Salo -cityn visio ja arvot päivitetään

Sunnuntai 11.12.2022 klo 19.38


Jos olet salolainen ja vähänkin, edes silloin tällöin seuraat, mitä kaupungintalolla touhutaan, niin olet vissiin jo lukenut tämän:

https://salo10.oncloudos.com/kokous/2022326-3-42468.PDF

Jos et ole strategiaa läpi käynyt, niin käy äkkiä. Jos Sinulla on siihen jotain sanottavaa, niin kerro ennen huomista jollekin tuntemallesi valtuutetulle. Kokous on huomenna!

Nämä nyt ainakin kerkeet lukemaan:

Visio: Salo – kestävän menestyksen koti

Arvot

Rohkeana kaupunkina tartumme uusiin asioihin ja mahdollisuuksiin avoimin mielin, opimme epäonnistumisista, teemme yhteistyötä yli rajojen sekä uskallamme tehdä myös vaikeita päätöksiä, jos ne merkitsevät parempaa tulevaisuutta Salolle. Me emme tyydy siihen, että tehdään niin kuin on ennenkin tehty, mutta tarvittaessa puolustamme vanhaa, jos se on kaupunkimme kannalta parasta.

Vastuullisessa kaupungissa jokainen tekee osansa kaupungin ja sen tulevaisuuden hyväksi. Vastaamme omista työ- ja luottamustehtävistämme, teemme sen mitä sovitaan, kehitämme toimintaamme ja jaamme osaamistamme. Muistamme, että sillä mitä teemme tai jätämme tekemättä, on vaikutusta pitkälle tulevaisuuteen yli sukupolvien.

Oikeudenmukaisella kaupungilla on yhdenmukaiset toimintatavat ja -periaatteet, joita noudatamme kaikessa kaupungin toiminnassa niin organisaation sisällä kuin suhteessa asukkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Kaikille annetaan tasavertaiset mahdollisuudet tulla kuulluksi ja jokaista kohdellaan arvostavasti. Ongelmatilanteet ratkaistaan osapuolten näkemyksiä kunnioittaen.

Ystävällisyys tarkoittaa sitä, että olemme palvelualttiita ja kohtaamme toisemme ystävällisesti ja arvostavasti. Toimimme asukas- ja asiakaskeskeisesti sekä seuraamme säännöllisesti asiakas- ja asukastyytyväisyyttä.

https://salo10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022326-3

 


Kommentit

11.12.2022 23.54  Sivujasi Seuraava

Tunnin juna ei ollutkaan enää esillä kärkihankkeissa. Katkesiko kärki?

12.12.2022 0.03  Marjatta

Tässä kopio kärkihankesivustosta:

Osaava ja kansainvälinen Salo
Salolaisten varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut ovat laadukkaat, ja ne
houkuttelevat työhön parhaat osaajat sekä tarjoavat kaikille lapsille
ja nuorille hyvät edellytykset oppimiseen ja siihen tarvittavan tuen.
Salossa huolehditaan työvoiman saatavuudesta koulutuspolkujen
sujuvuudella, osaavan ulkomaisen työvoiman houkuttelulla ja hyvällä
oppilaitosyhteistyöllä sekä toiselle että korkea-asteelle. Osaamisen
ja kansainvälisyyden kärkihanke edistää kuntalaisten hyvinvointia ja
kehittää Salon elinvoimaa ja kasvumahdollisuuksia.

Mahdollistava maankäyttö
Salon kaupungin elinvoiman takaamiseksi strategiakaudella parannetaan
kaavoituksen sujuvuutta, vauhditetaan keskustan kehittämistyötä sekä
huolehditaan taajamien tarkoituksenmukaisesta maankäytöstä. Kaupunki
hyödyntää moottoritien läheisyyttä kaavoittamalla sekä yritys- että asuintontteja liittymien läheisyyteen. Salo päättää Asuntomessujen hakemisesta
sekä hyväksyy Salon keskustavision 2030 vuoden 2023 aikana

Kiertotalouden edelläkävijä
Lounavoiman ekovoimalaitos mahdollistaa kiertotalouden
pitkäjänteisen kehittämistyön Salossa. Voimalaitoksen ympärille
on mahdollista rakentaa uusia innovaatioita ja yritystoimintaa.
Keskinäinen vuoropuhelu kiertotalouden eri toimijoiden kesken on
olennaista suotuisan lopputuloksen löytymiseksi. Kaupunki huolehtii
sujuvista luvitukseen ja maankäyttöön liittyvistä prosesseista.

Tapahtumien Salo
Salo on vuosittain koti sadoille erikokoisille tapahtumille, joiden
järjestämiseen kaupunki mahdollistaa puitteet. Tulevaisuudessa Salo
haluaa olla entistä vireämpi tapahtumakaupunki tarjoten tapahtumia
järjestäville yhteisöille ja yrityksille tukea ja tietoa tapahtuman
onnistumisen takaamiseksi. Kaupunki toimii myös hyvässä yhteistyössä
tilaisuuksien ja tapahtumien markkinoinnissa yhdessä sovituilla tavoilla.
Salo tavoittelee aktiivisesti kansallisen tason tapahtumia.

Elävät ja yhteisölliset kylät
Yksi Salon rikkaus on sen lumoavissa ja erilaisissa kylissä. Toimijat eri kylillä luovat
yhteisöllisyyttä ja kehittävät omaa asuinympäristöään entistä paremmaksi.
Kaupungin tulee osaltaan huolehtia kylien elinvoimasta muun muassa palveluiden ja maankäytön keinoin. Elävät ja yhteisölliset kylät -kärkihankkeella kehitetään kaupungin ja kylien välistä yhteistyötä ja kootaan yhteen eri vapaaehtoistoimijat sekä luodaan yhteiset periaatteet kylien toiminnan kehittämiselle

12.12.2022 22.12  Veroakin maksava kaupunkilainen

Ei mitään uutta auringon alla. Samaa sanahelinää kuin ennnekin, päivitettynä. Ja entäs nuo tasavertaiset mahdollisuudet tulla kuulluksi. Strategiassa asukkaita kuultiin, mutta minusta ei kuunneltu, eikä esityksillä ollut merkitystä.
Ja entäs nämä kylien toimijat, tarkoittaako, että kylät hoitavat mm. kulttuuri- ja liikuntatoiminnan, kuten nykyisinkin.
Kärkihaankkeella kehitetään kaupungin ja kylien välistä yhteistyötä, minusta tästä saa sen kuvan, että kylät eivät kuuluisikaan itse kaupunkiin. Sitä paitsi Salon citystä tuntuu olevan pitempi matka kyliin, kuin päinvastoin.
Ihan samaa mieltä olen siitä, että tapahtumakoordinaattorin tehtävät voisi antaa kehittämissuunnittelijalle, koska epäilen, ettei Salon kokoisessa kaupungissa ihan koko aikaa tarvitse suunnitella ja kehitellä.
Mielestäni tämmöinen tapahtumien koordinointi ei ole lakisääteistä, eikä kuulu kaupungin toimivaltaan. Muitakin, ja vielä lakisääteisiä rahanreikiä kun löytyy.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini