arviointia vuodesta 2022

Tiistai 13.6.2023 klo 19.53


Vielä yksi bloginen. Sitten voinkin taas olla monta, monta päivää ihan hiljaa!

Tämähän tässä on vielä esille otettava, tämä jokavuotinen LempiKirjaseni: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus. 

Ei ole ihan helppoa ollut arvioinnin tekeminen.
Vai mitä tuumaat tästä?
Kopio kokouksen pöytäkirjasta 12.4.2023:

Tarkastuslautakunta kävi arviointikertomusluonnoksen läpi kohta kohdalta.


Pöytäkirjaan merkitään, että Marja-Liisa Lindstedt poistui kokouksesta
konserni- ja omistajaohjauksen asiakokonaisuuksien käsittelyn ajaksi,
koska toimii Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuuston jäsenenä ja
tarkastuslautakunnan varajäsenenä.


Pöytäkirjaan merkitään, että Arja Lautiala poistui kokouksesta konserni- ja
omistajaohjauksen asiakokonaisuuksien käsittelyn ajaksi, koska toimii
Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuuston jäsenenä ja
tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana.


Pöytäkirjaan merkitään, että Sari Pesonen poistui kokouksesta konserni- ja
omistajaohjauksen asiakokonaisuuksien käsittelyn ajaksi, koska tekee
työssään koulutusyhteistyötä työvoimapoliittisen koulutuksen osalta.


Pöytäkirjaan merkitään, että Timo Tammi poistui kokouksesta esteellisenä
Liikelaitos Salon Veden asiakokonaisuuksien ajaksi, koska on Liikelaitos
Salon Veden johtokunnan jäsen.


Pöytäkirjaan merkitään, että Pekka Salomaa poistui kokouksesta
esteellisenä kaupunkikehityslautakunnan alaisten asiakokonaisuuksien
käsittelyn ajaksi, koska toimii kaupunkikehityslautakunnan 2.
varapuheenjohtajana.


Pöytäkirjaan merkitään, että Timo Tammi poistui kokouksesta esteellisenä
kaupunkikehityslautakunnan asiakokonaisuuksien käsittelyn ajaksi, koska
hänen läheisensä toimii kaupunkikehityslautakunnan palveluissa.


Pöytäkirjaan merkitään, että Timo Pohjola poistui kokouksesta esteellisenä
kaupunkikehityslautakunnan asiakokonaisuuksien käsittelyn ajaksi, koska
on ollut asiamiehenä kaavavalituksissa.


Pöytäkirjaan merkitään, että Sari Pesonen poistui kokouksesta esteellisenä
kaupunkikehityslautakunnan asiakokonaisuuksien käsittelyn ajaksi, koska
läheinen tuottaa palveluja kaupunkikehityslautakunnan toimialalle

jne.

Arvioinnin ovat sentäs kokoon saaneet: https://salo10.oncloudos.com/kokous/2023407-6-57661.PDF  Topakkaa sanomistakin (siis arvioimista) löytyy, mm. kohdassa Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen:

Palvelualueen tulee talousarviota laatiessaan huomioida asia ja esittää itse tarvittavia muutoksia, jotta myös liikenneturvallisuuden parantamishankkeet saadaan etenemään.

Tämä info löytyy sivulta 3:

Tarkastuslautakunta on työskentelyssään noudattanut laatimiaan arviointityön periaatteita, jotka ovat käyttökelpoisuus, toteuttamiskelpoisuus, eettinen hyväksyttävyys ja tarkkuus.

Arvioinnit toteutetaan niin, että arvioinnit tuottavat ja välittävät pätevää tietoa niistä tekijöistä, jotka määrittävät arvioinnin kohteena olevan asian tilan. Tarkastuslautakunta noudattaa Salon kaupungin eettisiä periaatteita. Lautakunta seuraa arviointikertomuksista saatavaa palautetta.

Arviointikertomus on kuntalaisten käytettävissä, ja lautakunta myös tiedottaa arviointikertomuksesta aiempaa aktiivisemmin.

Olenkohan minä ollut vallan nukuksissa, kun en ole tuohon viimeiseen lauseeseen viittaavaa nähnyt enkä kuullut? Huah! Olen vissiin!


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini