Tahtotila, joka ei velvoita?

Maanantai 29.1.2024 klo 19.01


Tällaista Salon kaupunginhallituksen esityslistassa:

Länsirata Oy:n rakentamisvaiheen rahoittamista koskevan aiesopimusasiakirjan hyväksyminen

Kaupunginhallitus 29.01.2024 260/00.01.05.02/2024

Valmistelija Hallintojohtaja Riku Rönnholm, riku.ronnholm@salo.fi, 02 778 2020

Länsirata Oy:n (ent. Turun tunnin juna Oy) tarkoituksena on hakea Euroopan Unionin Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) –rahoitusta tammikuussa 2024 päättyvässä haussa Salo – Hajala sekä Espoo – Hista yhteysvälisen rakentamissuunnitteluun sekä rakentamiseen ja yhtiön toimialaan kuuluvien muiden ratayhteyksien rakentamissuunnitteluun.

CEF-rahoitus tarjoaa rahoitustukea mm. liikenneverkkojen kehittämiseen. Hakuaika 2023 CEF Liikenne -hakuun avautui 26.9.2023 ja haku sulkeutuu 30.1.2024. Haussa rahoitetaan projekteja, jotka tähtäävät Euroopan liikenneinfrastruktuurin rakentamiseen ja modernisointiin sekä auttavat edistämään Euroopan liikenneverkon vihreää siirtymää.

Valtioneuvoston Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 19.12.2023 kokouksessaan sitä, että Turun Tunnin Juna Oy hakee CEF-tukea tammikuussa 2024 päättyvässä haussa Salo–Hajala- sekä Espoo–Hista - yhteysvälien rakentamissuunnitteluun sekä rakentamiseen ja yhtiön toimialaan kuuluvien muiden ratayhteyksien rakentamissuunnitteluun. CEF-tukihakemuksen jättäminen edellyttää myös raha-asiainvaliokunnan hyväksyntää.

Hankeyhtiön yhtiökokous päätti 20.12.2023, että yhtiö hakee CEF-tukea Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kirjauksen mukaisesti, eli SaloHajala ja Espoo-Hista yhteysvälin rakentamissuunnitteluun sekä rakentamiseen ja yhtiön toimialaan kuuluvien muiden ratayhteyksien rakentamissuunnitteluun. Yhtiö on valmistellut CEF-hakemuksen ministerivaliokunnan ja yhtiökokousten linjausten mukaisesti siten, että hakemusasiakirjat ovat siirtyneet 2.1.2024 Traficomin kautta ministeriöiden viimeisteltäväksi ja jätettäväksi edelleen EU komissiolle.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti valtion rahoitusosuudeksi 51 % ja muiden osakkaiden 49 %. Samalla jatketaan hankkeeseen liittyvien riskien selvittämistä ja hallintaa sekä taloudellisesti kestävien ratkaisujen hakemista. Rakentamisvaiheesta ei ole tehty päätöstä ja rakentamisvaiheeseen siirtymisestä päätetään erikseen. Lisäksi ministerivaliokunta puolsi Turun Tunnin Juna Oy:n nimen muuttamista Länsirata Oy:ksi, jonka myös hankeyhtiön yhtiökokous 20.12.2023 asiana hyväksyi.

Turun Tunnin Juna Oy:n perustamisasiakirjan mukaan omistusosuudet yhtiöstä ovat tällä hetkellä seuraavat; Suomen valtio 51 %, Turun kaupunki 13,25 %, Espoon kaupunki 13,25 %, Helsingin kaupunki 7,50 %, Salon kaupunki 4,84 %, Lohjan kaupunki 4,84 %, Vihdin kunta 4,84 ja Kirkkonummen kunta 0,48 %.

Osakkaat ovat sitoutuneet osakassopimuksessa rahoittamaan yhtiötä ratasuunnitteluvaiheen ajan omistusosuuksiensa suhteessa noin 77,35 miljoonalla eurolla mikä rahoitus on toteutettu pääomittamalla yhtiötä vuosittain sille muodostuvia suunnittelukustannuksia vastaavasti. Yhtiö on saanut ratasuunnitteluun 50 % Euroopan Unionin CEF-rahoitusta. Suunnittelu on edennyt sille asetetussa aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti.

Yhtiön voimassa olevassa osakassopimuksessa on kirjattu mahdollisen rakentamisvaiheen jatkorahoituksen osalta, että osakkaiden neuvotteluiden tuloksena yhtiö voi kerätä tarvittavan rahoituksen osakkailta ja/tai kolmansilta osapuolilta erikseen päätettävällä tavalla. Selvyyden vuoksi on lisäksi todettu, että osakassopimuksen mukaiset aiemmat rahoitussitoumukset tai niiden keskinäiset suhteelliset osuudet eivät luo olettamaa mahdolliseen myöhempään rakentamisvaiheen rahoitukseen, rahoitussitoumuksiin, niiden suhteellisiin osuuksiin tai muihin rahoituksen ehtoihin.

Yhtiön rahoitussitoumuksen suhteellinen jakautuma määräytyy siten neuvotteluissa sovittavalla tavalla, eikä se ole johdettavissa suoraan yhtiön nykyisistä omistusosuuksista. Myöskään rahoituksen muotoa ei ole aiemmilla päätöksillä sidottu oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen, vaan osakkailla on vapaus sopia rahoituksen järjestelystä osakkaiden ja yhtiön kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Selvyyden vuoksi on syytä todeta, että tässäkään vaiheessa neuvoteltavat ja mahdollisesti toteutettavat rahoitusjärjestelyt eivät vielä sido osakkaita investointihankkeen seuraavien toteutusvaiheiden rahoituksen osalta.

LVM on neuvotteluissa edellyttänyt, että CEF-hakemuksen liitteeksi tarvitaan hankeyhtiön osakkailta alustava rahoitussitoumus siitä, että osakkaat ovat mukana hankkeen kansallisen rahoituksen toteuttamisessa. Alustavan rahoitussitoumuksen tarkoituksena on mahdollistaa CEFtukihakemuksen jättäminen tammikuun 2024 aikana.

Yhtiön osakkaiden välisten neuvotteluiden pohjalta LVM on toimittanut osakkaiden hyväksyttäväksi asiakirjan ”Tahtotila Länsirata Oy:n rakentamisvaiheen rahoittamisesta” (liitteenä), jossa osakkaat ilmaisevat alustavan tahtotilansa rahoittaa (pääomittaa) yhtiötä. Päätettävänä olevassa LVM:n 17.1.2023 hankeyhtiön osakkaille lähettämässä tahtotilanilmaisussa on poistettu osakkaiden väliset rahoitusosuudet, jotka olivat mukana LVM:n osakkaille aiemmin lähettämässä dokumentissa. Tahtotilan ilmaisu ei velvoita osakkaita osallistumaan rahoitukseen ja rahoittaminen on ehdollinen kunkin osakkaan toimivaltaisten päätöksentekoelinten myöhemmille päätöksille. Hankeyhtiön osakkaiden tarkoituksena on jatkaa keväällä 2024 tarkempia keskusteluita mainittujen hankkeiden rahoittamiseen sitoutumisesta ja kunkin osakkaan osuudesta rahoittamiseen.

Liite: Tahtotila Länsirata Oy:n rakentamisvaiheen rahoittamisesta

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää - hyväksyä kokousasian liitteenä olevan tahtotila-asiakirjan (Tahtotila Länsirata Oy:n rakentamisvaiheen rahoittamisesta) ja todeta, että tämä päätös ei velvoita Salon kaupunkia osallistumaan rahoitukseen ja että rahoittaminen on ehdollinen Salon kaupungin toimivaltaisten päätöksentekoelinten myöhemmille päätöksille. - ilmoittaa asian kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Tiedoksianto Lakipalvelut Talouspalvelut Toimistopalvelut

--

Tahtotila liite on tällainen:

Tahtotila Länsirata Oy:n rakentamisvaiheen rahoittamisesta Länsirata Oy:n (ent. Turun tunnin juna Oy, ”Yhtiö”) tarkoituksena on hakea Euroopan Unionin Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) –rahoitusta tammikuussa 2024 päättyvässä haussa Salo – Hajala sekä Espoo – Hista yhteysvälisen rakentamissuunnitteluun sekä rakentamiseen ja yhtiön toimialaan kuuluvien muiden ratayhteyksien rakentamissuunnitteluun.

CEF-rahoitus tarjoaa rahoitustukea mm. liikenneverkkojen kehittämiseen. 2023 CEF Liikenne -haku avautui 26.9.2023 ja haku sulkeutuu 30.1.2024 kello 17.00 Keski-Euroopan aikaa. Haussa rahoitetaan projekteja, jotka tähtäävät Euroopan liikenneinfrastruktuurin rakentamiseen ja modernisointiin sekä auttavat edistämään Euroopan liikenneverkon vihreää siirtymää.

Tällä asiakirjalla Länsirata Oy:n osakkaat Suomen valtio, Turun kaupunki, Espoon kaupunki, Salon kaupunki, Lohjan kaupunki, Vihdin kunta sekä Kirkkonummen kunta ilmaisevat alustavana tahtotilanaan pääomittaa Länsirata Oy:tä edellä ensimmäisessä kappaleessa mainituista hankkeista aiheutuvia arvioituja kustannuksia vastaavasta määrästä. Kustannusten arvioitu enimmäismäärä on 600 miljoonaa euroa.

Alustavan rahoitussitoumuksen tarkoituksena on mahdollistaa CEF-tukihakemuksen jättäminen tammikuun 2024 aikana. Selkeyden vuoksi todetaan, että tahtotila ei velvoita osakkaita osallistumaan rahoitukseen ja rahoittaminen on ehdollinen kunkin osakkaan toimivaltaisten päätöksentekoelinten myöhemmille päätöksille.

Edellä mainittujen osakkaiden tarkoituksena on jatkaa keväällä 2024 keskustelua mainittujen hankkeiden rahoittamiseen sitoutumisesta.

ALLEKIRJOITUKSET

--

Jo on kummallinen ehdotus.

Minä en tuollaiseen paperiin nimeäni laittaisi!


Kommentit

29.1.2024 19.15  Sivujasi Seuraava

Jos olisin päättäjä niin en myöskään minä tuollaiseen sotkeutuisi. Eikö tuota nyt jo voi haudata koko ratahanketta. Väkisin väännetään ja käännetään ja nimikin on jo kertaalleen vaihdettu.

29.1.2024 20.23  Kuntalainen

En kyllä minäkään uskaltaisi nimeäni tuollaiseen laittaa.
Kummallinen, ehdollinen päätös, joka ei sido mihinkään. En kyllä hyväksyisi tommosta ehdollista päätösehdotustakaan.
Eikö voisi tehdä selvän päätöksen, ettei osallistu koko hankkeen rahoitukseen eikä rahoituksen hakemiseen. Muuten voi vielä myöhemmin olla tommosen päätöksen kanssa vaikeuksissa!

29.1.2024 22.31  Marjatta

Salon Seudun Sanomista 29.1.2024 klo 21.05:

Kaupunginhallitus hyväksyi Länsirataa koskevan sitoumuksen maanantaina äänin 10-3.

Tämä lainaus nettilehdestä:
"Paassilta sanoo omana mielipiteenään, että ratojen kaltaisen perusinfran rakentaminen kuuluu valtion maksettavaksi. Hänen mielestään kuntien tulisi nyt tuoda mielipiteensä rohkeasti esille."

No miksei Salon kaupunginhallitus voinut sitä sanoa heti tänään?????


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini