Uusimmat kuvat

Poimintoja

Torstai 18.11.2021 klo 17:46


Ikääntyneet aktiivisina osallistujina

Ikääntyneillä tulee olla mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa palveluiden kehittämiseen. Vanhuspalveluiden asiakasraati-toiminta aloitettiin marraskuussa 2019 ja jatkossa asiakasraati kokoontuu kolme kertaa vuodessa. Kokoontumisissa on etukäteen yhdessä sovittu aihe/teema joko vanhuspalveluiden tai jonkun muun palvelualueen toiminnoista. Vanhusneuvoston kanssa voidaan tiivistää yhteistyötä entisestään. Vanhusneuvosto tuo kaupungin palveluihin ja kaupunkisuunnitteluun ikääntyvien salolaisten näkökulman. Monipuolisia palautteen antamisen mahdollisuuksia lisätään. Tietoa palveluista on saatavana eri muodoissa, kuten kaupunkitiedotteessa, kotisivuilla ja painettuina esitteinä.

Hyvinvoiva henkilöstö – vanhuspalvelut vetovoimaisena työpaikkana

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeässä roolissa myös tulevaisuudessa. Vanhuspalveluiden tavoitteena on, että avoimeksi tuleviin tehtäviin saadaan motivoituneita ja osaavia työntekijöitä ja vanhuspalvelut nähdään vetovoimaisena työpaikkana. Työntekijäetuja pidetään yllä ja kehitetään edelleen. Yhteistyö työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa on tärkeässä roolissa, mutta myös työntekijöiden omaehtoiseen hyvinvoinnista huolehtimiseen kannustetaan ja tuetaan. Hoitajamitoituksen mahdollinen nosto 0,7 ympärivuorokautisissa hoivayksiköissä, palveluntarpeen lisääntyminen ja eläköityminen lisäävät hoitohenkilöstön tarvetta nopeasti jo lähitulevaisuudessa

Laadun tunnusmerkit

Hyvä laatu muodostuu jokaisessa onnistuneessa kohtaamissa ikääntyneiden kanssa. Jokainen työntekijä voi luoda myönteistä ja ikäystävällistä kuvaa työssään kohdatessaan ikääntyneitä. Mielikuvat vanhuudesta ja ikääntymisestä tulee saada myönteisemmiksi. Kenenkään ei pidä pelätä omaa tai läheisensä vanhenemista eikä pelätä palveluiden piiriin joutumista. Omaa palvelutuotannon imagoa voidaan tuoda esille eri kanavien kautta muun muassa somessa ja tekemällä yhteistyötä eri medioiden kanssa. Asiakaspalautteen keräämiseen ja siitä saatavan tiedon hyödyntämistä kehitetään jatkuvasti. Myös valvontaa kehitetään. Vanhuspalveluiden laadun tunnusmerkkeinä ovat vanhuspalveluiden asiakasraadin mukaan muun muassa tutut hoitajat, hoitajien kiireettömyys hoitotilanteissa, riittävä mielekäs tekeminen hoivayksiköissä, ystävällisyys ja turvallisuuden tunne.

Mistäkö nuo?

Täältä: https://salo.oncloudos.com/kokous/20204348-15-1.PDF

Mitenkähän on?

Hyvin pyyhkii ja ohjelman mukaan edetään?

Eipä taida!


Kommentit

18.11.2021 17:52  vanhusten puolesta

"Kenenkään ei pidä pelätä omaa tai läheisensä vanhenemista eikä pelätä palveluiden piiriin joutumista"

Valitettavasti aika moni pelkää. Eikä parempaa ole luvassa, vaikka sotea mainostetaan.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini