Uusimmat kuvat

johtajan valinta

Maanantai 20.4.2020 klo 11:03


Ei mennyt hamaan tulevaisuuteen, mutta kyllä tässä joku, jotkut tahot tulevaisuutta odottavat, nimittäin sitä, että kaupungin alunperin lakimies tämän sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan paikan saa:

http://salo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20204368-7

Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan valinta

Perusteluissa mm. tällaista:

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto. Virassa edellytetään hyvää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon ja -talouteen sekä organisaation johtamiseen ja kehittämiseen liittyvät taitoja, prosessien ja kokonaisuuksien ymmärtämistä ja hallintaa sekä itsenäistä toiminta- ja päätöksentekokykyä sekä johtamistaitoa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajalta edellytetään johtamaltaan toimialalta hyvä perehtyneisyyttä toimialan toimintajärjestelmiin sekä hallintoon ja sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan lainsäädännön osaamista. Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajalla tulee olla innovatiivinen kehittämisote ja hyvät kontakti- ja yhteysverkostot.

Melkoinen on hakijamäärä ollut on ja ehdotuskin:

Lääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri Juha Aalto Lääketieteen tohtori, yhtymäjohtaja Katriina Korhonen Yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila Yhteiskuntatieteiden maisteri, perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää Oikeustieteen kandidaatti, apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä Hallintotieteiden maisteri, arviointipäällikkö Eija Rintala Haastattelujen sekä koulutukseen ja työkokemukseen perustuvan kokonaisarvion perusteella haastatteluryhmä päätti lähettää psykologisiin testeihin seuraavat: Laitilan kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Jussi Mattila, Euran kunnan perusturvajohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri Kalevi Mäkipää, Salon kaupungin apulaiskaupunginjohtaja, varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Jari Niemelä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arviointipäällikkö, hallintotieteiden maisteri Eija Rintala. Personnell Group Oy:n edustajana konsulttijohtaja Kari Sorvari selosti testauksen tuloksia johtamisjärjestelmän kehittämisryhmälle ja haastatteluryhmälle 5.3.2020. Johtamisjärjestelmän kehittämisryhmä haastatteluryhmää kuultuaan esitti kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan valinnan tekemistä Jussi Mattilan ja Jari Niemelän välillä.

Mutta mitä esittääkään kaupunginjohtajamme?

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää valita sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajan virkaan oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Jari Niemelän. Esitys perustuu kokonaisarviointiin, jossa on otettu huomioon Niemelän koulutus ja monipuolinen työkokemus kunnallishallinnon asiantuntija- ja johtotehtävistä.

Jari Niemelällä on työkokemusta Salon kaupungista yli 10 vuoden ajalta, josta lähes kolme vuotta apulaiskaupunginjohtajan tehtävässä. Apulaiskaupunginjohtajana hän on vastannut myös niistä tehtävistä, joita sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja tulee tekemään. Niemelä on apulaiskaupunginjohtajana osallistunut Salon sote-valmisteluun niin kaupungin kuin maakunnankin tasolla ja tässä roolissa hän on luonut hyvät verkostot. Niemelä tuntee Salon toimintaympäristön ja sosiaali- ja terveyspalvelujen haasteet. Niemelä on erittäin sitoutunut Salon kaupunkiin. Ottaen huomioon Salon kaupungin organisaation koon ja organisaation laajuuden, sekä Salon sairaala 2023 –kärkihankkeen menestyksekkään hoidon, Jari Niemelällä on parhaimmat edellytykset tehtävän hoitamiseen.

Lisäksi arvioinnissa on otettu huomioon Niemelän testaukseen perustuva soveltuvuus virkaan sekä haastattelussa esiin tulleet henkilökohtaiset ominaisuudet.

Päätös

Kehuja satelee, mutta onko aihetta?

Olen tämän tällä hetkellä määraikaisena sote -johtajan tehtäviä hoitavan virkamiehen toiminnasta ym. (kaupunginjohtaja nimittänyt) sen verran tänne sivuilleni kirjuutellut, että eiköhön se riitä, kun laitan esille vain linkkejä.

https://www.marjattahalkilahti.fi/blogi/2019/04/24/29945

https://www.marjattahalkilahti.fi/blogi/2020/03/15/33599

https://www.marjattahalkilahti.fi/blogi/2020/03/29/33781

https://www.marjattahalkilahti.fi/blogi/2020/03/27/33762

https://www.marjattahalkilahti.fi/blogi/2020/03/21/33678

https://www.marjattahalkilahti.fi/blogi/2020/01/22/33002

https://www.marjattahalkilahti.fi/blogi/2020/01/18/32962

https://www.marjattahalkilahti.fi/blogi/2020/01/13/32898

https://www.marjattahalkilahti.fi/blogi/2020/01/05/32823

https://www.marjattahalkilahti.fi/blogi/2019/06/15/30581

https://www.marjattahalkilahti.fi/blogi/2020/03/15/33603

Em. blogiin sisältyy minun ajatukseni kaupunginjohtajan ehdotuksesta:

Jos Jari Niemelää ei sote -johtajaksi valittaisi, niin kyllä hänen työnsä Salon kaupungissa jatkuisi. Hän palaisi alkuperäiselle paikalleen eli kaupungin lakimieheksi. Kaupunginjohtajan hehkuttama "Niemelä -tarve" esim. Salon sairaala 2023 –hankkeessa voitaisiin hoitaa siten, että Niemelä nimitettäisiin siihen työryhmään kaupunkia edustavaksi jäseneksi. Uusi sote -johtaja, kuka nyt olisikaan, saisi rauhassa keskittyä ja opetella varsinaista tehtäväkenttäänsä.

Kaupunginjohtajan ehdotus maistuu etukäteen sovitulta. Maistuu sovitulta ihan siitä lähtien kuin sote -johtajan paikka on avoimeksi julistettu! 

Tiedän, että en ole ajatusteni kanssa yksin.

 

--

Nooh, tänään valitsevat, kenet sitten valitsevatkin. 

http://salo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20204368

Kun 16.3.2020 kokouksen esityslista pyyhkäistiin kerralla pois (silloin sote -johtaja valita piti), niin kopioinpa nyt kaupunginhallituksen tämänpäiväisen esityslistan tähän kokonaan näkyville! 

Kaupunginhallitus
Esityslista (+ lisälista) 20.04.2020 klo 17:00 -
Sähköinen kokous

Asianro   Otsikko  Esityslista (+ lisälista) PDF-muodossa
130   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
131   Pöytäkirjan tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
132   Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
133 Asemakaavan muutos, Kiskon kunnantalon ympäristö hyväksyminen
134 Työ- ja elinkeinoministeriön tuki yksinyrittäjille koronavirustilanteessa
135 Salon kaupungin hankintavaltuudet ja -rajat
136   Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan valinta
137 Salon kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2020-2024
138   Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus Ihme ja Kumma Tuki ry:n kanteluun koskien työllisyysavustushakemuksen käsittelyä
139   Oikaisuvaatimus työllistämistukipäätökseen
140 Oikaisuvaatimukset sako- ja umpikaivolietteen vastaanottoa koskevassa asiassa sekä sopimuksen täytäntöönpanosta päättäminen
141   Lausunto Varsinais-Suomen kestävän kehityksen yhteistyöstä ja Ohjelma 2030 -luonnoksesta
142   Yhtiökokousedustajan nimeäminen Sarastia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
143   Kaupunginhallituksen edustajien raportti lautakuntien ja muiden kaupunkiyhteisöjen kokouksista
144   Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
145   Kaupunginjohtajan ja muiden viranhaltijoiden päätökset
146   Muut mahdolliset asiat
147 Lausunto Lounais-Suomen aluehallintovirastolle kanteluasiaan rakennusvalvonnan toiminnasta hulevesiasiassa


Kommentit

20.4.2020 13:03  Marjatta

https://www.sss.fi/2019/02/tilapainen-valiokunta-alkaa-selvittaa-salon-hallinsotkua/

- kopioimalla ja googlettamalla tuo esiin nousee!

- tekstissä mm. tätä:

"Eduskunnan apulaisoikeusmies antoi tammikuussa Salon apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelälle ja kaupunginhallitukselle huomautuksen lainvastaisista menettelyistä.
Huomautusten taustalla on kaksi eri tapausta. Toisessa on kyse siitä, että kaupunki ei ole vastannut asianmukaisesti kantelijan tiedusteluihin ja tietopyyntöihin. Toisessa tapauksessa kesti melkein kolme vuotta ennen kuin apulaiskaupunginjohtaja teki päätöksen vahingonkorvauksen maksamisesta. Kaupunki vastasi apulaisoikeusasiamiehen selvityspyyntöihin vasta muistutusten jälkeen."

20.4.2020 13:04  MäVaa

Olisko ny saanu tuhannen taalan paikan, jos ei olis saanu tota nimitystään aikaisemmin tänä vuonna ? Ei kai sitä vaan voi muuttaa ??? Eli vaihtaa !!

20.4.2020 13:10  Marjatta

Tällä hetkellä sote -johtajan paikka on määräaikaisesti täytetty. Lupa on voimassa toukokuun loppuun 2020.

23.4.2020 10:38  SanoMunSanone...

SSS:n kirjotus to 23.4 lehdess Mattila - Niemelä, taitaapi tulevaisuuressaki tapahtumi olla ?

23.4.2020 14:20  Marjatta

Juu. Mattila ei ole mikään nynnerö mies, kun ilmoittaa, että kyl hänel enemmän osaamist on kuin mitä Niemelällä. SSS -digilehdessä jutun yhteydessä on ensimmäinen kommentti niin hyvä, hauskakin, että meinas kaffe (päiväkahvilla olen) mennä väärään kurkkuun.
Jatkamme päivää ja odottelemme taas, mitä tapahtuu. Minä kyl onnittelen sekä Mattilan valinneita että Mattilaa itseänsä. Hommiin vaan ja tervetuloa.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini