Uusimmat kuvat

hetki lyö

Lauantai 19.6.2021 klo 23:56


Kirkan sanoin ”Hetki lyö, viime hetki lyö..”

21.6.2021 Salon kaupunginvaltuusto (kausi 2017-2021) kokoontuu viimeiseen kokoukseensa. Asioita annetaan tiedoksi ja jostain jotain päätetäänkin! Ehkä.

--

Uudet, elokuussa luottamustehtäväänsä aloittavat valtuutetut saattavat seurata tulevaa kokousta ”sillä silmällä”, mm., miten kokouksessa ollaan, toimitaan, käyttäydytään, mutta toivottavasti he myös lukevat esityslistan ja sen liitteet.

Minä (ent. valtuutettu) poimin tässä ja nyt esityslistasta jotain tai no, ihmettelen ainakin ja motkotan. Osan jätän ihmettelemättä!

--

Salon kaupungin tilinpäätös vuodelta 2020

Onko jotain muuta odotettavissa kuin, että tilinpäätös hyväksytään ja valtuusto myöntää kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja toimielinten tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille) vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Sari Isakssonin kertomus kannattaa lukea!

https://salo.oncloudos.com/kokous/20214637-4-3.PDF

--

Arviointikertomus vuodelta 2020

Vanhuksethan minua kiinnostaa, joten sitä esille. Tätä löytyy kertomuksesta:

2.3. 1.5. Vanhuspalvelut

Sosiaali-ja terveydenhuollon palveluiden kysyntä on lisääntynyt väestön ikääntyessä. Palvelutarpeen kasvaessa tutkimus, sekä hoidon ja hoivan tarve lisääntyvät.

Vanhuspalveluiden kehittämisohjelma, Ikäystävältinen Salo, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa. Valtuuston vanhuspalvetustrategiassa on esitys ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoivapaikasta kasvavan palvelutarpeen edessä, mutta sitä ei ole toteutettu. Kaupungissa on vanhusten ympärivuorokautisen hoidon paikoista suuri tarve tulevina vuosina. Ympärivuoroksutiseen hoitoon jonotti 84 henkilöä vuoden lopussa. Sosiaali- ja terveyslautakunta seuraa säännöllisesti jonotusajan kehitystä.

Myös vanhuspalveluissa riittävän ja pätevän henkilökunnan rekrytoinnissa sijaisuuksiin on ollut haasteita. Tuleva hoitajamitoituksen muutos aiheuttaa entisestään painetta riittävän 19 henkilöstömäärän saamiseen. Henkilökunnan ikääntyminen ja sairauspoissaolot ovat haaste samalla, kun työmäärä ja asiakaskunnan palvelutarve kasvaa entisestään.

Salossa vanhuspalveluiden palvelurakenne on tietoisesti muutettu kotona asumisen suuntaan. Toteutetulla palveluohjauksella on tavoitteena tukea asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä elämää. Kotona asuminen vaatii tukipalveluja ja riittävää palvelutarjontaa ikäihmiselle. Vuoden aikana turva-auttajakäynnit ovat siirtyneet kotihoidon hoidettavaksi aiemman ulkopuolisen palveluntuottajan toiminnasta. Turva-auttajakäyntien määrä vuodessa on ollut 976, joka osaltaan kertoo merkittävästä palvelutarpeesta kotona asumisen mahdollistamiseksi.

Vanhusneuvosto on lakisääteinen yhteistyöelin. Vanhusneuvoston osaamista hyödyntämällä saadaan kokemusasiantuntijuuttavanhuspalveluiden kehittämiseen. Vanhuspalvelulain nojalla vanhusneuvosto on otettava mukaan vanhuspalvelulain mukaisen ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun ja palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin.

Mitään ei ole erityisesti esille nostettu esim., että selitystä kaivattaisiin, mutta minun mielestäni tämän asian kanssa on takkuiltuValtuuston vanhuspalvetustrategiassa on esitys ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoivapaikasta kasvavan palvelutarpeen edessä, mutta sitä ei ole toteutettu.

--

Strategian väliraportti

Jaa-a! Toivottavasti vastavalitut valtuutetut lukevat tuon!

--

Salon Hyvinvointikertomus 2017-2020

Mielenkiintoista luettavaa kuntalaisten näkemyksissä:

Kolmas osa vastanneista oli kiinnostunut kunnallispolitiikasta ja sitä seurattiin pääasiassa paikallislehdestä, muista kotiin jaettavista tiedotteista tai radiosta sekä TV:stä. 2021 kuntavaaleissa äänestää aikoi 77 % ja 18 % ei vielä osannut sanoa kantaansa. Päätöksentekoon ja päättäjiin liittyen vain osa vastaajista koki voivansa luottaa poliittisiin päättäjiin. 17 % vastaajista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä, että päätöksenteko on oikeudenmukaista ja kohtelee tasavertaisesti eri väestöryhmiä. Samalla tasolla oli usko luottamushenkilöiden ajavan vilpittömästi kunnan parasta. Molemmissa väittämissä tulokset olivat kokomaan tarkastelua heikommat. Vain 12 % oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä, että kunnassa kuunnellaan kuntalaisen ääntä.”

Mielenkiintoista myös kohdassa ikääntyneiden hyvinvointi:

Palvelurakennetta on Salossa tietoisesti muutettu kotona asumisen suuntaan.”

Joopa joo! Miten mahtaa olla mainostetun, olevinas hienon hyvinvointikyselyn kanssa? Kannattaisi tarkentaa esim. tämä päätös:

https://salo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20194113-23

Ravitsemusasioiden kartoitus! Mitäs jos kyselisi muutamalta vanhukselta, millaista lomaketta he ovat täyttäneet! Se, jonka minä olen nähnyt, se on aika olematon.

--

Hoivakotien asiakaspaikkoja ja palveluverkkoa koskevan valmistelun käynnistäminen

Tuota asiaa tässä cityssä on jo jonkin aikaa eestaa veivattu ja väännetty. Nyt on joku taho todennut/huomannut, jotta tarttee varmaan vähän skarpatakin. Että pyydetäänpäs lausuntoja! Ettei kukaan vaan pääse kantelemaan, kun ei eri tahojen mielipiteitä ole kysytty. 

Onko noista lausunnoista ihmeemmin ennen välitetty? Onko niitä esityslistojen liitteinä nähty? Ei minun mielestä. Nyt näkyy, mutta miten on vastaamisten laita? Liitteet 17,18 ja 19.

Samaa mieltä olen, että vastausaikaa on ollut aivan liian vähän, mutta muuten tämä seuraava teksti, yksi lausunnoista, on mitä on..

"Hei Kiitos että huomiotte vanhusneuvoston. En mitenkään kyllä pysty kutsumaan kokousta koolle ja saamaan lausuntoa näin lyhyellä aikataululla . Toivottavasti vastaisuudessa lausunnot pyydetään riittävän ajoissa. Lisäksi olen Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana kiinni viikonlopun ja maanantain. Käytännössä tällaiset lausuntojen kokoamiset ja kirjoitukset kun lankeavat puheenjohtajalle. Mikäli lautakunnan jäsenet kommentoivat asiakokonaisuutta toimitan ne kirjaamon kautta, mutta virallinen lausunto se ei tule olemaan. Yhteistyöterveisin Vanhusneuvoston puheenjohtaja Jari J. Laiho"

Minä olen muutaman kerran motkottanut vanhusneuvoston toiminnasta ja nyt saan siihen taas aiheen. Ei puheenjohtajan pidä, vaikka em. lausunnon antamisessa onkin ollut lyhyt aika, rutista, ettei saa kokousta koolle, että lausuntojen kokoamiset sun muut lankeavat hänelle ja että hänellä on kiirus ollut, kun on vaalit ja kaikki.

Vanhusneuvostolla on siitä lähtien, kun vanhuspalveluiden kehittämisohjelma julkistettiin, ollut aikaa ottaa kantaa Salon kaupungin vanhuspalveluiden tilasta, laitosten tulevaisuudesta ym. Neuvosto on lakisääteinen, joten sillä on moneen, moneen kertaan ollut tämän vuoden aikana mahdollisuus sanoa sanottavansa. Kokouksiakin on ollut. Mutta voivoi, millä sisällöllä.

https://salo.fi/wp-content/uploads/2021/05/20210420-vanhusneuvoston-poytakirja.pdf

https://salo.fi/wp-content/uploads/2021/04/Vanhusneuvoston-poytakirja-09032021.pdf

https://salo.fi/wp-content/uploads/2021/04/Vanhusneuvoston-poytakirja-16022021.pdf

https://salo.fi/wp-content/uploads/2021/04/Vanhusneuvoston-poytakirja-02022021.pdf

Edelleenkään en tuollaiselle toiminnalle voi plussapisteitä antaa. Mihin, keihin vanhusneuvosto tähän mennessä muka vaikuttanut on? Minkälaisiin ikäihmisten, vanhusten asioihin tai  epäkohtiin se on puuttunut? Missä niitä on julki tuotu ja julkaistu niin, että kaupunkilaisetkin ne näkee? Onko käytetty hyväksi lehtiä Salon Seudun Sanomat, Salonjokilaakso tai Perniönseudun lehti? 

Toivottavasti seuraavan kerran, kun vanhusneuvosto valitaan, ainakin puheenjohtaja ja sihteeri -tasoon kiinnitetään huomioita! Joskus olen todennut, että meillä esim. nuorisovaltuusto hallitsee paremmin kokoustamisen ja pöytäkirjojen pidon kuin mitä vanhusneuvosto.

Ja niin muuten, tämäkin vielä: Jos pj. on kovin, kovin työllistetty, niin onhan aina varapj. Ja kokoustaa voi ilman puheenjohtajaakin. Ja lausuntojakin voi koota ilman, että pj. on joka kerta paikalla. Hävettää ihan tuo vanhusneuvoston puolesta annettu lausunto, plus että se on "plätteläs" valtuuston esityslistalla! Ei ole fiksua ei!

--

Olikos siellä listalla vielä jotain?

--

Hallintosäännöstä olen jo motkottanut yhden asian kohdalla!

https://www.marjattahalkilahti.fi/blogi/2021/06/13/38448

Päivittäminen on tehokkaan tuntuinen sana, mutta en tiedä kuinka hyvin se tämän kaupungin hallintosääntöön sopii. Sitä on moneen kertaan korjattu ja paikattu!

Mutta nou hätä! 

Vasta valittu Salon kaupunginvaltuusto rientää kohtpuoleen hommiinsa. 

Kohta kaikki tässä cityssä on paremmin kuin hyvin! 

Minä taidan pitää cityn asioista kesäloman. 

Yks juttu vielä kyl on hoidettava, mutta muuten aion olla vähän aikaa suhtkoht suu supussa! 

Jos muistan..

 


Kommentit

20.6.2021 9:33  Entinen päättäjä

Salkkariin toimittajan kolumnissa on tänään hauskasti koottu vinkkejä valtuustoon valituille.

20.6.2021 9:45  YksMammast Kylält

tuskinpa uus valtuusto hoivapaikoi saa loihrituks tähä tarpeeseen, v a i k k a ankeleekist oliski, sillä paikkoja vartoovien jono on liian pitkä. Kirittävä on. Sillo ku kaupunkki kaikk kunna liitetti, vanhuspalveluist vastaava hklö sanos, ett hoivakodis ihmise suotava aik olis muutama kuukaus, eli nii huanon sinne pääsis, tai korkeintaan vuas ! Ei niinku siihe asti, ett kunnalliskodeiss monet oli monia vuasia eikä kukka valittanu. Se suatti heitill, se oli heiti viimene kotis ja ymmärtäväine hyvä henkilökunt johtajast lähtie. Ny o kyll paikoi, noit uussi yksityissi, mutt ei ihmiste omat varat riit niitte asumiskustannuksi.

20.6.2021 9:49  Vanhuste pualest

Vanhukset, nykyse ja tuleva, olisko aihett tehrä mielenosotus luatettavan ja ajallas saatavan hoivapaikan pualest! Jos päästäis vaikk valtakunna Uutissi!

20.6.2021 20:46  Mumski kaupungista

Ihmettelen minäkin vanhussneuvoston toimintaa. Jos se vanhusten asioita todella ajaisi, sen olisi heti käytävä kiinni asioihin jo silloin, kun ne tulevat esille.
Ei pidä jäädä lausuntopyyntöä odottamaan, koska sitä ei aina edes pyydetä tai muuten unohdetaan...
No toivotaan, että vanhusneuvosto vastaisuudessa saa aktiivisemman puheenjohtajan ja sihteerin.
Sitten hoivakoteihin. Kyllä minä ihmettelen Salon toimintaa hoivakotien rakentamisessa, miksi vanhukset sijoitetaan niin, että he ovat omilla alueillaan yhden hengen huoneissa. Jo siinä puhekykykin menee.
Miksi Salo ei hoivakoteja rakenna sinne, missä on muitakin väestöryhmiä, kuten lapsia ja työtätekeviä. Se olisi rikkaus vanhuksille ja muille. Lohja kun tekee näin.
Tulee mieleen sanonta, poissa silmistä, poissa mielestä...

21.6.2021 21:08  Vanhuste Pualest

Mumski Kasupungista, kiitos kirjoituksestas. Niin sama miält kanssas. Salo sotkee kaiken, mihin se ryhty. Ei tair uurell valtuustollaka tähä hoivakotisijainteihi sresurssei olla. Ja toi yhre henge huane ja yksi siäll. Hyvä havainto ja pointti siihe. Nykyihmiste 'yksityisyydensuoja-laki' sotkee kaike. Nykyne vanhemp ikäpolvi on tottunu seuraha ja kaippa juttuseura. Jo siin o turvallisemppaki, ku toine näkke miten toinen voi. Ja meijä aika synnytyksest toivutti 6 henge huaness ja oli nii pahukse hauska!


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini