyt on pallo kaupunginjohtajalla. Hän voi tai hänen pitäisi ottaa em. asia kaupunginhallitukseen. 

Apulaiskaupunginjohtaja voi tietysti laittaa seliseli -vaihdetta vitoselle ja todeta, että kun 18.12.2019 todetut toimenpiteet olisi valmisteltu, niin ohjelma tuotaisiin valtuustolle. Jos niin aikoo selittää, niin harmi vaan. Se ei riitä. Tuo olisi pitänyt jo päätöstä tehdessä todeta ja kirjata päätökseen näkyville.  

Lisukkeeksi tätä mieltä juttuni 12.1.2020.


Kommentit

13.1.2020 14:14  Asukas

Niinpä. En tiedä, osoittaako tämä vanhuspalveluohjelman hyväksyminen lautakunnassa esittelijän osaamattomuutta vai välinpitämättömyyttä asioiden hoidossa. Valltuustolle ko. ohjelman kuuluu mennä. On aikaisemminkin valtuuston käsittelyssä ollut.
Lisäksi tuntuu, että vaikka päättäjät puhuvat avoimesta päätöksenteosta, niin todellisuus on ihan muuta. Päätösten teko kaupungissa on hyvin salailevaa, ja todella SSS on ainoa taho, josta me tavalliset kaupungin asukkaat saamme päätöksistä lukea!
Ja mitä tekee vanhusneuvosto. Ei mitään!

13.1.2020 14:27  Marjatta

Juu. Vanhusneuvoston lausuntoa nyt ainakin esille odotin!

Jos kaupungin sivustoilla kerrotaan näin:

"Salon kaupungin vanhusneuvosto toimii salolaisten vanhusten edunvalvojana kunnallisessa päätöksenteossa. Vanhusneuvosto tuo kaupungin palveluihin ja kaupunkisuunnitteluun ikääntyvien salolaisten näkökulman."

.. niin eikö heiltä nyt jotain ajatusta olisi tähän kehittämissuunnitelmaankin pitänyt olla? Ellei ole, niin se tarkoittanee sitä, että he ovat tyytyväisiä siihen, mitä virkamiehet esittäneet on!! Myös siihen, millä tavalla asiaa eteenpäin meinataan viedä!

13.1.2020 14:52  Marjatta

Nämä löytyy netin kautta:
Vanhusneuvosto
Pöytäkirjat 2019

30.1.2019
27.5.2019
13.8.2019
15.10.2019
26.11.2019

Kahta viimeisintä pöytäkirjaa katsoin, mutta ei niissä ollut mitään kehittämisohjelmasta. Sitä on heille kuitenkin esitelty 13.8.2019 kokouksessa. Mitään erillistä lausuntoa en löydä.

13.1.2020 21:26  MäVaaKylält

Saloon on rakennettu viime vuosin kyll uussi hoivakotei eli paikkoi olis, mutt tavallist pient työ- tai muuta eläkett nauttivana niihin ei päästä voi, kun kk-tulot eivät kata asumiskului. Tuskin mahdollisest Kelalt anottava asumis- tai muu vastaava tukikaan tilannett auttais. Ny just Halikon kirkolle valmistus Mehiläisen hoivakoti. Onko näissä olevat asukit salolaisia vai tuleek heitti kaukemppa, kuka tiättä? Kaupungilt paikka saa kaua vartto kuitenki, ja moni kerkki siin vartoessaan viimesell matkall lähtemänki kaupunkin helpotukseks!

13.1.2020 21:59  Eräs kuntalainen

Juuri noin. Vanhusneuvoston kuuluu pitää ikäihmisten puolia heitä koskevissa asioissa. Mielestäni heille kuuluu mm. vanhusten hoivakotipaikat. Onko niitä kaupungissa järjestetty tarpeeksi vanhuksille!
Toisaalta en tiedä, mitä tark.ltk:n tehtäviin kuuluu, mutta sen mielestäni tulisi kiinnittää huomiota kaupungin päätöksentekoon ja siihen miten hallintosääntöä noudatetaan. Tämä siksi, että olen kuullut, että tark.ltk. toimii valtuuston työrukkasena heti valtuuston alapuolella.

14.1.2020 18:35  vanhusten puolesta

Miten on mahdollista, että virkamies toimii vastoin hallintosääntöä? Huonoa on myös päättäjien tietämys.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini