Uusimmat kuvat

katos vaa!

Maanantai 4.5.2020 klo 23:05


Illan SalkkariUutinen:

Perniön kirkonkylän koulu kasvaa, liikuntasaliin lisää tilaa palloilulle

Perniön Kirkonkylän koulun liikuntasali kasvaa runsaasta 400 neliöstä 660 neliömetriin. Salon kaupunginhallitus oli asiasta yksimielinen.

Kaupunkikehityslautakunta ehti jo hyväksyä koulun pääpiirustukset pienemmän salin kanssa, mutta hallitus käytti päätökseen otto-oikeuttaan.

--

Taas kerran jään ihmettelemään asian valmistelua. Onhan näissä nyt eroa

http://salo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20204369-13

Kaupunkikehityslautakunta teki päätöksensä tämän valmistelun pohjalta: 

Uutta Perniön Kirkonkylän koulua ollaan lähdetty toteuttamaan, koska vanhassa koulurakennuksessa todettiin niin laajoja vaurioita, ettei niiden korjaaminen ollut enää taloudellisesti järkevää. Koulu on toiminut keväästä 2018 alkaen osin väistötiloissa. Koululle on tulevana kesänä tulossa vielä muutaman luokan lisäväistötila.

Uuden koulun kokonaissuunnittelua tehdään RTC Vahanen Turku Oy:n kokoaman suunnittelutiimin voimin. Suunnittelu käynnistyi kuluvan vuoden tammikuun alussa ja suunnittelua on tehty laaditun hankesuunnitelman pohjalta. Suunnittelukokouksia on pidetty tiiviisti 2-3 viikon välein.

Tulevat käyttäjät ovat olleet suunnittelussa mukana ja päässeet esittämään omia näkemyksiään tilojen sijoittelusta ja käyttöstä. Suunnittelussa on pyritty huomioimaan tilojen mahdollisimman laaja yhteiskäyttö ja täten minimoimaan hukkatilojen rakentaminen. Hankesuunnitelmassa esitettyä tilaohjelmaa on pyritty noudattamaan mahdollisimman tarkkaan pysyen näin siinä esitetyssä kokonaisneliömäärässä.

Uusi koulu sijoittuu entisen Perniön lukion tontille Lupajantien varrelle lähelle Perniön kirkkoa. Vanha lukiorakennus on purettu siltä osin, että uuden koulun rakentaminen on mahdollista. Loppuosa puretaan uuden koulun valmistuttua.

Uusi pääosin kaksikerroksinen ja paloluokaltaan P1 oleva rakennus sijoittuu tontin pohjoisosaan lähelle seurakuntataloa. Koulun keskiössä sijaitsevasta monikäyttötilasta avautuu näkymä Perniön kivikirkolle. Liikennettä ollaan ohjaamassa tontille kahta eri reittiä. Kuljetus- ja huoltoliikenne ohjataan kulkemaan yhdensuuntaisesti uuden liittymän kautta piha-alueen itäreunalle ja siitä edelleen kohti olemassa olevaa liittymää, jota kautta muu liikenne ohjataan pysäköintialueelle. Uuden liittymän lupahakemus on vireillä ELY-keskuksessa. Pysäköintialue sijoittuu tontin eteläosaan.

Rakennuksen kokonaisala on 4801 neliötä. Rakennuksen julkisivu tulee olemaan pääosin puhtaaksi muurattua tiiltä. Kattomuotona on loiva pulpettikatto ja kaltevuuden mukaan vesikatteeksi tulee huopakate.

Pääpiirustukset ovat esityslistan liitteenä.

Seitsemän lautakunnan jäsentä oli em. esitykseen tyytyväinen, kuusi ei ollut. Kaupunginhallitus käytti asiaan otto-oikeutta ja jo tuli selitettä lisää. Tuli vaikka kuinka paljon:

 

Perniöön ollaan rakentamassa ensisijaisesti uutta koulua, jonka yhteyteen ei olla rakentamassa uutta liikuntahallia. Perniön liikuntahalli jatkaa toimintaansa ja pidetään kunnossa sekä koulujen että liikuntaseurojen käyttöä varten jatkossakin. Uuteen kouluun suunniteltu liikuntasali täyttää koulun liikunnanopetuksen tarpeet ja mahdollistaa salin aktiivisen iltakäytön. Koulujen opetussuunnitelman mukainen liikunnanopetus ei enää nykyisellään välttämättä vaadi määrättyjen lajien kenttiä oikeine mittoineen. Perniön muiden sisäliikuntatilojen osalta entisen lukion sali ei ole ollut käytettävissä enää muutamiin vuosiin ja uuden koulun rakentamisen myötä myös Perniön kirkonkylän koulun sali poistunee käytöstä lähivuosina. Perniön yhteiskoulun sali on pieni ja myös pukutiloja on otettu koulun muuhun käyttöön ja salin iltakäyttö on haasteellista.

Koulun päiväkäyttö liikuntatuntien osalta on noin 25 tuntia viikossa ja tämän lisäksi tulee muuta salin käyttöä esim. kerhotoiminnan osalta. Koulukäyttöä suuremmat viikoittaiset käyttötunnit uuden liikuntasalin osalta muodostuvat ilta- ja viikonloppukäytöstä, joka on mahdollista arkisin klo 16-22 välillä ja viikonloppuisin klo 8-22 välillä. Tällöin viikoittaisia käyttötunteja voi olla maksimissaan 58, joskin käytännössä tunteja käytetään jonkin verran vähemmän ja kesäkaudella paljon vähemmän. Viikonloppujen käyttötunteja käytetään erityisesti peleihin ja turnauksiin. Suurimpia käyttäjiä ovat perniöläiset liikuntaseurat, mutta myös muut salolaiset liikuntaseurat tulevat olemaan salin käyttäjiä. Erilaisia tapahtumia salissa voivat järjestää monenlaiset toimijat. Mahdollisimman korkean käyttöasteen saavuttamiseksi on koulun tarpeiden ohella perusteltua huomioida myös iltakäyttäjien ja tapahtumien järjestäjien tarpeet salin suunnittelun osalta.

Perniön suurimmat urheiluseurat Perniön Urheilijat ja Perniön Sisu ovat salolaisittain keskikokoisia seuroja. Vuoden 2019 ohjatun liikuntatoiminnan perusteella jaettujen (vapaa-ajan lautakunta 23.4.2020 § 35) avustusten seurojen toimittamien tilastojen mukaan Urheilijoissa on liikkunut vuoden aikana yhteensä 10 071 osallistujaa (ka. 193 / vko sisältäen kaikki lajijaostot mm. yu ja hiihto) ja Sisussa 4854 osallistujaa (ka. 93 / vko). Molempien seurojen liikkujista yli 80 % on lapsia ja nuoria. Vertailuna muista seuroista Salon Vilppaassa on liikkunut 63 269 osallistujaa, Salon Palloilijoissa 57 354, Salon Viestissä 15 158 ja Mesuca Basketissa 8107.

Hankesuunnittelun aikana on pyritty sopeuttamaan hankkeen koko oppilasmäärien muutokseen sekä kaupungin taloustilanteeseen. Kaikkia toimintoja on jouduttu tarkastelemaan kriittisesti ja näin myös kaikki ovat joutuneet joustamaan tilatoivomuksiensa suhteen. Arkkitehtisuunnittelu on tilojen suhteen valmis, joten mahdollinen muutos edellyttää uudelleen suunnittelua liikuntasalin ympäristössä ja aiheuttaa luonnollisesti laskutettavaa lisätyötä.

Seurojen mielestä suunnitellun kokoisen (418 m2) salin käyttö ei ole turvallista liian pienien turvaetäisyyksien vuoksi. Esim. sulkapallokenttien osalta (joita käytetään esim. juniorilentopallossa D-ikäisiin asti) kenttien takarajojen taakse jäi n. vajaan metrin mittainen tila, joka mahdollistaa syöttämisen lasten peleissä, muttei esim. täysivauhtista sulkapallon peluuta. Valtakunnan ylimmän tason ottelut (aikuiset ja nuoret) tulee koulun liikuntasalin sijasta pelata liikuntahallissa tai muissa Salon liikuntahalleissa. Salia ei voida pitää käyttäjilleen mittojensa vuoksi turvattomana, sillä vastaavan kokoisia ja pienempiäkin saleja käytetään Salossa aktiivisesti urheiluseurojen harjoituksiin ja peleihin. Esimerkiksi Hermannin koulun liikuntasali on vain reilut kymmenen neliötä suurempi, suuremman oppilasmäärän kouluissa Tupurissa ja Uskelan Kavilankadun yksikössä salit ovat selkeästi pienempiä.

Urheiluseurojen alkujaan esittämä sali (32 x 26 m = 832 m2) toisi toteutuessaan Perniöön toisen liikuntahallin, joka olisi vielä suurempi kuin liikuntahallin palloilusali (792 m2). Nyt suunniteltu liikuntasali on suurempi kuin vanhan Kirkonkylän koulun ja entisen Perniön lukion salit yhteensä. Neliömäärän lisäksi vaikutusta on kuitenkin salin mitoilla ja puoliksi jaettavalla salilla ei saavuteta kaikilta osin samaa toiminnallisuutta kuin kahdella erillisellä salilla. Esim. kahta täysimittaista lentopallokenttää suunniteltuun reilun 400 m2 saliin ei saada, jotka pienemmissä erillisissä saleissa ovat olleet, mutta ilman vaadittuja varoalueita.

Eri lajeissa ja eri ikäsarjoissa on paljon erilaisia määräyksiä, joista ikätasosta ja sarjatasosta riippuen on myös mahdollisuus jonkun verran poiketa.

Vaihtoehtoina ovat:

VE0 Nykyisen suunnittelun mukainen liikuntasali, 418 m2. Koko hankkeen kustannusarvio on hankesuunnitelman mukaisesti noin 12.200.000 euroa (ilman irtaimistoa). Sali mahdollistaa mitoiltaan yhden täysimittaisen lentopallokentän, kaksi poikittaista sulkapallo-/minilentopallokenttää ja mini- ja mikroikäisten koripallokentän (sallittu, ei täysimittainen).

VE1 Perniön seurojen edustajan kanssa käydyn keskustelun perusteella seuroilla on tahtotilana se, että saliin saisi kaksi lentopallokenttää poikittain eli iltakäytössä molemmilla lohkoilla olisi oma täysimittainen (18x9m) lentopallokenttä. Tämä esitys vaatii saliin lisää erityisesti leveyttä.

Koripalloa varten olisi hyvä saada yksi täysimittainen kenttä nuoremmille (26x15m) + varoalueet reunoille, a’ 2m. Näin seuroja tyydyttävän salin koko olisi sisämitoiltaan 30x22m (660 m2). Seuroille sopii, että lattian pinnoitteeksi tulee suunniteltu massapinnoite

Edellä esitetty merkitsee 242 m2:n lisäystä nykysuunnitelmaan. Lisäävä kustannusvaikutus on noin 700.000 €. Salin koko tuo lisää haasteita arkkitehtisuunnittelun ja talotekniikan lisäksi varsinkin rakennesuunnitteluun, koska salin leveyden kasvaessa joudutaan suunnittelemaan järeämpiä palkkeja ja pilareita. Koko hankkeen kustannusarvio on tällä vaihtoehdolla n. 12.900.000 euroa (ilman irtaimistoa).

VE2 Jos rakennettaisiin seurojen alkujaan esittämä liikuntasali, 32x26m (832 m2), lisäävä kustannusvaikutus olisi jo noin 1.200.000 €. Koko hankkeen kustannusarvio olisi tällä vaihtoehdolla noin 13.400.000 euroa (ilman irtaismistoa).

Edellä esitetyt arviot ovat kertaluonteisia kustannuksia. Tilasuunnittelu on tehty nykyiseen muotoonsa hyvin kriittisellä tarkastelulla yhteistyössä koulun kanssa. Tästä huolimatta näyttää siltä, että alkuperäinen kustannusarvio tullee ylittymään muutamalla sadalla tuhannella eurolla (arvio +300.000 euroa). Liikuntasalin lisäneliöiden ottaminen opetuksen tiloista ei ole mahdollista. Salin koon kasvattaminen lisää luonnollisesti myös käytönaikaisia kustannuksia.

Jotta koulun suunnittelua saadaan vietyä jouhevasti eteenpäin eikä hankkeen kokonaisaikatauluun aiheuteta tätä enempää viivytystä, on tarkoituksenmukaisinta edetä urheiluseuroja tyydyttävän vaihtoehdon VE1 mukaisesti ja lisätä hankkeen 9157 määrärahoihin yhteensä 1.000.000 euroa. Arvio määrärahan jakautumisesta eri vuosien kesken olisi tässä vaiheessa: vuodelle 2020 kh:n 23.3.2020 § 98 mukaisesti 2.400.000 euroa, vuodelle 2021 8.400.000 euroa ja vuodelle 2022 2.400.000 euroa. Määrärahan jakautuminen vuosien 2021 ja 2022 kesken tarkentuu urakkakilpailutuksen jälkeen.

Esityslistan liitteenä on ehdotuksen mukaan tältä osin korjattu investointiohjelman osa.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että Perniön uuden Kirkonkylän koulun liikuntasali toteutetaan vaihtoehdon VE1 mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että hankkeen 9157 Kirkonkylän koulu Perniö arvioiduksi kokonaismäärärahaksi ilman irtaimistoa muutetaan 13.200.000 euroa jakautuen vuodelle 2020 kh:n 23.3.2020 § 98 mukaisesti 2.400.000 euroa sekä vuodelle 2021 8.400.000 euroa ja vuodelle 2022 2.400.000 euroa.

--

Miksei jo lautakunta -vaiheessa asiaa voitu valmistella tuolla tasolla kuin mitä se hallitukselle valmisteltiin? Vastauksen voisi antaa kaupunkikehitysjohtaja, mutta tuskin antaa, eikä ainakaan tänne minun sivuilleni!


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini