Uusimmat kuvat

saiskos sihteerin?

Torstai 18.11.2021 klo 18:44


"Kyl se nii vaikkia o." 

Kesällä valitut valtuutetut ovat työnsä aloittaneet kuukausia sitten, mutta kukaan ei ole huolehtinut siitä, että vanhusneuvosto olisi saanut sihteerin. Kokouksia ei ole kesän jälkeen pidetty. Tuskin sihteeriä olisi vieläkään nimetty, ellei yksi vanhusneuvostolainen olisi asiasta huomauttanut. Henkilölle, jolle hän asiaa ihmetteli, tuuppas asian eteenpäin. Kiitokset molemmille! 

https://salo10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021128-9

Ja nyt terkut vanhusneuvostolaisille. Toivon, että skrappaatte. Edellisten vuosien toiminta on ollut aika lailla olematonta ja näkymätöntä, eikä noista pöytäkirjoistakaan paljon mitään irtoa!

https://salo.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/#ac_vanhusneuvoston+p%c3%b6yt%c3%a4kirjat 

Ottakaa mallia Joensuusta: https://www.joensuu.fi/vanhusneuvosto


Kommentit

18.11.2021 18:57  Marjatta

Olen Joensuun nostanut esille monet kerrat. Jos vanhusneuvosto ei itse nosta itseään esille ja asioita, jotka ikäihmisiä koskettaa (hyviä tai huonoja), niin kuka sitten. Ei pidä nynneröidä! Viime vuosien pöytäkirjat kertovat myös sen, että asioiden esittely on ollut surkealla tolalla, samoin sihteeriys. On kuin joitain muistioita selais!

18.11.2021 23:40  vanhusten puolesta

Olet todennut, että Salossa nuorisvaltuusto osaa pöytäkirjan pitämisen. Katsoin heidän kokoussivuja. Näyttää siltä, että osaavat. Myös kokouksia ovat pitäneet kesän jälkeen. Tänä vuonna jo 8 kokousta. Vanhusneuvostolla on viisi. Nuorilla näyttää olevan toimintasuunnitelmakin esillä. Nyt toivon minäkin, että vanhusneuvosto olisi aktiivisempi.

18.11.2021 23:47  Marjatta

Kiitos.

Nämä on kopioitu Kuntaliiton sivuilta:

Vanhusneuvoston organisointi ja toimintatavat
Vanhusneuvoston kokoonpano, valinta ja toimintatavat ovat kunnan päätettävissä.

Kunnanhallitus voi hyväksyä vanhusneuvostolle toimintasäännön, jossa todetaan vanhusneuvoston lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä, mitä tahoja jäsenet edustavat, vanhusneuvoston toimikausi, kokousten koollekutsuminen, puheenjohtajan valinta ja sihteerin tehtävien hoitaminen sekä toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen.

Vanhusneuvoston tehtäväkenttä ulottuu kaikkiin niihin tehtäviin, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön elinolosuhteiden ja palvelujen kannalta.

Vanhusneuvoston tehtäviin voi sisältyä muun muassa aloitteiden, kannanottojen ja lausuntojen tekeminen. Vaikuttamistehtävän hoitaminen edellyttää, että vanhusneuvosto saa hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista hankkeista ja myös sen oma-aloitteinen rooli on tärkeä.

Vanhusneuvosto ei ole kuntalain tarkoittama toimielin, joten sillä ei ole oikeutta tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä

Vanhuspalvelulain (980/2012external link) nojalla vanhusneuvosto on otettava mukaan vanhuspalvelulain mukaisen ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun ja palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin.

Vanhusneuvoston toimintaedellytykset
Toimintaedellytyksistä huolehtiminen tarkoittaa muun muassa sitä, että kunta osoittaa kokoustilan, huolehtii kokousten järjestämisestä ja vastaa kokouksista aiheutuneista kustannuksista. Toimintaan täytyy varata riittävät määrärahat. Erillinen määräraha talousarviossa jäntevöittää vanhusneuvoston toimintaa.

Kokouspalkkioiden maksaminen on perusteltua, mutta on kunnan harkinnassa. Kunnanhallitus voi esimerkiksi päättää, että vanhusneuvoston jäsenten palkkioista ja muista korvauksista on soveltuvin osin voimassa, mitä hallintosäännössä määrätään lautakunnan jäsenten palkkioista ja korvauksista.

Useimpien kuntien verkkosivuilta löytyy ainakin vanhusneuvoston kokoonpano ja myös tietoa vanhusneuvoston toiminnasta ao. kunnassa.

18.11.2021 23:50  Marjatta

Minä nostan erityisesti esille nämä:
- aloitteiden, kannanottojen ja lausuntojen tekeminen
- oma-aloitteinen rooli on tärkeä.

19.11.2021 9:54  Kauan elänyt, mutta ei vanhus

Vanhusneuvoston, vaikka onkin lakisääteinen ja on vailla päätösvaltaa, tulisi hanakasti tarttua esillä oleviin ikäihmisiä koskeviin asioihin ja näin nostaa profiiliiaan. Neuvoston yksimielisiä kannanottoja odotan myös mielenkiinnolla. Vain näin saavutetaan kaupungin arvostus.
Osallistuin aikoinaan tähän ns. asiakasraatiin, mielipitetämme ikäihmisten asioissa kuunneltiin, mutta en tiedä johtivatko ne mihinkään.
Ihmisillä näytti olevan huoli omaistensa asioista, koska omakohtaisista asioista kerrottiin, vaikka oli sovittu, että edetään yleisellä tasolla.

19.11.2021 12:40  Marjatta

Juuri näin:
"Vanhusneuvoston, vaikka onkin lakisääteinen ja on vailla päätösvaltaa, tulisi hanakasti tarttua esillä oleviin ikäihmisiä koskeviin asioihin ja näin nostaa profiiliiaan. Neuvoston yksimielisiä kannanottoja odotan myös mielenkiinnolla. Vain näin saavutetaan kaupungin arvostus."


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini